ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אזולאי מישל :

דו"ח תעבורה 50200909708

לפני כבוד ה שופטת רות וקסמן

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
אזולאי מישל ת.ז. XXXXXX499

נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד צעדה
ב"כ הנאשם: עו"ד קוטין מינוי סנ"צ
אין הופעה לנאשם

פרוטוקול

ב"כ הנאשם:
מבקש לחזור מכפירה.

ב"כ המאשימה:
אני מסכים.

החלטה

מתירה חזרה מכפירה.

ניתנה והודעה היום ט"ו אייר תשע"ז, 11/05/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

ב"כ המאשימה:
מודיע על תיקון כתב האישום באופן שבמקום הרשום יירשם: " נהגת תחת השפעת אלכוהול בניגוד לתקנה 26(2) לת"ת.
וכן ישונה סמל סעיף מסמל 6603 לסמל סעיף 6253.
כתב אישום מתוקן - מוגש.
החלטה
מאשרת תיקון כתב אישום – כמבוקש.
המזכירות תתייק כתב האישום המתוקן בתיקיית כתבי טענות.

ניתנה והודעה היום ט"ו אייר תשע"ז, 11/05/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

ב"כ הצדדים:
הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.
בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו כבול להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ הנאשם:
כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם על ידי מחוץ לכותלי בית המשפט הוא הבין אותו ומודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר.

הכרעת הדין
הנאשם באמצעות סנגורו הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום המתוקן .
לפיכך, אני מוצאת את הנאשם אשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן ומרשיעה אותו בהתאם.

ניתנה והודעה היום ט"ו אייר תשע"ז, 11/05/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה:
מדובר בעבירה של נהיגה תחת השפעה.
הנאשם נוהג משנת 2003 , צבר לחובתו 21 הרשעות קודמות, אין עבירות חוזרות.
גיליון הרשעות – מוגש ומסומן - ת/1.
לנוכח כשלים ראייתיים תוקן כתב האישום לקולא, במסגרת הסדר עותרים לפסילה של 4 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית, פסילה על תנאי קנס והתחייבות לשיקול דעת בית משפט.
מתחם ענישה – על פי סעיף 40ג(א) לחוק העונשין ותיקון 113 שקובע כי רמת הענישה תהיה על פי עקרון ההלימה, הולם.

ב"כ הנאשם:
מצטרף לדברי ב"כ המאשימה.
מבקש לכבד את ההסדר הנעוץ בכשלים ראייתיים מהותיים ולא בכדי תוקן כתב האישום לקולא.
מוניתי לייצג את הנאשם מטעם הסנגוריה הציבורית לאור מצב כלכלי מאוד קשה של הנאשם ולכן אבקש לבוא לקראתו בקנס הכספי.
אבקש להפקיד את הרישיון תוך 45 יום.
מבקש לשלם את הקנס ב- 4 תשלומים.

ב"כ המאשימה
מסכים/ה לאורכה להפקדת רישיון הנהיגה למשך 30 יום היתרה לשיקול דעת.

גזר-דין

בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשה העבירה שביצע הנאשם, העיקרון המנחה הוא ההלימה, דהיינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו כאשר מדיניות הענישה אמורה להרתיע מפני ביצוע עבירות תנועה נוספות ולהעביר מסר באמצעות ענישה מחמירה על מי שבהתנהגותו מסכן משתמשי הדרך.

בשלב זה תמונת הראיות לא נפרסה בפני, ואולם חזקה על המאשימה באשר תמונת הראיות כולה פרוסה בפניה, כי בחנה היטב את חומר הראיות, נתנה דעתה לכל הטיעונים ושקלה את כל השיקולים הראויים בטרם הגיעה להסדר ותיקנה את כתב האישום.

מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת ביהמ"ש העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, ולאחר ששקלתי הטיעונים, אתן ידי להסדר ואכבדו.

לאחר ששקלתי את השיקולים השונים ובחנתי טיעוני ב"כ הנאשם אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1600 ₪ .
הקנס ישולם ב-4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 11.6.17 ובכל 11 לכל אחד מן החודשים שלאחר מכן.
היה והקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד, תעמוד יתרת הקנס לתשלום מיידי בצירוף הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.
ב"כ הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

פסילה בפועל
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית שרוצתה.
רישיון הנהיגה יופקד בבית המשפט לא יאוחר מיום 27.6.17 שעה 09:00 וממועד ההפקדה תחושב הפסילה.
גם אם לא יפקיד הנאשם את רישיונו, נחשב הוא פסול מלנהוג אך הפסילה תחושב ממועד ההפקדה בלבד.
אם אין לנאשם רישיון נהיגה בתוקף, עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין במזכירות בית המשפט.
פסילה על תנאי
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים וזאת על-תנאי למשך 3 שנים. התנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינן.

התחייבות
הנאשם יחתום תוך 30 ימים מהיום במשרד בא כוחו על התחייבות בסך 3500 ₪ שלא לעבור במשך 3 ש נים עבירה של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת סם או משקה משכר.
על ב"כ הנאשם להמציא ההתחייבות תוך 30 ימים מהיום למזכירות בית המשפט.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום ט"ו אייר תשע"ז, 11/05/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

הוקלד על ידי שנהב מנדל


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אזולאי מישל
שופט :
עורכי דין: