ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ט.ו נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

תובעת
ט.ו
ע"י עו"ד רשאד אבן ברי

נגד

נתבעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד אהרון שפרבר

החלטה

זוהי החלטה בבקשת התובעת, למינוי מומחים רפואיים, לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית, בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975.
התובעת הגיש ה תביעה לפיצויים בגין פגיעתה בתאונת דרכים שאירעה לטענתה ביום 20.2.16.
התובעת ביקשה למנות מומחים רפואי ים בתחום האורתופדי , בתחום העיניים ובתחום הנוירולוגי. לטענתה, היא סובלת עקב התאונה מסימפטומים שונים כאמור במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה.
הנתבעת התנגדה לבקשה. ובתגובתה מיום 29.12.16 טענה ,כי טרם חלפה שנה מעת אירוע התאונה והתובעת לא עמדה בראשית הראייה הדרושה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט.
ביום 8.3.17 הגיש ב"כ התובעים מסמכים רפואיים נוספים ונתנה לנתבעת הזכות ליתן תגובה עדכנית לבקשה למינוי מומחים, הנתבעת לא הגישה תגובה נוספת.
אחר שעיינתי בבקשה, בתגובת הנתבעת, בכתב התביעה על נספחיו ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, ולמסמכים הרפואיים שהוגשו ביום 8.3.17 מצאתי כי קיימת רא שית ראיה לעניין התחום האורתופדי ו תחום העיניים. מאחר שלא צורף כל מסמך רפואי המעיד על פנייה או בדיקה אצל נוירולוג, לא מצאתי להיעתר לבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי.
לפיכך אני מורה על מינויו של דר' שי שבת, מרחוב רמת ים 7 בהרצליה טל' 09-XXXX642 כמומחה רפוא י מטעם בית משפט בתחום האורתופדי.
כמו כן, אני מורה על מינויו של דר' יוסף דודזון, מרחוב הרדוף 40 יבנה, טל' 08-XXXX256 כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום העיניים.
המומחים יקבעו ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת בעקבות האירוע מיום 20.2.16 ובמיוחד יתייחסו ל סוגיות הבאות:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחים יתייחסו לקשר שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובע ת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחים כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים. המומחים יציינו בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניהם לצורך מתן חוות הדעת.
בשלב זה תישא הנתבעת בשכרם של המומחים וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
שכרם של המומח ים לא יעלה על 4 ,500 ₪ בתוספת מע"מ כל אחד .
הנתבעת תשלם שכר טרחת המומחים ישירות לידיהם ותגיש לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום עד ליום 28.5.17.
חוות הדעת תימסרנה לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 28.7.17.
התיק יובא בפני ביום 30.7.17.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התוב עת יוגש עד יום 1.11.17.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 16.11.17 התיק יובא בפני ביום 19.11.17.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.

ניתנה היום, א' אייר תשע"ז, 27 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ט.ו
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: