ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ נגד עיאדה עיאדה :

בפני כבוד ה רשם שמעון רומי

תובע

בנק הפועלים בע"מ - סניף כרמיאל

נגד

נתבעים

  1. עיאדה עיאדה ת"ז XXXXXX359
  2. קאסם עיאדה ת"ז XXXXXX178

פסק דין

הנתבעים לא הגיש ו בקשת רשות להתגונן, בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדיון. זו נמסריום 16/03/2017, כעולה מבקשת התובע, ליתן פס"ד בהעדר, ונספחיה.
משלא הוגשה בקשת רשות להתגונן במועד או בכלל, זכאי התובע לפס"ד הניתן עתה, כמתחייב מהוראות תקנה 206 בתקסד"א.
1. הנתבעים ישלמו לתובע את סכום התביעה בסך 228,377.00₪, כלהלן:

2. הנתבע 1 ישלם לתובע 729.00₪ בצירוף ריבית בנקאית חריגה, בשיעור המרבי כפי שיהיה נהוג בבנק מעת לעת לגבי חשבונות עו"ש ואשר תוטל מיום הגשת התביעה ( 05/03/2017) מדי תקופה הנהוגה באותה עת בבנק על הקרן והריבית שתיווסף אליה מידי תקופה כנ"ל ועד ליום התשלום בפועל;

3. הנתבע 1 ישלם לתובע 227,648.00₪, בצירוף ריבית פיגורים מרבית כפי ש יהיה נהוג בבנק מעת לעת בגין הלוואות בלתי צמודות, אשר תצורף לקרן כמקובל אצל התובע, החל מיום הגשת התביעה (05/03/2017) ועד ליום התשלום בפועל;

4. הנתבעת 2 תשלם לתובע 227,648.00₪,בצירוף ריבית בשיעור 14.6% (המורכבת מריבית בשיעור פריים ותוספת סיכון בשיעור 9% בהתאם להלוואה ובצירוף ריבית פיגורים בשיעור של 4% בהתאם לחוק הערבות) אשר תצורף הקרן כמקובל אצל התובע, החל מיום הגשת התביעה (05/03/2017) ועד ליום התשלום בפועל;

5. חיובי הנתבעת 2 הינם יחד ולחוד עם חיוביו של הנתבע 1;

6. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובע, את הוצאותיו לאגרה בסך 2,854.71₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א – 1961, החל מיום הגשת התביעה (05/03/2017) ועד לפירעון המלא בפועל;
7. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובע את הוצאותיו לשכ"ט עו"ד בסך 18,215.00₪ (כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון המלא בפועל.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ
נתבע: עיאדה עיאדה
שופט :
עורכי דין: