ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פודים נגד רונית קלוג'ני :

לפני כבוד הרשם הבכיר ניר נחשון

התובעת:

פודים - משרד עורכי דין

-נגד-

הנתבעת:

רונית קלוג'ני

פסק-דין

מבוא:

1. לפני תביעה לחיוב כספי בדמות שכר טרחה ע"ס 17,000 ₪, בגין שירותים משפטיים שהו ענקו לנתבעת – בהתאם להתחייבותה ב הסכם שכר טרחה שנכרת בין הצדדים מיום 10.7.12, ובשל חילוקי דעות שנתגלעו בין הצדדים בהתחשבנות שנערכה ביניהם בעקבות טיפול משפטי שהעניקו התובעת ו/או עו"ד פודים במשך תקופה ארוכה לנתבעת והוריה המנוחים בתיקים שונים ברקע הפסקת הייצוג.

2. נוכח ניהול התובענה בהליך של סדר דין מהיר ובהתאם לתקנה 214 טז. לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 , ינומק פסק הדין באופן תמציתי.

פרשת התביעה בקצירת האומר:

2. התובעת הינה חברה הרשומה בישראל המנהלת משרד עורכי דין . הנתבעת הייתה בתחילת הזמנים הרלוונטיים לתביעה לקוחה של עורך הדין יעקב פודים (להלן: " עו"ד פודים"). בשל חילוקי דעות שנתגלעו בין עו"ד פודים לבין הנתבעת בקשר לתשלומי שכר טרחה בגין שירותים משפטיים שהעניק לנתבעת, ניהלו הצדדים מו"מ אשר בסופו הבשיל לכדי הסכם שנכרת בין הצדדים בעניין זה ביום 10.7.12 (להלן: " הסכם שכר הטרחה").

3. במסגרת הסכם שכר הטרחה התחייבה הנתבעת לשלם לעורך דין פודים סך של 100 ,000 ₪ (כולל מע"מ) עבור מתן שירותיו בהליכים בבית משפט השלום בירושלים בת.א. 15644-08 (להלן: "תיק וזאנה"), ובהתאם לבקשתה של זו האחרונה , הוסכם שהסכום האמור ישולם בתשלומים חודשיים שווים בסך 3,000 ₪ החל מיום 1.13 ואילך.

4. ביני לביני, עו"ד פודים המחה את זכויותיו נשוא הסכם הפשרה לתובעת. בהתאם, עמדה הנתבעת בהסדר התשלומים החודשיים כסדרם, כאשר בנוסף לתשלומים השוטפים נזקפו במהלך התקופה הנ"ל כספים נוספים שנתקבלו על ידי התובעת מצדדים שלישיים על חשבון חובה, באופן שסה"כ שולם סך של 83,000 ₪ , ומכאן כי נותרה יתרת קרן חוב בסך של 17,000 ₪.

פרשת ההגנה בקצירת האומר:

5. לטענת הנתבעת, לא ידעה שעו"ד פודים, מנהל התובעת, הושעה מעיסוקו כעורך דין לתקופה החל מחודש אוקטובר 2013 ועד חודש אוקטובר 2015, כאשר בתקופה זו התנהל בין הצדדים מו"מ לפשרה אשר הבשיל לכדי הסכם פשרה, שעל פיו הוסכם, כי ישולם לתובעת סכום מסו ים בתשלומים, וכאשר עו"ד פודים מצ דו ימשיך לטפל בענייניה המשפטיים, זאת, בניגוד להחלטת בית המשפט העליון בנוגע להרשעתו והשעייתו של עו"ד פודים.

6. לטענת הנתבעת, הוריה המנוחים שכרו את שירותיו של עו"ד פודים, במעורבותה המלאה , לטיפול בתביעה לפינוי מושכר המצוי במקרקעין במעלה אדומים כנגד שמעון וזאנה (להלן: "וזאנה"). במסגרת ערעור על פסק הדין, בע"א 60158-01-12, הוקטנו דמי השכירות שנפסקו כנגדו ובהתאם לפסק הדין שולם שכ"ט עוה"ד במלואו. שכר טרחתו של עו"ד פודים, שנקבע על סך 35,000 ₪, כלל גם טיפול בתביעה נוספת נגד עיריית מעלה אדומים, כאשר הנחת העבודה הייתה, כי הכסף שהופקד ע"ח תיק וזאנה יכסה חלק מהעלויות. דא עקא, שלנוכח זכייתו החלקית של וזאנה בהליך הערעורי ב דמות הפחתה ניכרת מזכאותה של הנתבעת לדמי השכירות וכשנקבע שהסכום יחזור לוזאנה, נותר לטענתה לעו"ד פודים שכר טרחה גבוה באופן יחסי . עוד מציינת הנתבעת, כי עו"ד פודים התנער מלהגיש עתירה מנהלית נגד עיריית מעלה אדומים, זאת בניגוד להתחייבותו.

7. בנוסף, לדברי הנתבעת, סכום הפיקדון, על-סך 15,124 ₪, בתיק נוסף שעו"ד פודים ייצגהּ בהליך שהתנהל בהוצל"פ (תיק מס' 03-XX894-12-5), הועבר ביום 11.6.12 לחשבון עו"ד פודים. סכום זה לא דווח לה על ידו והיווה, לדבריה, הפרה של הסכם שכר הטרחה שנכרת בניהם שבו הוסכם, כי יהיו רשאים לקזז חלקם היחסי בגבייה.

8. לאחר אובדן האמון בינה לבין עו"ד פודים, פעלה הנתבעת להגיש בקשת רשות ערעור בכוחות עצמה, בהליך משפטי נוסף (בר"ע 4930/12). דא עקא, כי העתק הבקשה נשלח על ידי בית המשפט לתובעת . או אז עו"ד פודים יצר עם הנתבעת קשר ולאחר קיום פגישה בין הצדדים סוכם ביום 10.7.12 במסגרת הסכם פשרה (להלן: " הסכם הפשרה"), שעו"ד פודים ייצג אותה אף בהליך זה. בפגיש ה זו אף הוסכם בין הצדדים, כי הנתבעת תשלם סך של 100,000 ₪ בתשלומים שיפרסו על פני תקופה בת שלוש שנים. עוד סוכם באותה פגישה, כי עו"ד פודים לא ייטול לעצמו כספים בלא דיווח לנתבעת כפי שעשה קודם לכן , ביום 11.6.12. עוד מציינת הנתבעת, כי תיק גביית החוב של וזאנה הוא מרכזו של הסכם הפשרה, ובנושא זה פנת ה הנתבעת לעו"ד פודים פעמים רבות בבקשה לביצוע פעולות גבייה למימוש הנכס של וזאנה בטרם העברתו לבנו.

9. בחודש יולי 2013 או בסמוך לו, פנה עו"ד פודים אל הנתבעת בטענה, כי חסרים לו נתונים על מנת לפעול נגד ו זאנה ועל כן, ביקש לספק לו חקירה כלכלית על ואזנה. ואכן , הנתבעת פעלה לשם כך וסיפקה לעו"ד פודים תוצאות של שתי חקירות יכולת . מהחקירות שביצעה עלה, כי נפתח נגד וזאנה תיק פשיטת רגל. ואולם, לטענתה, גם מידע זה לא הועבר אליה על ידי עו"ד פודים ולא נאמר לה, כי במקרה של פשיטת רגל יש לפעול באמצעות כונ ס הנכסים. עו"ד פודים הציג לנתבעת את בנו, עו"ד גדעון פודים (להלן: "גדעון"), כעוסק בהוצל"פ, אך לאחר פנייתה אל גדעון, הפנה אותה גדעון חזרה לאביו. פועל יוצא מכך, לדבריה, היה שפעולת הגבייה לא נעשתה כלל.

10. ביום 22.1.15 נשלחו אל הנתבעת ממשרד עו"ד פודים מסמכי הפש"ר ובקשת וז אנה למתן הפטר על חובותיו. לדברי הנתבעת, השגותיה כלפי דיווחיו של וזאנה לא נבדקו ע"י עו"ד פודים. עו"ד פודים הגיש התנגדות לבקשת ההפטר של וזאנה וביום 5.4.15 נשלחה דרישה של עו"ד פודים לתוספת שכר טרחה. בתשובתה לדרישתו, הע לתה הנתבעת את אי שביעות רצונה מדרך פעולתו לגביית חובות וזאנה והזכירה לו, כי הטיפול בעניין זה כלול בהתחייבויותיו במסגרת הסכם הפשרה שנכרת בין הצדדים , ומשכך אין הוא זכאי לשכ"ט נוסף.

11. בנוסף טענה הנתבעת, כי התביעה נגד עיריית מעלה אדומים (תיק מס' 65/12) הוגשה באיחור ולא כפי שסוכם בהסכם הפשרה. התובע הסמיך את בנו, עו "ד יהונתן פודים, לטפל בתיק זה. החלטת בית המשפט בתיק זה הייתה להגשת סיכומים עד ליום 2.3.14. דא עקא, שהסיכומים הוגשו באיחור של כ-4 חודשים. בסופו של יום, התביעה א מנם התקבלה, אך בפסק הדין "העניש" בית המשפט את הנתבעת בגין האיחור בהגשת הסיכומים ופסק סכומי הוצאות ושכר טרחה נמוכים יחסית. שכר הטרחה בתיק היה מגיע לעו"ד פודים, אך הוצאות המשפט בתיק היו על חשבונה. הנתבעת נשאה בהוצאות של שתי חו"ד של שמאי ופענוח תצלומי אוויר בסך כולל של כ- 8,000 ₪ ובנוסף שילמה סך של 2,400 ₪ עבור שני מומחים בשל הופעתם בבית משפט. סה"כ הוציאה הנתבעת בגין תיק זה הוצאות משפט של למעלה מ- 10,000 ₪ , כאשר הסכום שנפסק בפסק הדין בגין רכיב זה עמד על כ- 5,000 ₪ בלבד.

12. עוד טענה הנתבעת , כי על פי סעיף 7 להסכם הפשרה לא היה רשאי עו"ד פודים לקחת /לקזז סכומים שהגיעו לו ולכן היה צריך להעביר אליה את הסך של 5,000 ₪ שהתקבלו מהעירייה , סכום שלא הועבר ולכן, הצדדים סיכמו, כי סך של 3,000 ₪ ישמש כתשלום מספר 24 עבור חודש דצמבר 2014 וסך של 2,000 ₪ יועברו לחשבונה, מה שגם לא נעשה. ביום 26.2.15 העבירה הנתבעת סך של 4,000 ₪ לכיסוי תשלומים 25 ו-26 להסכם שכר הט רחה, מתוכם קוזז סך של 2,000 ₪ שעו"ד פודים היה חייב לה לדבריה.

13. ביום 12.4.14 פנתה הנתבעת לעו"ד פודים לקבלת תשובה על ערר שהוגש בתיק שכירות כנגד אופיר אביטל (להלן: " תיק אביטל"). בתשובתו טען עו"ד פודים, כי אין עדיין תוצאות, אך מבירור שערכה במערכת נט-המשפט ביום 18.12.14 נכחה הנתבעת למצוא פסק דין בעניין , ובאותו היום שלחה לעו"ד פודים מכתב בו צורף פסק הדין תוך שהיא מבקשת שישיב לה את הפיקדון ששילמה על סך 10,000 ₪, סכום שלא חזר לחשבונה.

14. בחודש אוגוסט 2015 החליטה הנתבעת להפסיק את שיר ותיו של עו"ד פודים ופנתה לערכאות השונות בהן התנהלו תיקיה לצורך בדיקת מצבם. בתיק אביטל מצאה כי ניתנה החלטה לסיום הליכים עד ליום 17.9.15 ולאחר שהבינה, כי עו"ד פודים אינו מטפל בתיק, פנתה לעורך דין אחר לצורך המשך טיפולו בהגשת תצהיר גילוי המסמכים בתיק, כמו גם בתיקי הגבייה של חובות וזאנה ובתיק אביטל. לדבריה, ביום 21.9.15 פנה אליה עו"ד פודים וביקש שתכבד את הסכם הפשרה ותמשיך בתשלום שכר טרחתו. הנתבעת עדכנה אותו, כי שכרה את שירותיו של עורך דין אחר על מנת להקטין נזקיה. באותו היום נשלחה אליה חשבונית ע"ס 10,000 ₪ שלפי פרטיה שילמה לכאורה בשיק ביום 1.9.15 בגין הפיקדון בסך 10,000 ₪ שהועבר לעו"ד פודים.

ראיות התובעת:

15. התובעת הגישה תצהיר עדות ראשית ערוך בידי עורך הדין יעקב פודים מטעמה, אליו צורפו המסמכים הרלוונטיים ועיקרם בהסכם שכר הט רחה שצורף כנספח א' לתצהירו. בתצהיר מגולל עו"ד פודים עובדות רבות שאינן נוגעות לעצם הסכסוך ומשכך, לא מצאתי לפרטן. לדברי עו"ד פודים, ניהל את התביעה נגד שמעון וזאנה כאשר ייצג את הוריה המנוחים של הנתבעת וכאשר אביה היה מעורב בהליכים. רק כאשר הורי הנתבעת חלו ומצבם הרפואי ה דרדר נטלה הנתבעת את המושכות לידיה, כאשר בסופו של דבר , נוכח חילוקי דעות שנתגלעו בין הצדדים , נחתם הסכם שכר הטרחה. לגרסת עו"ד פודים, האמור בסעיף 2 להסכם שכר הטרחה אינו מותנה, אלא במתן פסק דין סופי בבית המשפט העליון. לדבריו, מעיון במסמכים השונים עולה, כי הנתבעת נותרה חייבת לתובעת, לכל הפחות, סך של 17,000 ₪ בגין חיובה בסעיף 1 להסכם.

16. אשר לתיק אביטל, הרי שמאחר והנתבעת הפסיקה את הייצוג מבלי להודיע דבר והתיק בעניינו הסתיים, הוגשה נגדה תביעה נפרדת. לדבריו, הנתבעת כלל לא טרחה ל יידע את התובעת על הפסקת הייצוג והדבר נודע למשרדו רק כאשר נתקבלו מסמכים מהם למד על כך בעקיפין . אשר לטענת הנתבעת, כי לא הודיע לה על דבר השעייתו , מסר, כי באחת משיחות הטלפון שקיים עם הנתבעת טרח להודיע לה על כך והעביר הטיפול ב תיקיה לבניו. אשר לטענותיה של הנתבעת בתיק "פטריק רקח" מדובר בהסכם שכר טרחה נפרד שלא כלל טיפול משפטי בהליכי ההוצאה לפועל.

ראיות הנתבעת:

17. הנתבעת הגישה תצה יר עדות ראשית מטעמה. לדבריה, עו"ד פודים הוא זה שטיפל בענייניה המשפטיים עד לחודש אוגוסט 2015, זאת חרף השעייתו מלשכת עורכי הדין לצמיתות (החלטת בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין מתייחסת לתקופה שתחילתה ביום 21.4.14).

18. בהתייחס להתחייבות הנתבעת לתשלום שכר הטרחה כפי שמופיעה בסעיף 1 לתצהירו של עו"ד פודים, טוענת היא, כי ביום 16.2.12 נחתם הסכם שכר טרחה בסך 35,000 ₪ בעניין ייצוג בערעור לבית המשפט המחוזי. ההסכם כלל גם שני הליכים נוספים : האחד, כנגד עיריית מעלה אדומים, והשני , במידה ויהי ה צורך , כנגד מנהל מקרקעי ישראל . הסכמה זו בוטאה בסעיף 3 א' להסכם. ההסכם צורף כמוצג ת/1 לתצהירה. במכתבו של עו"ד פודים מיום 21.5.12 בסעיף 5 הודיע הוא, כי באשר להליכים האחרים שעניינם, בין היתר, החובות לעירי ית מעלה אדומים ומנהל מקרקעי ישראל, הרי שאלה אינם כלולים בהסכם שכה"ט. בעקבות זאת, שיגרה הנתבעת מכתב לעו"ד פודים ב יום 9.6.12 בו הינה מודיעה על ביטול הסכם שכר הטרחה ביניהם . משכך לטענתה , בעת עריכת ההסכם נשוא תיק זה, לא הסכימה הנתבעת לניסוח עמום כפי שנוסח ההסכם הקודם (שבוטל).

לשיטת הנתבעת, שולם לתובעת סך של 88,000 ₪ ולא סך של 83,000 ₪ בלבד, כפי הנטען, כשהפער בין הסכומים הנ"ל נובע מקיזוז שביצע עו"ד פודים על דעת עצמו בסך 5,000 ₪ שנפסקו כהוצאות בתיק אביטל.

הנתבעת מרחיבה את היריעה בכך שפירטה ביתר פירוט ושלא לצורך כלל את כל התכתובת והדין ודברים שהתנהלו בין הצ דדים, בין היתר בהקשר לשכר הטרחה, תוך שהינה מבקשת לתת באלה סימנים לרשלנות מקצועית ולליקויים שו נים הנוגעים להתנהלות התובעת ועו"ד פודים.

אשר להגשת הסיכומים בתיק עיריית מעלה אדומים באיחור, טענה, כי לאחר שהבינה כי אלה ה וגשו באיחור בשל מחלתו של עו"ד יהונתן פודים, חזרה היא מטענת הקיזוז בגין ההפרש בין ההוצאות שנפסקו בפועל לבין עודף הוצאות המשפט בהן נשאה בפועל.

אשר להתחייבות הנתבעת לשאת בשכ"ט התובעת בגין מתן שירותים משפטיים בתיק ההוצאה לפועל נגד וזאנה בתיק מס' 03-XX894-12-5, טענה, כי התובעת התרשלה בביצוע פעולות הגבייה, ש עה שלמרות שלבקשת עו"ד פודים המציאה היא חקירות כלכליות מהן עלה כי מר וזאנה מצוי בהליך פשיטת רגל כבר מחודש ספטמבר 2012, הרי שלא נקטה התובעת בהליכי גביית החוב. בתצהירה, עדכנה הנתבעת כי ביום 19.9.16 ניתן הפטר למר וז אנה וערכה חישוב לפיו עו "ד פודים קיבל לטענתה שכ"ט בסך של 8,671 ₪ ביתר. בנוסף טענה, כי הינה זכאית להשבת עודף אגרת ההוצאה לפועל ששולמה בגין פסק הדין. המשך הטיפול בנושא הגבייה הועבר לטיפולו של עו"ד אלקוני.

כמו כן הדגישה הנתבעת , כי על פי סעיף 7 להסכם לא היה לתובעת זכות קיזוז, ומשכך, הקיזוז שבוצע בסך 10,000 ₪ בעת קבלת הפיקדון בתיק אביטל ובסך 5,000 ₪ בגין ההוצאות שנפסקו בתיק אביטל אינם לפי ההסכם והיה על התובעת להשיב את הסכומים לאלתר.

בנוסף טוענת הנתבעת, כי הליך משפטי שנקט מר פטריק רקח נגד א מה המנוחה בבית משפט השלום הסתיים בפסיקת הוצאות לטובת אמה בסך 3,000 ₪. עבור ההליך שילמה הנתבעת לעו"ד פודים סך של 9,000 ₪, ועל כן, התחייב עו"ד פודים כי יגבה את תיק ההוצאה לפועל ללא גביית שכר טרחה. כך, בהתבסס על הסכמה זו לא נחתם הסכם שכר טרחה. במסגרת הליכי הגבייה נגבה סך של 1,500 ₪ מתוכם עו"ד פודים גבה סך של 1,000 ₪ על חשבון שכ"ט והעביר לנתבעת סך של 543 ₪ בלבד. אף תיק זה הועבר לטיפולו של עו"ד אלקוני בחודש אוגוסט 2015, כאשר הנתבעת נאלצה להסכים לשכ"ט לעו"ד אלקוני בסך 33% מהחוב בתיק.

19. בישיבת הוכחות ביום 21.2.17 נחקרו הצדדים בפניי על גרסאותיהם.

19.1 מר יעקב פודים נחקר בפניי. לדבריו, בתקופת השעייתו מלעסוק במ קצוע עריכת הדין טיפלו בניו, עו"ד גדעון פודים ועו"ד יהונתן פודים, בענייניה של הנתבעת והדבר הובא לידיעתה. מר פודים לא אישר , כי הוצא מסמך בכתב על כל שיחת טל פון שהתקיימה בין הצדדים. בנוסף הבהיר, כי עסקינן בתביעה לשכר טרחה בגין שירות שניתן לנתבעת ולהוריה המנוחים עובר לתקופת השעייתו, בגינו התחייבו לשלם עבור ו שכ" ט. כמו כן, לא אישר כי הסכם שכר הט רחה בתיק אביטל בחודש ספטמבר 2013 נערך ע מו. אשר להצגת חוות דעת השמאי פטל שהופנתה אליו השיב, כי ראשית לא הוא ערך את המסמך ואין הוא אחראי לאמור בו ולאמיתות תוכנו , ושנית, כי הואיל ועסק במשך כ-30 שנה בעריכת דין ושימש כבעלי המשרד, יתכן שהשמאי פטל ר שם בחוות דעתו את שמו כנמען. אך אין ללמוד מהאמור את אשר מבקשת הנתבעת ללמוד. בנוסף העיד, כי יתרת החוב בסך 17,000 ₪ הינה בהתאם לחישובה של הנתבעת.

19.2 הנתבעת נחקרה בפניי. בעדותה אישרה את האמור בהסכם שנכרת בין הצדדים ביום 10.7.12. הנתבעת הכחישה את העובדה, כי כל סעיף עוסק בעניין אחר, אלא, סברה, כי עסקינן בהסכם כולל כאשר קיים קשר בין סעיפיו. לדבריה, בעת עריכת ההסכם לא נותרה חייבת לתובעת דבר.

20. בסיכומיו של ב"כ התובעת מסר, כי הואיל ולנתבעת לא הייתה כל טענת קיזוז כלפי החו ב כפי שעלה בסעיף 1 להסכם שכר הטרחה, הרי שהתייתרה ה חקירה הנגדית. לשיטתו, הואיל וטענות הקיזוז נוגעות לחיובים אחרים ואינן נובעות מאותה עסקה, הרי שלא ניתן לקבלן. כמו כן, הנתבעת לא הודיעה הודעת קיזוז בהתאם לנדרש על פי הוראות הדין , ומעבר לכך, עסקינן בחיובים שאינם קצובים שלא הוכחו. התחייבות הנתבעת לתשלום שכר טרחתו של עו"ד אלקוני נגזר מסכום עתידי שייגבה ולא עסקינן בסכום מסוים. אשר לתשלום אותו הציגה הנתבעת כי שילמה לעו"ד אלקוני, טען שמדובר בטענת קיזוז שהועלתה על ידי הנתבעת בהליך אחר , מה גם שלא מצוין על גבי החשבונית בגין מה שולם סכום זה. אשר לתיק אביטל, הרי שמדובר בתביעה נוספת ונפרדת המבוססת על הסכם נפרד המאוחר להסכם נשוא תיק זה. בהתאם להסכם הנ"ל ולמעלה מן הצורך סוכם, כי שכ ה"ט המוסכם ישולם בכל מקרה של הפסקת ייצוג. כמו כן, ב"כ התובעת הציג את גרסאותיה השונות שהועלו על ידי הנתבעת בעטיין נטען, כי החליטה להפסיק הייצוג ועתר לדחיית טענותיה אף בעניין זה.

21. בסיכומיה, הדגישה הנתבעת, כי עסקינן בחוזה למת ן שירות אישי שנחתם בינה לבין עו"ד יעקב פודים, כאשר הסכם זה אינו ניתן לאכיפה או העברה לצד ג'. על פי האמור בחוק החוזים תרופות והפרות בסעיף 3(2), לטענתה מעולם לא הסכימה , לא בכתב ולא בעל פה , כי השירותים יינתנו על ידי עורך דין אחר. אף בהתאם לסעיף 18 לכללי האתיקה, היה אסור לעורך דין יעקב פודים להעביר הטיפול לעורך דין אחר. כמו כן, הנתבעת העלתה טענת סיכול חוזה בהתאם לסעיף 27 לחוק החוזים שעה שעו"ד פודים הושעה, ועת שנאלצה לתור אחר עורך דין אחר לצורך המשך הטיפול שנותר. הנתבעת הציגה חשבונית תשלום לעו"ד אלקוני, על סך 12,126 ₪, בגינה נאלצה, לטענתה, לשלם לו עבור המשך הטיפול בתיק אביטל . כמו כן, חזרה על טענת הקיזוז בתיק "פטריק רקח". כמו כן, הנתבעת טענה, כי תנאי הסכם שכ"ט שנחתמו עם עו"ד אלקוני גרועים מהתנאים שסוכמו בהסכם עם עו"ד פודים ומשכך, נגרם לה נזק ממוני.

דיון ומסקנות:

22. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, שמעתי טענות הצדדים בפניי ובחנתי עדויותיהם, נחה דעתי, כי דין התביעה להתקבל בעיקרה. להלן נימוקיי.

22.1 אין חולק, כי בין הצדדים נתגלע סכסוך הנסוב סביב שאלת שכר הטרחה לה היה זכאי עו"ד פודים בגין טיפולו בתיקים שונים של הנתבעת והוריה המנוחים בעטיו נכרת הסכם שכר הט רחה נשוא הליך זה ביום 10.7.12. כמו כן, אין חולק, כי על פי סעיף 1 להסכם התחייבה הנתבעת לשלם סך של 100,000 ₪ בתשלומים חודשיים שווים של 3,000 ₪. כמו כן, אין חולק כי לאחר ביצוע מרבית התשלומים וכן קבלת כספים בהיקף של 15,000 ₪ , נותר סך של 12,000 ₪ לתשלום בגין חוב זה.

22.2 המחלוקת הנעוצה בתיק זה נוגעת לטענות שונות שהעלתה הנתבעת שעניינן נוגע לרשלנות מקצועית נטענת ונזקים שנגרמו לה בעקבות טיפול התובעת בתיקיה , וכן בגין הפסקת הטיפול בתיק אביטל, ומשכך הינה ס בורה, כי היא פטורה מלשלם שכר הטרחה הנותר . יוער כבר עתה, כי הואיל ומתנהל בין הצדדים תיק אחר הנוגע לטיפולה של התובעת בתיק אביטל – לא מצאתי לדון ולהכריע בטענות הנתבעת בעניין זה שכן, אין להן כל רלוונטיות לתיק דנן. כמו כן, לא מצאתי להורות על איחוד התיקים , הן בשל העובדה כי תיק זה היה מצוי בשלב של דיון הוכחות ואילו בתיק השני טרם ניתנה רשות להתגונן, והן הואיל והגם ש עסקינן באותם צדדים, הרי ש מדובר בטיפול בתיקים נפרדים בגינם אף נחתמו הסכמי שכר טרחה נפרדים ושונים , ומשכך במהותם אינם ראויים להידון בצוותא.

22.3 סבורני, כי עסקינן בטענות מסוג "הודאה והדחה". טענה של "הודאה והדחה", הינה טענה בה מודה הנתבע בעובדות המהותיות של עילת התביעה, אך מציין עובדות נוספות אשר בעטיין גורס הוא, כי התובע אינו זכאי לסעד המבוקש. במצב זה, מוטל על הנתבע נטל השכנוע לגבי העובדות "המדיחות" הנטענות על ידו. כך, כאשר הוא אינו מרים את הנטל, מתקבלת גרסת התובע, שכן הנתבע הודה בה (ע"א 642/61 טפר נ' מרלה, פ"ד טז 1000, 1004; רע"א 3592/01 עיזבון המנוח סימן טוב מנשה נ' ע. אהרונוב קבלנות בניין (1988) בע"מ, פ"ד נה(5) 193, 194; י' זוסמן, סדר הדין האזרחי, (מהדורה שביעית), 1995, 321-320).
לעניין העברת נטל הראיה בגין טענות של 'הודאה והדחה' נקבע בע"א 777/80 שרייבר נ' שטרן, פ"ד לח(2) 143, 146 כדלקמן:
"כדי להעביר את נטל הראיה מתובע לנתבע, צריכה טענת הנתבע להיות מסוג 'הודאה והדחה' – 'כן, אבל', כלומר, הודאה בכל העובדות הנטענות ע"י התובע, כשבצדה של אותה הודאה, טע נות המפקיעות את זכותו של התובע".

22.4 במקרה דנן מודה הנתבעת, כי הינה חייבת לתובעת את שכר הטרחה בהתאם להסכם מחייב ואולם, טענה היא טענות שונות לפיהן הינה סבורה, כי יש לפטור אותה מהחיובים הנ"ל. לאחר ששמעתי את טענות הנתבעת לא מצאתי כי הרימה היא את הנטל המוטל עליה להוכחתן. כך, אשר לטענת היותו של עו"ד פודים בתקופת השעיה, הרי שלא הוכח כי עו"ד פודים עסק בטיפול משפטי וה וא זה שהעניק לנתבעת את השירות המשפטי. הנתבעת לא צירפה אסמכתאות לכך בתיק זה. יתרה מכך, הסכם שכר הט רחה ורכיב החיוב הנוגע לתיק זה נסוב סביב החיוב הקבוע בסעיף 1 להסכם מיום 10.7.12 ולא הוכח כי באותה עת עו"ד פודים היה בהשעיה, כאשר על פי כתבי הטענות תקופת השעייתו החלה בחודש אפריל 2014. משכך, אין כלל רלוונטיות לעובדה זו על החיובים נשוא תיק זה. יתרה מכך, אף לו אקבל את גרסתה של הנתבעת, כי הדבר לא נודע לה בזמן אמת אלא תקופה ארוכה לאחר מכן, הרי שנוכח האמור, לא מצאתי שיש בכך טענת הגנה כלפי חיוביה. כמו כן, הנתבעת מלאה טע נות כרימון נגד התובעת ועו"ד פודים בפרט, ואולם ככלל , לא מצאתי בטענות אלה מ מש לעניין עצם החיוב בגין שכר הטרחה.

22.5 טענות המבקשת באשר לכך שהסכם שכר הטרחה בעניין וזאנה כלל אף שירותים משפטיים נוספים לא באו לידי ביטוי בהסכם שכר הטרחה (הסכם הפשרה) נשוא תיק זה ואף בעניין העברת סכום פיקדון שהופקד אצל עו"ד פודים עובר לחתימה על הסכם זה. משכך, סבורני, כי נסתתמו כל טענות ההגנה מטעם הנתבעת שעניינן עובר למועד החתימה על ההסכם מיום 10.7.12, שעה שהצדדים הסדירו את כל הסכסוך ביניהם בהסכם. כמו כן, בחקירתה הודתה הנתבעת, כי בסופו של יום בגין כל הסכומים שנתקבלו על ידי התובעת הוציאה האחרונה חשבונית כדין בגין חיובי שכר הט רחה.

22.6 אשר לט ענות הנתבעת, כי תיק הגבייה של וזאנה לא טופל באופן נאות, הרי שטענות אלה נטענו באופן כללי וסתמי ללא כל תימוכין, וככל שמדובר ברשלנות מקצועית , הרי שלא נתמכו בחוות דעת מומחה כיאות. תחת זאת, עולה בבירור, כי התובעת נקטה בכל הפעולות הנדרשות . בנסיבות בהן הוגשו הליכי ערעור לבית המשפט המחוזי והעליון ולא היה חולק, כי מר וזאנה מצוי בהליך של פשיטת רגל, סבורני, כי לא ניתן לקבוע כי התובעת שקטה על שמריה.

22.7 כאמור, הנתבעת מחלה על טענותיה באשר להגשת הסיכומים באיחור בתיק עיריית מעלה אדומים בשל מחלתו של עו "ד יהונתן פודים. כמו כן, אשר לסכום ההוצאות בסך 5,000 ₪ בתיק עיריית מעלה אדומים והפיקדון שהופקד בתיק אביטל בסך 10,000 ₪, לא היה חולק, כי אלה נתקבלו וקוזזו מסכום חובה. אומנם, הנתבעת טענה, כי הסכימה לכך בעל כורחה לאחר שעו"ד פודים הציג מעשה מוגמר, ואולם, הואיל ובסופו של יום הצדדים הגיעו להסכמה בעניין זה שהביאה להפחתת החיובים באותו שיעור , לא מצאתי להידרש לטענה.

22.8 אשר לסכום החוב שנותר לנתבעת, לא המציאה התובעת תחשיב מסודר ומשכך, לא ברור מקור סך יתרת החוב הנטענת (17,000 ₪) , מקום בו הנתבעת הודתה בסך של 12,000 ₪ בלבד , ומשכך, סבורני, כי יש לקבל בעניין זה את טענת הנתבעת בתורת הודאת בעל דין, זאת בשים לב כאמור לכך, שטענת הקיזוז נדחתה שעה שהגיעו הצדדים להסכם שהביא להפחתת חיובי הנתבעת באותו שיעור.

22.9 מובהר בזאת, כי כל האמור לעיל מתייחס אך למחלוקת הנוגעת לחיובי שכר הט רחה ובהקשר להסכם שכר הטרחה בין הצדדים גרידא. זאת, נוכח עילת התביעה. כמו כן, אין בפסק דין זה כדי לסתום טענות הנתבעת הנוגעות לתיק אביטל , לרבות המחלוקת בעניין הפסקת הייצוג על השלכותיה.

23. סוף דבר- דין התביעה להתקבל בעיקרה. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 12,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, הנתבעת תישא בהוצאות אגרת בית משפט ו כן בשכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪.

המזכירות תדאג לשלוח עותק מפסק הדין לצדדים.
ניתן היום, א' אייר תשע"ז, 27 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פודים
נתבע: רונית קלוג'ני
שופט :
עורכי דין: