ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרון שטרית נגד מיכאל בנישו :


בפני כבוד הרשם הבכיר אורי הדר

התובעים

  1. שרון שטרית
  2. שלום שי סלע

נגד

הנתבעים

  1. מיכאל בנישו
  2. אמיל חיים דריי ת.ז., 328741566
  3. JACQUES MSIHID JOSEPH דרכון, 04b1595340
  4. ESTER ZARAH דרכון, 03XH29720

החלטה

בפניי בקשתם של הנתבעים 1 -3 לבטל את פסק הדין שניתן כנגדם בהיעדר הגנה ביום 16.12.2016.

לאחר שעיינתי בבקשה ובהיעדר תגובה מצד התובעים החלטתי להיעתר לבקשה וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

1. התובעים הגישו כנגד ארבעת הנתבעים תובענה ובה עתרו לסעד הצהרתי.

2. ביום 16.12.2016 ניתן, כנגד הנתבעים 1 -3 פסק דין הצהרתי וזאת על יסוד מסירות שבוצעו לנתבע 1.
לא נעתרתי לבקשה למתן פסק דין כנגד הנתבעת 4 וזאת מהנימוק שצוין בפסק הדין.

3. בבקשה לביטול פסק הדין טענו הנתבעים 2 - 4 כי לא קיבלו את כתב התביעה ואילו הנתבע 1, אשר הודה כי קיבל את כתב התביעה לידיו, טען כי לא קיבל זימון לדיון שנקבע וכן טען כי אינו מהווה כתובת למסירת כתבי בי דין עבור הנתבעים 2 – 4.
4. ראשית, לא היה צורך להגיש את הבקשה בשמה של הנתבעת 4 שכן לא ניתן כנגדה פסק דין.

5. באשר לנתבע 1: אישור המסירה מציין את המסמכים שנמסרו ובכלל זה החלטה מיום 13.09.2016 שבה נקבע מועד הדיון שהתקיים ביום 21.09.2016. בדיון זה נקבע גם דיון נוסף . טענתו של הנתבע 1 כי לא קיבל זימון לדיון נדחית אפוא ובאשר לביטול פסק דין מחובת הצדק בקשתו נדחית.

6. באשר לנתבעים 2 ו- 3: נטען כי הנתבע 1 אמנם חזיק בייפוי כוח מטעמם אולם הוא אינו כתובת למסירת כתבי בין דין. אף כי ייפוי הכוח לא צורף הרי שבהיעדר תגובה מצד התובעים הטענה לא נסתרה ודי בה כדי להורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק.
יש לציין עם זאת, כי לא ראיתי מדוע חתם הנתבע 1 על אישורי מסירה שהופנו לנתבעים 2 ו-3 אם אינו מהווה כתובת למסירת כתבי בי דין.
לא הייתה כל מניעה כי הנתבע 1 יאמר לשליח, או לב"כ התובעים, כי הוא אינו כתובת למסירת כתבי בי דין. הפעולה שנדרשה מהנתבע 1 בנסיבות אלו הינה פעולה פשוטה שהוא יכול היה לבצע בקלות. הוא חתם על אישורי מסירה, קיבל את כתב התביעה והיה עליו להודיע בכתב לב"כ התובעים כי הוא אינו מהווה כתובת למסירת כתבי בי דין עבור יתר הנתבעים. ואם לא ידע כי יש באפשרותו לעשות כן היה עליו להתייעץ עם עו"ד מטעמו, כפי שאכן עשה (ס' 8 לבקשה).

7. באשר לביטול פסק הדין מכוח שיקול דעתו של בית המשפט הרי שיש להיעתר לבקשה במלואה. הטענה כי הנתבע 1 אינו בעל הזכויות בנכס נושא התובענה לא נסתרה והיא בוודאי ראויה לבירור. הטענה כי הנתבעים אינם חתומים על נספח 2 לכתב התביעה, שאכן לא הוגש לתיק בית המשפט שמספרו 52666-10-14, לא נסתרה וגם היא בוודאי ראויה לבירור.
התובעים לא הגישו תגובה לבקשה ואין טעם לנחש את התייחסותם לעניין זה.

8. העובדה כי הנתבע 3 אינו מתגורר בארץ אינה רלוונטית לענייננו לאור האמור לעיל.

9. סיכומ של דבר, אני מורה על ביטול פסק הדין שניתן ביום 16.12.2016.

10. באשר לסיווג התובענה כהמרצת פתיחה כנטען בס' 16 לבקשה הרי שהטענה נדחית. התובענה היא אמנם לסעד הצהרתי אולם היא סווגה כתובענה רגילה ובתובענה כזו יש חובה להגיש כתב הגנה.
גם אם ניתן היה לסבור אחרת הרי שאין צורך בהתפלפלות: יש מחלוקת בין הצדדים ויש לבררה. הבירור בתובעה שבפינינו צריך להיעשות לאחר הגשת כתב הגנה.
אין מניעה כי הנתבעים יגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף אם הם עומדים על טענתם כאמור בס' 32 לכתב ההגנה.

11. עד ליום 10.05.2017 יודיעו התובעים אם הם עומדים על התביעה כנגד הנתבעת 4.
כתב הגנה יוגש עד ליום 10.06.2017.

12. באשר להוצאות: לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות, לא לטובת התובעים ולא לטובת הנתבעים. התובעים לא טרחו להגיש תגובה לבקשה ודי בכך כדי להימנע מפסיקת הוצאות לטובתם. ואילו באשר לנתבעים הרי שכאמור בורני שיש טעם לפגם בכך כי הנתבע 1 חתם על אישורי המסירה עבור יתר הנתבעים ולא הודיע על המניעה לה הוא טוען.
באשר לנתבע 1 עצמו הרי ש היה עליו להגיש הודעה מתאימה לתיק בית המשפט ולא להסתפק באי התנגדות לצו שניתן כאמור בס' 9 לבקשה.
הייעוץ שקיבל הנתבע 1 מבא כוחו אינו יכול להיות ידוע לבית המשפט אם לא נמסרת הודעה על כך. בנסיבות אלו ההנתבעים אינם זכאים להוצאות.

תז"פ ליום 1205.2017.

ניתנה היום, ג' אייר תשע"ז, 29 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרון שטרית
נתבע: מיכאל בנישו
שופט :
עורכי דין: