ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו אסעד ואאל נגד בנק לאומי לישראל בע"מ :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשים: 1. אבו אסעד ואאל
2. אבו אסעד עאדל
3. אבו אסעד ג'ומנה
4. א. מרמרה אינטרנשיונל בע"מ
5. אבו אסעד אמינה

נגד

המשיב: בנק לאומי לישראל בע"מ - סניף נצרת

בקשה להעברת מקום דיון על פי סעיף 78
לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התמש"ד1984-

בשם המבקשים: עו"ד מוסא נעים

בשם המשיב: עו"ד נמרוד טפר

בבית המשפט העליון

החלטה

זוהי בקשה להעברת הדיון בתיקים המאוחדים בבית משפט השלום בחיפה, ת.א. 25203/97 ו- ת.א. 3776/97 לבית משפט השלום בנצרת, ולאחדם עם ת.א. 2041/98.

1. נגד המבקשים הוגשו שתי תביעות בבית המשפט השלום בחיפה על ידי המשיבה. ת.א. 3776/97, אשר הוגש ביום 9.2.1997, עניינו יתרת חוב בחשבון בנק חח"ד 79200/99, ות.א. 25203/97, אשר הוגש ביום 1.12.97, עניינו יתרת חוב בחשבון בנק חח"ד 1066600/91 וחח"ד 18350/94. חשבונות הבנק נשוא התביעה מנוהלים בסניף המשיבה בנצרת. המבקשים הינם בעלי החשבונות או הערבים כלפי המשיבה לחובם של בעלי החשבונות.

2. בחודש אפריל 1998 הגישו המבקשים תביעה נגד המשיבה בבית משפט השלום בנצרת, שעניינה חשבונות הבנק הנ"ל.

3. בין הצדדים אין מחלוקת כי יש לאחד את התיקים משום שנושאם חד הוא. כך גם נקבע על ידי קבע בית משפט השלום בנצרת בהחלטתו מיום 19.1.99:

"אין מחלוקת כי בבית משפט השלום בחיפה תלויות היום שתי תביעות שהגיש הבנק בענין חשבונות הבנק נשוא התובענה שבפני... טענות ההגנה שהעלו התובעים במסגרת אותם הליכים, הן אותן טענות המהוות בסיס לתובענה כאן ולמעשה תובענה זו היא גם לגירסת התובעים, בבחינת "תביעה שכנגד" לתביעות הנתבע כנגדם".

אולם, הצדדים חלוקים בשאלה היכן יש לאחד את הדיון. המבקשים, מצביעים על נצרת ואילו המשיבה מצביעה על חיפה.

4. המבקשים משתיתים בקשתם על כך כי תניות השיפוט בנוגע לחשבונות נשוא ת.א. 25203/97 קובעים כי לעיר נצרת סמכות שיפוט ייחודית. כן מפנים הם למירב הזיקות אשר מצביעות על נצרת: מקום ביצוע העסקה, מקום מגורי הצדדים, ונוחיות העדים. עוד מוסיפים הם כי שיקולי יעילות תומכים בהעברת הדיון מבית המשפט בחיפה העמוס יותר לבית המשפט בנצרת.

5. המשיבה טוענת מנגד, כי המבקשים לא הגישו תביעה שכנגד ולא כפרו בסמכות בית המשפט השלום בחיפה במשך תקופה ארוכה. חלף זאת, החליטו להגיש תביעה לבית משפט השלום בנצרת ולבקש את העברת הדיון מחיפה לנצרת. עוד טוענת המשיבה כי נקבעה תניית שיפוט ייחודית בחיפה לגבי חשבון הבנק נשוא ת.א. 3776/97. המשיבה מוסיפה גם, כי השיהוי הרב בהגשת הבקשה להעברת מקום השיפוט מחיפה לנצרת מעיד כי מדובר ב"תרגיל פרוצדוראלי" של המבקשים. כן מציינת היא כי שיקול נוחות העדים אינו מרכזי, משום שהמרחק בין נצרת לחיפה אינו גדול.

7. בתי משפט השלום בחיפה אליהן הוגשו תביעות המשיבה נדרשו לשאלה האם יש להם סמכות מקומית לדון בתביעות. בת.א. 25203/97 קבע בית המשפט כי משום שלא הועלתה טענת חוסר סמכות מקומית במשך שנה קנה בית המשפט סמכות מקומית לדון בתביעה. בת.א. 3776/97 קבע בית המשפט בהחלטתו מיום 12.8.99, כי אף לו נתונה הסמכות המקומית לדון בתביעה.

8. משום שאין חולק כי יש לאחד את הדיון בתיקים הנ"ל, אינני רואה מקום להכריע האמנם בהסכמים בין הצדדים נקבעו תניות שיפוט ייחודיות (כאשר לכאורה תניות השיפוט בהסכמים השונים מצביעות על מקום שיפוט שונה), זאת על אף שתניות שיפוט ייחודיות בדרך כלל גוברות על שיקולי הנוחות ומונעות את העברת הדיון. במקרה דנן, על אף שמירב הזיקות אכן מצביעות על נצרת, השיהוי בו נגועים המבקשים הוא בעוכריהם (ראו י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995), עמ' 88). המבקשים אינם מצביעים על הסבר סביר לשיהוי בו נקטו בהגשת הבקשה לבית משפט זה, ועל כן אני דוחה את בקשתם.

9. לאור האמור לעיל, ולאור קביעות בתי המשפט בחיפה כי קנו סמכות מקומית לדון בתביעות, אני מוצא לנכון להיענות לבקשת המשיבה ולהעביר את הדיון בת.א. 2041/98 מבית משפט השלום בנצרת לבית משפט השלום בחיפה ולאחדו עם התיקים המאוחדים שם בפני כבוד השופטת למלשטריך-לטר.

המבקשים ישאו בהוצאות המשיבה בסך 2,500 ש"ח.

ניתנה היום, ל' בתשרי התש"ס (10.10.99).

א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99028000.A06/דז/


מעורבים
תובע: אבו אסעד ואאל
נתבע: בנק לאומי לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: