ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל נהיר נגד סוככי לירון א.ס בע"מ :

בפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע

דניאל נהיר

נגד

הנתבעת

סוככי לירון א.ס בע"מ

פסק דין

מבוא
1. בפני תביעתו של מר דניאל נהיר (להלן- "התובע") נגד חב' "סוככי לירון א.ס. בע"מ" (להלן- " הנתבעת"), בגין נזקים שנגרמו לו עקב התקנה פגומה של סוכך בביתו של התובע, באופן שהסוכך אינו ממלא את יעודו , ובגין העובדה שהתובע המתין לשווא לנציגי הנתבעת על מנת שיתקנו את הפגמים בסוכך.

2. על פי כתב התביעה, שהתובע הצהיר בפני כי כל האמור בו אמת (ראה עמ' 1 לפרוט' ש' 10 ), התקשר התובע בהסכם עם הנתבעת (להלן- " ההסכם") לצורך רכישה והתקנה של סוכך בביתו בעלות של 2,000 ₪. על גבי טופס הזמנת הסוכך (צורף כנספח לכתב התביעה) נרשם בכתב יד, כי תקופת האחריות בגין הסוכך תהא למשך שנתיים.

לטענת התובע, כבר בסמוך לאחר התקנת הסוכך נתגלו בו פגמים שלא איפשרו שימוש סביר, וכי מספר פעמים המתין לנציגי הנתבעת על מנת שיבואו לתקן את הסוכך, לאחר שתאמו עימו מועד, אך הנציגים לא הגיעו.

3. בכתב ההגנה, ביקשה הנתבעת לדחות את התביעה על הסף, בטענה של עשיית שימוש לא הוגן בהליך התביעה הקטנה, שכן ניסוחה ותוכנה חותרים תחת מוסד התביעה הקטנה.

לגופה של התביעה, לא הכחישה הנתבעת את קיומה של העסקה להתקנת סוכך, וכי התובע שילם סך 2,000 ₪ בגינו. באשר לליקויים אשר מצריכים תיקון, טענה הנתבעת בכתב ההגנה, כי היא סיפקה סוכך תקין, וכי ככל הנראה התובע חיפש דרך להשבת הסוכך לנתבעת ללא סיבה.
עוד נטען, כי בביקור שערכו נציגי הנתבעת במטרה לייתן מענה לטענות התובע, התברר כי התובע מבקש לעצמו מוצר אחר שאינו קיים.
אשר לביקורי הנציגים נטען, כי התובע, בכתב התביעה ובמסרונים שצרף כנספחים לו, מציג לבית המשפט תמונה לא מלאה, שכן בכל אחד מן המועדים שתואמו נקבע טווח המתנה, וכי בכל עת שהנציגים לא היו מגיעים בתחילת הטווח , לא נכון היה התובע לקבלם.

4. לאור המתואר לעיל, מכתבי הטענות עולות שתי מחלוקות עובדתיות: האחת, האם נמצאו פגמים בסוכך, ואשר לא תוקנו באופן סביר על-ידי הנתבעת?
השניה, האם הגיעו נציגי הנתבעת לטפל בליקויים במועדים שתואמו עם התובע?

דיון והכרעה
האם נמצאו פגמים בסוכך, ואשר לא תוקנו באופן סביר על-ידי הנתבעת?

5. התקנת הסוכך נעשתה ביום 22/6/16 , ובו ביום שילם התובע תמורה מלאה בגינו (ראה חשבונית וקבלה שצורפו לכתב התביעה).

כבר ביום ההתקנה שלח התובע מסרון לאיש המכירות בשם יהודה (ראה בת/1), ובו כתב כך:
"שלחתי לך הודעה בווטסאפ עם תמונות, יש בעיה בהרכבת הסוכך, אבקשך לבוא לראות או לשלוח את המרכיב שיתקן".

למחרת ההתקנה, ביום 23/6/2016, שלח התובע פקס לנתבעת ובו ציין כי הסוכך הותקן באופן פגום, וכי הוא מבקש שיתאמו ע ימו מועד לתיקון על מנת שלא יפסיד יום עבודה נוסף ( ראה נספח ד' לכתב התביעה).

6. הליקויים שנמצאו בסוכך פורטו במכתבו של התובע לנתבעת מיום 2/8/2016 (נספח ו' לכתב התביעה ) - התקנה לא סימטרית; הסוכך יוצא מהמסילה בעת הורדתו, ולעתים נתקע בעת גלילתו בין כלפי מעלה ובין כלפי מטה; הגומיות שבקצה המסילות נש לפו ממקומן והסתבכו בתוך הגלילה; שולי הסוכך קרועים, החורים שנקדחו ונועדו לנעול את הסוכך נקדחו ברשלנות ובצורה מכוערת; מוט הגלילה ארוך מדי ומקשה על תפעול .

7. התובע נשאל בחקירתו הנגדית על סמך מה הוא טוען, כי ההתקנה פגומה, והשיב (ראה עמ' 2 לפרוט' ש' 18 – 21):
"ההתקנה פגומה על סמך זה שביום 21/7/2016, שזה המועד ה- 2 מתוך 5 המועדים שבו הגיעו נציגים מטעם הנתבעת, הם אישרו באוזניי שההתקנה אכן פגומה אלא שהם לא יודעים לתקן אותה. בנוסף מר איגור (מצביע עליו), בחלופת המסרונים הארוכה בנינו לא טוען את מה שאתה מנסה לטעון עכשיו ...".
8. מר אוייריק, נציג הנתבעת, העיד (ראה עמ' 3 לפרוט' ש' 12 – 16):
"התקינו לו את הסוכך מסך, הוא שלח לנו פקס שמשהו לא בסדר, אחרי כל הטלפונים הוויכוחים והכל אני הגעתי אליו לבית, אני לא זוכר בדיוק מתי הגעתי אליו הביתה, ראיתי את הליקויים וראיתי מה הבעיה, הסברתי לו שאין בעיה ואנו נגיע לסדר את זה, קבעתי איתו יום ומתי המתקינים יגיעו אליו, הם היו בדרך אליו, הם הגיעו אליו איחרו אולי בחצי שעה והוא לא קיבל אותם ואחרי כל זה הוא כבר לא רצה שאנחנו נבוא".

מכאן, שהנתבעת כלל לא הכחישה קיומם של ליקויים בסוכך. אמנם נציג אחר של הנתבעת, מר יצחק ציון, שכלל לא היה בקשר עם התובע בכל מהלך ההתקשרות, טען בסיכומי הנתבעת, כי "בסך הכל הייתה חסרה מברשת", אך דברים אלה מנוגדים לעדותן של מר אוייריק, ויש לדחותם.

9. אין מחלוקת, כי עד למועד הדיון לא תוקנו הליקויים, ולסיבה לכך אתייחס בהמשך, ולעת הזו ניתן לקבוע, כי התובע הוכיח את דבר קיומם של ליקויים מהותיים בסוכך, שלא תוקנו על-ידי הנתבעת על אף פניות חוזרות ונשנות של התובע.

האם הגיעו נציגי הנתבעת לטפל בליקויים במועדים שתואמו עם התובע?

10. כעולה מכתב התביעה ומעדויות שנשמעו בפניי, על אף נסיונות רבים של התובע, הן באמצעות שיחות טלפון ושליחת מסרונים, והן באמצעות שיגו ר שני פקסים לנתבעת (נספחים ד' - ו' לכתב התביעה ), בהם הוא דורש פעם אחר פעם לתקן את הפגמ ים בסוכך או לבטל את העסקה לאלתר. כאמור , התיקונים לא בוצעו, העסקה לא בוטלה ו במועדים שנקבעו לתיקון הליקויים , כפי שיפורט להלן, נציגי הנתבעת לא הגיעו.

לטענת התובע בכתב התביעה , ביום 26/6/16 נקבע מועד הגעת המתקין, אך מבלי שעודכן, לא הגיע נציג של הנתבעת לבצע את התיקונים .

11. על-פי האמור בכתב התביעה, לאחר מספר פניות של התובע ומכתבים ששלח, נקבע כי ביום 21/7/2016 יגיעו אליו נציגי הנתבעת לתקן את הליקויים, אלא שהנציגים הגיעו באיחור של שעתיים וחצי, ולאחר בחינה של הסוכך הודיעו לתובע שאין ביכולתם לתקן את הליקויים, וכי רק מנהל הנתבעת מר אוייריק רשאי להורות מה לעשות בעניין זה.

הנתבעת לא הביאה לעדות אף אחד מנציגיה שהגיעו לביתו של התובע, ומכאן שעדות התובע (שכמתואר לעיל הצהיר שכל האמור בכתב התביעה הוא אמת) לא נסתרה.
12. לאחר שנציגי הנתבעת לא תיקנו את הסוכך, פנה התובע למר אוייריק, אך הבטחתו למסור תשובות לא קויימה, וביום 2/8/2016 שלח התובע מכתב נוסף (נספח ו' לכתב התביעה), ובו פירוט של טענותיו והליקויים שקיימים בסוכך.

13. למחרת סיכמו הצדדים, כי מנהל הנתבעת יגיע לביתו של התובע לתיקון הליקויים, כך באו לידי ביטוי הדברים במסרון ששלח התובע ביום 3/8/201 (סומן 2 ו- 3 בת/1):
"בהמשך לשיחתנו ובהמשך לפקס מאתמול רשמתי לפני שביום 8/8/16 בשעה 17:00 תגיע בעצמך לתקן את הסוכך, על אף שאני לא רואה סיבה לכך שדחית שוב הסכמתי כדי שלא תטען שלא נתתי לך הזדמנות לתקן, אבל דע לך שבזה זה נגמר, ולא תהיינה דחיות נוספות, דניאל".

מר אוייגריק, מנהל הנתבעת, אישר במסרון ששלח ביום 8/8/2016 בשעה 15:00 את דבר קיום הפגישה:
"דניאל שלום הכל נשאר אותו דבר השעה 5".

14. על אף ההבטחה לא הגיע מר אוייגריק כדי לתקן את הסוכך, וביום 10/8/2016 שלח התובע למר אוייגריק את המסרון הבא (סומן 4 בת/1):
"מר אנדרוניק הנכבד חשבתי שסיכמנו אבל אני רואה שאתה חושב שאמשיך לרדוף אחריך..."

נציג הנתבעת במסרון ששלח בו ביום, לא הכחיש אלא בחר להתנצל ולהבטיח פעם נוספת להגיע "ביום שני" (סומן 5 בת/1):
"לא שכחתי אותך פשוט השבוע הייתי עמוס, מבטיח עד יום שני זה יטופל".

15. בהתאם להבטחה הנ"ל תואם מועד לביצוע התיקונים ליום 14/8/2016, אך המתקין לא התייצב. יום למחרת, שלח התובע מסרון נוסף לנתבעת (סומן 9 בת/1) ובו כתב:
"ידעתי שגם אחרי שסיכמנו לא תבוא לתקן, ההבטחות שלך נועדו רק למשוך זמן.
נפגש בבית המשפט".

נציג הנתבעת השיב (סומן 10 בת/1):
"דניאל שלום אתה לא צודק אני ניסתי ליתקשר לתאם איתך אבל אתה לא עונה אני רוצה לבוא ולסדר את זה אבל אתה לא נותן לנו אני ישמח אם תגיד לי מתי אפשר לבוא" (הטעויות במקור)

התובע השיב (סומן 12 בת/1):
"אתה שקרן, אני מחכה לך כבר למעלה מחודשיים, קבענו שלוש פעמים ואלא באת אתה תשלם גם עבור אבדן ימי עבודה, אתה תלמד בדרך הקשה שלא כדאי לזלזל בלקוחות".

16. ביום 26/8/2017 תואם ביקור נוסף בין התובע לנציג הנתבעת ליום 29/8/2017 . במסרון ששלח כתב התובע, כי לנתבעת ניתנת הזדמנות אחרונה לפני הגשת כתב התביעה ( סומן 14 בת/1):
"אתה ממשיך לשקר, אתן לך הזדמנות אחרונה, יום ראשון הקרוב בשעה 15:00 אם אתה לא מגיע או ממשיך להתחכם התביעה תוגש ביום שני, ואני מבטיח לך חגיגית שבסופו של דבר זה יעלה לך הרבה כסף".

מר אוייגריק השיב ( סומן 15 בת/1 ):
"אתה מבין אתה לא נותן לי אפילו יום ספר אתה קובע מהיום למחר הם היום ראשון לא יכולים כי סידור עבודה כבר מוכן תגיד לי באיזה יום תן לי יום ספר שני שלישי רביעי חמישי ".

התובע נאות לבקשה ונקבע מועד נוסף ( סומן 16 בת/1 ):
"יום שני שעה 15:00 עכשיו נראה איזה סיפור חדש תמציא".

מר אוייגריק השיב, כי העניין סגור (סומן 16 בת/1 ):
"סגור יום שני בשעה 3. תודה שבת שלום "

17. במסרון מיום 29/8/2017 (סומן 18 בת/1 ) כתב התובע כך:
"מר אנדרוניק היקר, חיכיתי לך למעלה משעה. לא רק שכצפוי לא הגעת אתה או מי מפועליך אתה אפילו לא טרחת להודיע. זו הפעם השלישית שהבטחת להגיע ולא הגעת והפעם אני באמת לא מתכוון להמשיך לרדוף אחריך".

מכאן, שעל אף הבטחת מנהל הנתבעת, ולפיה העניין "סגור", הרי שגם ביום זה לא הגיע נציג הנתבעת או מי מטעמה לביתו של התובע לבצע את התיקונים.

18. לעניין אי ההגעה במועד זה, טענה הנתבעת בכתב ההגנה כי התובע לא צירף את המסרון במלואו ולפיו בהמשך כתב לו נציג הנתבעת בסביבות ה שעה 16:15, כי נציגי הנתבעת נמצאים מתחת לביתו של התובע, וכי הוא מתבקש לאפשר להם להיכנס לתקן את הסוכך (ראה במצורף לכתב ההגנה).

וראה גם מסרונים 10 ו- 21 בת/1, שם מודה מנהל הנתבעת, כי נציגי הנתבעת אחרו בכשעה.
"אנחנו בני אדם מה קרה החברה יתעכבו בהתקנה קורה אנחנו אנשים". (הטעויות במקור)

מנהל הנתבעת נשאל בעניין זה על-ידי התובע בחקירה הנגדית :
"ש. האם הודעת לי מראש שהם מאחרים או שנתת לי לחכות?
"ת. לא אני הייתי צריך להודיע אלא הם ואני רק התכתבתי איתך. הם הודיעו לי כי הם הגיעו אליו באיחור של חצי שעה אחרי חצי שעה".

הנה כי כן, לא רק שמנהל הנתבעת לא לקח אחריות על האיחור, אלא ניסה להטילה לפתחם של עובדיו.

19. מן המפורט לעיל עולה, שהתובע הוכיח, כי בחלק מהמועדים שתואמו עמו להגעת נציג של הנתבעת לתיקון הסוכך, הנציג לא הגיע ולא הודיע שהוא לא מגיע. במקרה אחד, אחרו הנציגים בכשעה, אך התובע כבר לא היה מוכן לקבלם.

קביעת הפיצוי
20. התובע עתר לתשלום פיצוי בגין נזקיו בעקבות התנהלות הנתבעת, בסך 17,400 ₪, כאשר בסכום זה הוא גילם פיצוי ללא הוכחת נזק בהתאם לסעיף 31א' לחוק הגנת הצרכן, פיצוי בגין אי הגעת הנתבעת בהתאם לסעיף 18 א'(ד') לחוק הגנת הצרכן, עוגמת נפש, השבת הסכום ששולם בגין הסוכך, וכן החזר הוצאות עבור יעוץ משפטי ועריכת כתב תביעה.

21. לטענת הנתבעת, ראשי הנזק אותם מבקש התובע מנופחים, מוגזמים, חסרי כל פרופורציה ואינם תואמים את שווי העסקה.

22. אין מחלוקת, כי התובע שילם בגין הסוכך 2,000 ₪, ומכיוון שהסוכך אינו ממלא את יעודו, הרי שבדין תביעת התובע לביטול העסקה והשבת הסכום ששילם.
לפיכך אני פוסק כי הנתבעת תחזיר לתובע סך של 2,000 ₪, כסכום ששילם בגין הסוכך. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
הנתבעת ראשית לאסוף את הסוכך מביתו של התובע בתוך 30 יום מיום שפסק הדין יימסר לידיה.

23. באשר לפיצוי בגין מחדלי הנתבעת עקב אי הגעת נציגיה כמובטח במועדים שונים, הרי שבהתבסס על הוראת סעיף 18א(ד) לחוק הגנת הצרכן, הקובעת פיצוי בסכום של עד 600 ₪ בגין כל איחור בהגעת שירות ללא הוכחת נזק, אני מוצא מקום לפסוק לתובע סכום גלובאלי של 1,500 ₪.

24. באשר לעוגמת הנפש, ככלל, כפי שנפסק פעמים רבות ע"י בתי המשפט, פיצוי בגין עוגמת נפש ניתן במקרים חריגים (ראה למשל ע"ע (ארצי) 25805-12-11, מדינת ישראל נ' מירון חומש, פורסם ב"נבו" 29.11.2016). לתחושתו של התובע, הוא נשאר "תקוע" עם הסוכך הפגום ללא יכולת להחליפו באחר במשך כמעט כשנה, הרגיש זלזול, חוסר אכפתיות מצד הנתבעת ולטענתו, בעקבות התנהלותה ומחדליה, גרמה לו הנתבעת צער רב.
להשקפתי, הפיצוי בגין עגמת הנפש שנגרמה לתובע מגולם, בפיצוי שניתן לו, כאמור לעיל, בגין אין הגעת נציגי הנתבעת במועדים שתואמו עימו, ואין זה המקרה החריג שבו יש לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש מעבר לפיצויים שפסקתי לעיל בגין האיחורים והשבת הסכום ששולם בגין הסוכך.

25. בנוסף, עתר התובע לקבלת פיצוי בגין יעוץ משפטי ועריכת כתב התביעה. מטרת התביעה הקטנה הינה ליתן מענה משפטי מהיר, זול, פשוט ובלתי פורמלי לצדדים לסכסוך ותכליתה לפתוח את שערי בית המשפט ל"אזרח הקטן". לא בכדי מגדיר סעיף 63 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 מקרים חריגים ביותר ליצוג בעל דין בבית המשפט בתביעה קטנה. זכותו של התובע לבחור להתייעץ עם עורך דין לצורך הכנת כתב התביעה , אך הוא אינו יכול לבקש פיצוי בגין זה .

26. סוף דבר, אני מורה על ביטול העסקה בגדרה רכש התובע סוכך מהנתבעת, והנתבעת תשלם לתובע סכום של 3,500 ₪ בגין הסוכך ובגין אי הגעת נציגיה במועדים שנקבעו. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

בנוסף תישא הנתבעת בהוצאות התובע בסכום כולל של 750 ₪.

הצדדים רשאים לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתוך 15 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיהם.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל נהיר
נתבע: סוככי לירון א.ס בע"מ
שופט :
עורכי דין: