ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב יעקב נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה

המערער
1. יעקב יעקב ת.ז. XXXXXX353
ע"י ב"כ: עו"ד נאוה אילון
-
המשיב
1. המוסד לביטוח לאומי גופים על פי דין 513436494
ע"י ב"כ: עו"ד אלי מושונוב

פסק דין

לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (גמלת ניידות) מיום 11.1.2016 אשר דחתה ערר המערער על החלטת ועדה מדרג ראשון (להלן: הוועדה , ההחלטה).

רקע נדרש
המערער, יליד 1967, נפגע בשתי תאונות עבודה, כשהאחרונה בהן, במרץ 2015 . בגין פגיעה זו זכאי לקצבת נכות זמנית בשעור 100% (בגין הראשונה-פגיעה בברכיים- זכאי ל47% נכות).
כמו כן מוכר התובע כנכה בנכות כללית (80% נכות , 100% אי כושר)
לטענת המערער אין הוא דורך כלל על רגל ימין שקרסולה נפגע בתאונה האחרונה.
הועדה דנה בערר המערער, בדקה אותו וקבעה :
"נפילה מוגבה ופגיעה ב-2 הברכיים קאטים במנסקוסים מדיאלי ולטראלי, קרסול שמאל שבר של הפלפו של הטיביה (שבר פיילון) וקיבוע ע"י פלטה וברגים. קשיון קרסול ימין. הוועדה מודעת למצבו אולם הממצאים אינם ניתנים ליישום מאחר ומדובר בקרסול אחד. "
טוען המערער במסגרת כתב הערעור המתוקן כי החלטת הועדה קצרה ואינה מנומקת באופן מספק. הוועדה לא נמקה מדוע ללא ניתן לקבוע למערער מוגבלות אף באופן מותאם לאחד הסעיפים.
בתשובתו טען המשיב כי החלטת הוועדה מנומקת היטב שכן לא הסתפקה בקביעתה כי הממצאים אינם ניתנים ליישום אלא הסבירה כי טעם הדבר הוא "מאחר ומדובר בקרסול אחד." היות ופריט הליקוי הדן בקרסול קובע " קשיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים". כאשר מדובר בקרסול אחד מתוך שניים כדרישת פריט הליקוי, אין מדובר בהתאמה בשל סטיה קלה – ולא היה מקום לביצוע התאמה.
בדיון ההערכה המוקדמת העלה המערער טענה חדשה לפיה הוועדה התעלמה ממסמכים מד"ר אלישוב ומד"ר ויסברוד שהוצגו לפניה (להלן ביחד: מכתבי הרופאים) מהם עולים ליקויים שיכולים להכנס בגדר פרטי ליקוי אחרים שברשימת הליקויים.
לכך השיב המשיב כי היות ומדובר בקביעת נכות זמנית אין חובה על הוועדה להתיחס לכל מסמך ומסמך שאינו חו"ד, ובפרט שאין הוועדה מוצאת פריט ליקוי המתאים לליקויו של המערער. המסמך של ד"ר אלישוב מבקש לסטות באופן משמעותי ממבחני הזכאות –סטיה זו לא יכולה לעמוד במבחן הסבירות.
בהמשך לישיבת ההערכה המוקדמת הגיש המערער לתיק בית הדין את מכתבי הרופאים דלעיל.
הצדדים בקשו כי התיק יועבר להכרעת בית הדין על פי המצוי בו.

הכרעה

לאחר עיון בכלל המצוי לפני אני קובעת כדלקמן:
לא מצאתי ממש בטענה כי החלטת הוועדה אינה מנומקת דייה. לא בכדי לא עמדה ב"כ המערער על הטיעון בענין זה בדיון ההערכה המוקדמת.
מתוך עיון בהחלטה ברי כי הוועדה לא מצאה כי עניינו של המערער יכול להכנס בגדר החלופה ג(7) לרשימת הליקויים הדורשת קשיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים. הציון מפי הוועדה כי למערער קשיון בקרסול אחד בלבד, מצביע באופן ברור על כך שהוועדה לא סברה , נוכח עובדה זו כי עונה על הקריטריון הנדרש. מתוך דברי הועדה גם ברי כי היא לא סברה כי ניתן לערוך "התאמה" של סעיף ליקוי זה. הצפיה כי הוועדה תבצע "התא מה" של סעיף זה למצבו של התובע אף שהסעיף דורש קשיון שני הקרסוליים, אינה בגדר הסבירות. הוועדה מוסמכת לפעול על פי רשימת הליקויים בלבד. למרות זאת הכירה הפסיקה בכך שלוועדות שיקול דעת לקבוע דרגת ליקוי מותאמת תוך סטיה קלה (להבדיל מסטיה משמעותית) מהאמור בסעיף הליקוי. בפסיקה שנינו כי לוועדות נתון שיקול דעת לקבוע דרגת מוגבלות מותאמת תוך סטיה קלה מדרישות סעיף הליקוי להבדיל מסטיה משמעותית מהמבחנים שלא תעמוד במבחן הסבירות. היקף שיקול הדעת שניתן אינו שיקול דעת רחב ובלתי מוגבל המאפשר לוועדות לקבוע דרגות מוגבלות שלא על פי רשימת הליקויים.(ברע ( ארצי) 155/10 סמיון סלנסקי המוסד לביטוח לאומי (19.4.2010))
לטעמנו הפיכת המבחן של קשיון דו צדדי לקשיון חד צדי אינה בגדר סטיה קלה אלא בגדר סטיה משמעותית. על כן לא היה מקום כי הוועדה תסטה ממבחני התקנה ואין להלין עליה כי לא כתבה ספציפית שאין מקום להתאמה.
אשר לטיעונים ביחס להתאמת מצבו של המערער למבחני ליקוי על פי סעיפים אחרים: ד"ר ויסבורד טען לקשיון דו צדי, ממצא אשר הועדה לא ק בעה.
שני הרופאים גם יחד בקשו לבצע התאמה לסעיף א' ( שיתוק שרירי שוק) על רקע קביעתם שבפועל , בשל מצב הקרסול לא נעשה שמוש בשרירי השוק.
כבר נפסק כי תנאי יסודי לעריכת ההתאמה הוא כי " במבוטח יתקיים "הליקוי" כמפורט בסעיף אך קיימת סטיה קלה או חסר כלשהו המחייבים התאמה של אחוזי המוגבלות למצב הנכה ". (עב"ל 389-99 מאיר כהן- המל"ל (28.5.00))
היות ואין חולק כי המערער אינו סובל משיתוק כלשהו באיזו מהשוקיים, הרי שאין מקום לומר כי מתקיים בו ליקוי הנכנס בגדר סעיף א לרשימת המבחנים.
כאמור, טיעוני הצדדים נגעו לשאלת התיחסותה של הוועדה באופן ספציפי למכתבי הרופאים. אעיר כי הפרוטוקול מציין כי הללו עמדו בפני הוועדה ואין התיחסות מעבר לכך. אמנם מקובלים עלי טענותיו של ב"כ המשיב לפיהן בהעדר חוו"ד ומשעסקינן בקביעות זמניות, לא היה הכרח כי הוועדה תתיחס ספציפית בנימוקי הכרעתה למכתבי הרופאים. ואולם, לא אסתפק בכך ואוסיף כי , לטעמי , היות ועל פני הדברים ברור כי המצוין במכתבי הרופאים בדבר אפשרות ביצוע התאמה, אינו תואם את מבחני הפסיקה כדלעיל, הרי שאין כל טעם של ממש בהשבת עניינו של המערער לוועדה אך בשל העדרה של התיחסות ס פציפית כאמור.
בשולי הדברים אתיחס לטענה הכללית שהועלתה ע"י המערער המתייחסת לבעיות בברכיו. נדמה כי הוועדה היתה מודעת היטב להשלכותיה של פגיעה זו והתיחסה אליהן באופן מפורש אלא שאף המערער, בצדק , לא יכול היה להצביע על סעיף כלשהו ברשימת הלקויים שיש מקום לשקול יישומו ביחס אליו, ולו על דרך ההתאמה.

משכך, ועם כל הצער הכרוך בדבר נוכח מצבו הרפואי של המערער המשתקף היטב מן המסמכים, אין לי אלא לדחות את הערעור.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, א' אייר תשע"ז, (27 אפריל 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: יעקב יעקב
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: