ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארגון העובדים מען נגד יהודה רשתות פלדה בעמ :

לפני: כבוד השופט צבי פרנקל
נציג ציבור עובדים מר אפרים ויגדר
נציגת ציבור מעסיקים גב' ציפי בר נוי

המבקש:
ארגון העובדים מען,
ע"י ב"כ: עוה"ד מורן סבוראי, אמיר בשה וגלעד זבידה
ועו"ד איה ברטנשטיין מארגון עובדים מען

-
המשיבה:
יהודה רשתות פלדה בעמ, ( ח.פ.-520039256)
ע"י ב"כ: עו"ד אורלי ג'רבי, גליה קלינמן
ממשרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן

בית הדין הארצי המשיך וקבע בכל הקשור לפסיקת הפיצוי בגין פגיעה בהתארגנות כדלקמן:

החלטה

1. לפנינו בקשת המבקש להכריע בשאלות שנותרו במחלוקות כאמור בהחלטת בית הדין הארצי מיום 19.4.2017 וזאת בהתאם לחומר המצוי בתיק, באמצעות הגשת סיכומים ממוקדים לשאלות אלו.

2. מנגד, טוענת המשיבה כי הימנעותו של בית הדין הארצי מלהכריע בשאלת היציגות מבהירה במפורש כי אין די בראיות הקיימות כיום כדי להכריע בשאלה זו ואילו היה די חומר כטענת המבקש הרי שבית הדין הארצי היה ממשיך ומכריע גם בשאלה זו על סמך החומר שהוצג בפניו. לטענתה לא הובאו כל ראיות ביחס למספר העובדים במשיבה נכון למועד שנקבע על ידי בית הדין הארצי; לא הובאו כל הראיות ביחס לביטולי ההצטרפות שבית הדין הארצי הורה לבחון; לא הובאו כל הראיות ביחס לתוקפם של טפסי ההצטרפות בפרט לאור הטענות שהובאו בעניין זה על ידי המשיבה בהליך – כל זאת טוענת המשיבה מאחר והשאלה המרכזית שהייתה במחלוקת היא יחידת המיקוח.

3. מוסיפה המשיבה ומבקשת לתקן, טרם הבאת הראיות וכבסיס להן, את תגובתה לבקשת הצד. כך לטענתה תבקש להוסיף טענות רלוונטיות ומהותיות ביחס למספר החברים במען העומד נכון להיום להערכתה על 19 חברים בלבד; זאת לטענתה על פי פסק הדין בעניין צ.ל.פ לפיה כאשר מתברר למעסיק כי קיים חשש ממשי שארגון העובדים כבר אינו עוד ארגון יציג אין לדרוש ממנו לעצום עיניים ולהמשיך במו"מ עם ארגון שאינו יציג עוד. על כן טוענת אם היה הארגון יציג במועד כלשהו אך איבד את יציגותו עוד בטרם החל המשא ומתן היא שאלה שיש לדון ולהכריע בה עקרונית. לאור האמור טוענת המשיבה כי על בית הדין להתיר לה להגיש תגובה לבקשת צד מתוקנת ולאחריה לקבוע מועדים להגשת ראיות בהתאם למחלוקות על פי התגובה המתוקנת.

4. בתשובה לתגובה חזר המבקש על טענתו כי ככל החומר הרלבנטי נמצא בפניי בית הדין; כי טענות המשיבה כי המבקש מונה 19 חברים בלבד הינה טענה חדשה והיא אינה מתייחסת למועד הקובע שנקבע על ידי בית הדין; כי אין להתיר למשיבה כל מקצה שיפורים; כי בית הדין לא הורה על קיום הליך הוכחות או שמיעת התיק מחדש;

5. לאחר שקראנו את עמדות הצדדים הגענו למסקנה כדלקמן:

א. ביום 19.4.2017 ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי בעס"ק 58934-01-17 במסגרתו התקבל ערעור המבקש. במסגרת פסק הדין נקבע כי יש להכיר במשיבה כיחידת מיקוח . לאור קביעה זו קבע בית הדין הארצי כי:

בית הדין הארצי המשיך וקבע בכל הקשור לפסיקת הפיצוי בגין פגיעה בהתארגנות כדלקמן:

"אשר לנושא השני שנכלל בערעור המערער - עיון בכלל חומר התיק מעלה כי שאלת הפיצוי על פי סעיף 33יא' לחוק הסכמים קיבוציים לא ניתן לה מענה הולם בפסק דינו של בית הדין קמא הן בנוגע לגובה הסכום שנפסק בהתחשב בהלכה הפסוקה בקשר לכך והן בנוגע למספר מקרי ההפרעה להתארגנות שהוכרו ככאלה. קודם כל בחינת הפיצוי צריכה להיעשות בהתחשב בנפסק לעניין יחידת המיקוח. מעבר לזאת, על פני הדברים, לא רק המכתב מיום 31.10.16 היווה הפרעה להתארגנות אלא גם דבריו של מר אבו כמפורט בפסק הדין, וכן ניכוי שכר השביתה שעל פני הדברים דומה שחורג מניכוי שכר בגין ימי היעדרות של עובד. בנוסף, הפיצוי שנפסק בגין המכתב מיום 31.10.16 נמוך משמעותית משיעורי הפיצוי שנקבעו בפסיקה בגין הפרעה להתארגנות. לאור האמור לעיל, ומשהתיק ממילא מוחזר לבית הדין קמא כמפורט לעיל - על בית הדין האזורי לבחון מחדש את שאלת גובה הפיצוי על פי המפורט לעיל."

8. בית הדין הארצי כאמור קבע כי המועד לגביו יש לבחון את היציגות הינו 15.11.2016 ועל כן טענות המשיבה לבחינת יציגותו של הארגון במועד מאוחר יותר דינה להידחות. נעיר כי פסק הדין בעניין צ.ל.פ עליו נסמכת המשיבה אינו רלוונטי לעניינו שעה שהוא עוסק בבחינת היציגות לאחר ההכרה ובמהלך ניהול המשא ומתן ואילו בעניינו טרם הוכרה יציגותו של המבקש במועד אשר נקבע על ידי בית הדין.

כך גם, ועל פי קביעתו של בית הדין הארצי, יש לבחון את שאלת היציגות "על סמך טפסי ההצטרפות והטענות לביטולם לאור מבחני הפסיקה באשר לכך..". על כן אין לאפשר למשיבה להגיש תגובה מתוקנת או ראיות נוספות.

אשר לשאלת גובה הפיצוי בגין הפרעה להתארגנות – ומשהמשיבה לא העלתה התנגדות בעניין זה, גם עניין זה, יוכרע לאחר הגשת סיכומי הצדדים.

6. לסיכום –

א. המבקש יגיש סיכומים, בשאלת היציגות ובשאלת גובה הפיצוי בגין הפרעה להתארגנות, כפי שנקבע בהחלטת בית הדין הארצי וזאת עד ליום 29.5.17;

ב. המשיבה תגיש סיכומים בשאלת היציגות ובשאלת גובה הפיצוי בגין הפרעה להתארגנות, כפי שנקבע בהחלטת בית הדין הארצי וזאת עד ליום 13.6.17;

ג. המבקש רשאי להגיש סיכומי תשובה עד ליום 18.6.17;

ד. התיק יובא לעיון ביום 30.5.17.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ז, (14 מאי 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג ציבור עובדים
מר אפרים ויגדר

צבי פרנקל, שופט

נציגת ציבור מעסיקים
ציפי בר נוי


מעורבים
תובע: ארגון העובדים מען
נתבע: יהודה רשתות פלדה בעמ
שופט :
עורכי דין: