ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נגד ש. פירו :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשת: "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

נגד

המשיבה: ש. פירו, בנין פיתוח ותכנון בע"מ
(בכינוס נכסים)

בקשה להעברת מקום דיון לפי סעיף 78 לחוק
בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984-

בשם המבקשת: עו"ד ל' ברנט

בשם המשיבה: עו"ד חיים מן

בבית המשפט העליון

החלטה

זוהי בקשה להעברת הדיון בת.א. 1585/98 מבית המשפט המחוזי בירושלים, לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, ולאיחוד הדיון בו עם ת.א. 332/97 הנדון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו.

1. ביום 17.3.97 הגישה המבקשת תביעה כספית כנגד המשיבה בבית משפט המחוזי בתל-אביב-יפו. התביעה הוגשה בגין הפרת הסכם שנחתם בין הצדדים לאחר שהמשיבה זכתה במכרז שפרסמה המבקשת. עניינו של ההסכם הוא בניית בניין משרדים ברחובות עבור המבקשת. בכתב ההגנה ציינה המשיבה, כי היא מתעתדת להגיש תביעה שכנגד. בסופו של דבר, הגישה המשיבה ביום 8.10.98 תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים, שעניינה ההסכם הנ"ל.

2. לטענת המבקשת, כל הזיקות בעניין האמור מצביעות על תל-אביב. נשוא ההסכם הינו בניין משרדים ברחובות, משרדי המבקשת הקשורים לפרוייקט נשוא ההסכם מצויים באזור תל-אביב, ניהול המכרז נעשה על ידי אנשי תחום בינוי ונכסים של המבקשת ברמת גן, ניהול הפרוייקט נעשה ממשרדי המבקשת ברמת גן, הפגישות בין הצדדים נוהלו באתר הבנייה או במשרדי המבקשת ברמת גן, החשבונות הוגשו ואושרו ברמת גן, ורב האנשים שהיו מעורבים בפרוייקט מתגוררים ועובדים באזור תל אביב. לירושלים אין כל זיקה עניינית מלבד היותה הכתובת הרשומה של החברה המבקשת.

3. עוד מציינת המבקשת, כי בתיק המתנהל בתל-אביב-יפו התנהלו הליכי ביניים ונתקיימו ישיבות קדם משפט. לעומת זאת, בתיק בירושלים כלל לא התקיימו דיונים.

4. המשיבה בתגובתה אינה מתנגדת לאחד את הדיון בשני התיקים. עם זאת, מבקשת היא, כי הדיון יועבר מבית המשפט בתל-אביב-יפו לבית המשפט בירושלים. הטעמים לבקשתה הם הזיקות אשר מורות על ירושלים: מקום הגשת המכרז היה בירושלים; ההתקשרות הייתה באמצעות ההנהלה של המבקשת בירושלים; העברות הכספים בוצעו בירושלים; ועיקר הישיבות היו בירושלים. יצויין כי לתגובה לא צורף תצהיר לאימות עובדות אלו, כנדרש לפי תקנה 6א(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-. עוד טוענת המשיבה כי גם שיקולים של יעילות תומכים בהעברת הדיון לירושלים, משום שהעומס בבית המשפט בתל-אביב-יפו הוא רב.

5. לאחר שעיינתי בחומר שלפניי, החלטתי לקבל את הבקשה ולהעביר את ת.א. 1585/98 מבית המשפט המחוזי בירושלים לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ולאחדו עם ת.א. 332/97, בהתאם לסמכות הנתונה לי בתקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-.

6. מטרת תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984- היא מניעת כפילות הדיון בנושא אחד, ומניעת הכרעות סותרות באותו עניין (ראו בש"א 8152/98 בלוק שתיל בע"מ נ' דפנה וויסמן את לביא בע"מ (טרם פורסם)). אין מחלוקת כי במקרה דנן, יעילות הדיון מחייבת את איחוד הדיון בתיקים שנושאם חד הוא - ההסכם שנחתם בין הצדדים. כאמור, אף המשיבה אינה כופרת בכך כי יעילות הדיון מצדיקה את איחוד הדיון.

8. לגבי מקום השיפוט, נראה לי שמאזן הנוחות נוטה לצד העברת הדיון לבית המשפט בתל-אביב-יפו, שכן מירב הזיקות המהותיות מצביעות על תל-אביב (ראו בש"א 6943/96 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' דוידוב ברוך (טרם פורסם)). אותן זיקות אשר עליהן מצביעה המשיבה הינן טכניות ונובעות מהיות משרדי ההנהלה של המבקשת ממוקמים בירושלים. באשר לטענת המשיבה כי רוב הפגישות בין הצדדים נוהלו בירושלים, טענה זו לא נתמכה בתצהיר והוכחשה מכל וכל על ידי המבקשת. שיקול נוסף התומך בהעברת הדיון לתל-אביב-יפו, הגם שאינו בעל משקל רב, הוא קיום הליכים מקדמיים בבית המשפט שם.

המשיבה תישא בהוצאות המבקשת בסך 2,500 ש"ח.

ניתנה היום, א' בחשון התש"ס (11.10.99).

א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99043940.A03/דז/


מעורבים
תובע: "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
נתבע: ש. פירו
שופט :
עורכי דין: