ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.י.ח. חרש בע"מ נגד י.י. מידן תעשיות בע"מ :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשת: י.י.ח. חרש בע"מ

נגד

המשיבים: 1. י.י. מידן תעשיות (1978) בע"מ
2. חייל השקעות ונכסים בע"מ
3. א.א. גפני בניין והשקעות בע"מ

בקשה לאיחוד תובענות בהסכמת משיבה מס' 3
בהתאם לתקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ"ד1984-

בשם המבקשת: עו"ד ריקי רוזנברג

בשם המשיבה מס' 2-3: עו"ד גדעון שרויאר; עו"ד שמעון אוחנינה

בבית המשפט העליון

החלטה

זוהי בקשה לאיחוד דיון בת.א. 41881/97 בבית משפט השלום בתל - אביב - יפו עם ת.א. 62144/96 בבית המשפט השלום בחיפה, כך ששניהם יידונו במאוחד בבית משפט השלום בתל - אביב - יפו.

1. ביום 10.9.96 הגישה המשיבה מס' 1 תביעה כספית בסדר דין מקוצר בבית משפט השלום בחיפה כנגד המבקשת בגין הפרת הסכם. במסגרת הסדר דיוני בין הצדדים, אשר קיבל תוקף של החלטה ביום 13.4.97, הוסכם כי התובענה תועבר לפסים של תביעה רגילה וכי המבקשת תוותר על טענתה בנוגע להעדר סמכות מקומית. ביום 4.5.98 הגישה המבקשת בקשה לקבלת הסכמה להעברת מקום הדיון לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת בטרם פנייה בבקשה לנשיא בית המשפט העליון. בהחלטה מיום 27.5.98 נדחתה הבקשה, וזאת בהסתמך, בין היתר, על ההסכם הדיוני הנ"ל. המבקשת הגישה כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד, אשר בו צירפה את משיבה מס' 2.

2. ביום 29.4.97 הגישה המשיבה מס' 3 תביעה כספית בבית משפט השלום בתל - אביב - יפו כנגד המבקשת. המבקשת הגישה כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד.

3. לטענת המבקשת יש לאחד את הדיון בתובענות בבית המשפט בתל - אביב - יפו, משום שהן עוסקות באותו עניין, הקמת "בית חרש" באזור התעשייה בחולון. לטענתה, המסכת העובדתית הנפרשת בשתי התביעות אחת היא, והשאלות השנויות במחלוקת משותפות לשתי התובענות. הטענה המרכזית של המבקשת היא כי שאלת היחסים בין הצדדים בשתי התובענות היא שתכריע את גורלן של התובענות, ולכן על מנת למנוע קביעות סותרות יש לאחד את הדיון. בקשת המבקשת מתבססת גם על החלטה שניתנה על ידי בית המשפט השלום בחיפה ביום 3.11.99, לפיה יפוצל הדיון כך ששאלת היחסים בין המשיבים לבקשה זו, ממנה תיגזר אחריותם, תידון לפני הדיון בליקויי הבנייה.

4. המשיבה מס' 3 הביעה את הסכמתה לאיחוד הדיון בתובענות. משיבות מס' 1 ו- 2 מתנגדות לבקשה ולחלופין מבקשות הן כי הדיון יאוחד בבית משפט השלום בחיפה. לטענתן, התובענות העיקריות אינן מעלות שאלות זהות של עובדה או משפט משום שמדובר בתביעות כספיות שונות. באשר לתובענות שכנגד, טוענות המשיבות, כי המבקשת היא היא שבחרה להגיש את התובענות בבתי משפט שונים מלכתחילה. כמו כן טוענות המשיבות, כי המבקשת נגועה בשיהוי רב, שכן התובענה השנייה בזמן הוגשה עוד בחודש אפריל 1997. זאת ועוד. התיק בבית משפט השלום בחיפה מצוי בשלב מתקדם, לאחר השלמת הליכי גילוי מסמכים והחלטה בנוגע לאופי ניהול הדיון. לעומת זאת, התובענה בבית משפט השלום בתל - אביב - יפו מצויה בשלבים מקדמיים ביותר, כפי שגם מודה המבקשת עצמה. המשיבות אף טוענות טענות בנוגע לנוחיות הדיון ועומס בתי המשפט בתל - אביב - יפו.

5. לאחר שעיינתי בחומר שמונח בפני, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את הבקשה. אכן, אף המשיבות מודות כי שתי התובענות שכנגד מתבססות על מסכת עובדתית משותפת. אולם, בקשת המבקשת נגועה בשיהוי רב של למעלה משנתיים מאז הגשת התובענה בבית משפט השלום בתל - אביב - יפו, ולא ניתן הסבר מניח את הדעת לשיהוי זה (ראו בש"א 1964/97 מושב שיתופי ניר גלים נ' נטור (לא פורסם)). הדבר אף מתמיה נוכח הגשת בקשה להסכמה להעברת מקום הדיון לתל - אביב - יפו כבר בחודש מאי 1998. זאת ועוד. ההליכים בבית משפט השלום בחיפה מצויים בשלבים מתקדמים ואף לשיקול זה יש ליתן משקל בבואי לבחון האם יש לאחד את הדיון בתל - אביב - יפו דווקא.

הבקשה נדחית איפוא. המבקשת תישא בהוצאות משיבות מס' 1 ו- 2 בסך 4,000 ש"ח.

ניתנה היום, ג' בטבת התש"ס (12.12.99).

א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99081630.A02/דז/


מעורבים
תובע: י.י.ח. חרש בע"מ
נתבע: י.י. מידן תעשיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: