ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רון טורוזיאן נגד היועץ המשפטי לממשלה :

בפני: כבוד השופט ת' אור
כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

העותר: רון טורוזיאן

נגד

המשיבים: 1. היועץ המשפטי לממשלה
2. אבישי רביב

עתירה למתן צו על-תנאי

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

השופט מ' חשין:

העותר שלפנינו מבקש שנורה את היועץ-המשפטי לממשלה כי יגיש כתב-אישום כנגד המשיב מס' 2, אבישי רביב, בעבירה כהגדרתה בסעיף 237 לחוק העונשין, התשל"ז1977- - עבירה שעניינה עדות שקר - ובעבירה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין (שיבוש מהלכי משפט).

וזה עיקרה של העתירה: לאחר רצח ראש-ממשלת ישראל, מר יצחק רבין ז"ל, בחודש נובמבר 1995, הועמד לדין חגי עמיר, אחיו של הרוצח יגאל עמיר, בעבירה של קשירת דבר לרצח ראש-הממשלה ובעבירות נוספות (תפ"ח 499/95 בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו).

במשפטו זה של חגי עמיר העיד אבישי רביב, ולטענת העותר עבר אבישי רביב, במהלך עדותו, אותן עבירות שבגינן הוא מבקש כי יועמד לדין.

מסתבר, כי העותר פנה בזמנו ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה להעמיד את אבישי רביב לדין - כמבוקש על-ידו בעתירה. משסירב היועץ המשפטי לבקשתו, עתר העותר לבית-המשפט הגבוה לצדק וביקש כי בית-המשפט יצווה על היועץ המשפטי כי ייעתר לו ויגיש כתב-אישום כנגד אבישי רביב (בג"ץ 179/98). לעתירה זו הוגשה תגובה מטעם בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה (נספח ג' לעתירה שלפנינו). מספר חודשים לאחר הגשתה של אותה תגובה כתבה עוזרת ליועץ המשפטי לממשלה מכתב אל באת-כוחו של העותר (היא באת-כוחו בעתירה שלפנינו), בו נאמר כי היועץ המשפטי לממשלה החליט "שאין מקום לפתוח בהליכים פליליים נגד מר אבישי רביב בגין עדותו בתפ"ח 499/95 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב". אשר לטעמי החלטתו של היועץ המשפטי, בעניין זה מפנה כותבת המכתב את באת-כוח העותר אל "[]הטעמים שעיקרם מפורט בסעיפים 12-3 להודעתנו בבג"ץ 179/98". פירוש הדברים: היועץ המשפטי למשלה סירב לבקשת העותר מטעמים שפירט בהודעתו הנ"ל לבג"ץ.

עיינו בנימוקיו של היועץ המשפטי להחלטתו, ולא נמצא לנו כי נתקיימה בענייננו אחת העילות המזכות עותר בסעד כנגד החלטתו של היועץ המשפטי. כידוע, אין אנו נוהגים להתערב בהחלטות היועץ המשפטי אלא בגידריהן של עילות מסויימות ומבוררות, ובענייננו לא מצאנו כי יש וראוי להתערב באשר החליט היועץ המשפטי.

אנו מחליטים לדחות את העתירה בלא שמצאנו צורך לקבל תגובה נוספת מן היועץ המשפטי לממשלה.

היום, כ"ו בתשרי התש"ס (7.10.99)

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99066870.G01


מעורבים
תובע: רון טורוזיאן
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: