ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אינה ציזר נגד אלישיב לוי :

בפני כבוד השופט גד ארנברג, סגן הנשיא

תובעת

אינה ציזר

נ ג ד

נתבע

אלישיב לוי

פסק דין

בין התובעת לנתבע נכרת הסכם לפיו מכרה התובעת דירה בקרית ארבע לנתבע. על פי הוראות ההסכם היה על הנתבע לשלם לתובעת סך של 319,000 ₪ מתוך התמורה עבור הדירה עד מועד מסירת החזקה או עד 14 יום לאחר הרישום, כמאוחר מב יניהם.
על פי הוראות סעיף 11(ד) להסכם איחור של עד 7 ימים לא יחשב איחור. בהתחשב במועד הרישום היה על הנתבע להעביר לתובעת את הסכום הנ"ל עד ליום 8.11.15 (כולל 7 ימי האיחור). בפועל הועבר הסכום, לטענת התובעת, ביום 14.12.15.
לטענת התובעת היא התחייבה לשלם עבור דירה שהיא רכשה בהתחשב במועדים בהם היתה אמורה לקבל את התשלום עבור הדירה שנמכרה לנתבע. כיוון שהנתבע לא שילם לה את הסכום במועד היא לא יכולה הייתה לשלם עבור הדירה שהיא רכשה והיא נכנסה להפרת הסכם בחוזה רכישת הדירה. על פי החוזה הנ"ל הפיצוי המוסכם עמד על 144,000 ₪. אחרי מו"מ היא הצליחה להוריד את הפיצוי ל- 37,000 ₪ אותם היא שילמה בגין הפרת ההסכם בינה לבין צד ג', שנבע, כאמור, מכך שהנתבע אחר בביצוע התשלום. התובעת תובעת איפוא את הפיצוי המוסכם לפי ההסכם שבינה לבין הנתבע העומד על 45,000 ₪ לפי סעיף 12 להסכם שבינה לבין הנתבע ולמצער את הסכום אותו היא נאלצה לשלם עקב הפרת ההסכם שבינה לבין צד ג', המוכר של הדירה אותה רכשה. בנוסף תובעת התובעת סך של 5,000 ₪ בגין עגמת נפש ובסה"כ 50,000 ₪.

הנתבע טוען כי התובעת העלימה ממנו פרטים בקשר לדירה וכתוצאה מכך נגרמו לו נזקים כמו כן העיכוב בביצוע התשלום נבע מהעלמת הפרטים. במה דברים אמורים, הנתבע טוען כי התובעת אמרה לו בעת המו"מ בינו לבינה לרכישת הדירה, שהיא בעלת הדירה. רק במועד חתימת ההסכם התברר שהיא עדיין לא רשומה כבעלים אלא רק היורשת של הבעלים. כתוצאה מכך נוצר קושי ברישום הדירה שהביא גם לקושי בקבלת המשכנתא וביצוע התשלום. כמו כן טוען הנתבע כי בדירה התגלו ליקויים שדרשו ממנו להחליף את כל הצנרת בדירה, ליקויים שלא גולו בשלב המו"מ לרכישת הדירה.

הצדדים נחקרו בפני בחקירה התברר כי הנתבע קיבל את מפתחות הדירה עוד לפני מועד חתימת ההסכם. המפתחות נמסרו לו ביום 1.7.15 והחוזה נחתם ביום 13.7.15. כמו כן התברר כי בהסכם המכירה של הדירה נכתב בפירוש שהתובעת לא רשומה עדיין כבעליה אלא רק זכאית להירשם ככזו (ראו 4 "הואיל" ראשונים להסכם).

אמנם הנתבע טען כי ביצע החלפה של צנרת הדירה ואולם לא הומצאה ולו קבלה אחת על רכישת הצנרת או כל חומר עבודה אחר. לא זו בלבד אלא שכאמור הדירה נמסרה לנתבע עוד לפני חתימת ההסכם ובהסכם עצמו הנתבע אישר כי בד ק את הדירה ומצא אותה מתאימה וללא פגם, לפיכך , אין לקבל את טענת הנתבע לפיה מצב הצנרת גרם לאיחור כלשהו בביצוע התשלום או מזכה אותו בקיזוז כלשהו .

התוצאה היא איפוא שהנתבע ידע כבר בעת חתימת ההסכם שהדירה אינה רשומה על שם התובעת, הנתבע ידע לפני חתימת ההסכם על מצב הדירה שכן הוא כבר היה בדירה החל מיום 1.7.15 לפיכך טענות הנתבע לפיהן אי מסירת מידע מטעם התובעת על מצבה הרישומי של הדירה או על מצבה הפי זי שולל ממנה את הזכות קבלת הפיצוי המוסכם הינ ן טענ ות בדים שאין להן על מה להתבסס. אכן אין ספק, והתובעת הודתה בכך, שאביו של הנתבע פעל רבות לרישום הדירה על שם התובעת ולאחר מכן על שם הנתבע ואולם אין בכך כדי לשלול את הפיצוי מהתובעת. בשל פעולות אילו ובהתחשב גם בכך שהתובעת בכתב התביעה דרשה את הפיצוי המוסכם ולמצער את הסכום אותו היא נאלצה לשלם לצד ג' עקב התשלום המאוחר יינתן פיצוי לפי הסכום הנמוך יותר היינו הנזק בפועל שנגרם לתובעת ולא הפיצוי המוסכם.

התוצאה היא איפוא שאני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסכום של 37,000 ₪ ששילמה התובעת לצד ג' ביום 13.1.16 ולפיכך הסכום האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד תשלומו על ידי התובעת לצד ג' (13.1.16). כמו כן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הוצאות הליך זה וכן שכ"ט עו"ד בסך 4,500 ₪.

המזכירות תשלח את פסה"ד לב"כ הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.

קלדנית: כרמלה עובדיה


מעורבים
תובע: אינה ציזר
נתבע: אלישיב לוי
שופט :
עורכי דין: