ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עוה"ד ט. חליחל נגד ע"י ב"כ עוה"ד א. סובג :

לפני כבוד השופט סארי ג'יוסי

התובעים / המבקשים
.1 אחמד זרקאוי ת.ז. XXXXX420
.2 אנסאף זרקאוי
.3 נארימאן מנאע
.4 הזאר מוסא
.5 רים אסדי
.6 האלה אסדי זרקאוי
.7 מונא חאג'
.8 אחסאן זרקאוי
.9 תיסיר זרקאוי
.10 יעקוב זרקאוי
.11 גסאן זרקאוי
.12 לואי זרקאוי
.13 נזאר זרקאוי
.14 פיראס זרקאוי
.15 דוראיד זרקאוי
.16 איאס זרקאוי
ע"י ב"כ עוה"ד ט. חליחל

נגד

הנתבעים / המשיבים
.1 ע'אלב זרקאוי
ע"י ב"כ עוה"ד א. סובג
.2 פלטינום ע.פ - אוטו טופ בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ח. סבית

פסק דין

פתח דבר:

1. בפניי תובענה אשר הוגשה בדרך של המרצת פתיחה, למתן פסק דין הצהרתי לפיו אין לנתבעים זכויות במקרקעין הידועים כ חלקה 25 בגוש 19025 , חלקה 3 בגוש 19033 וחלקה 26 בגוש 19036, כולם בכפר מג'ד אל כרום (להלן: "המקרקעין") ; כי ההסכם מיום 13.10.2014 בדבר שעבוד המקרקעין מעולם לא נחתם על-ידי בעל המקרקעין, הלא הוא התובע 1 ; כי הסכם זה זויף ונערך ללא הסכמתו ולכן הוא בטל; וכן לביטול ומחיקת הערת האזהרה שנרשמה על זכויות התובע במקרקעין ביום 19.10.2014 לטובת הנתבעת 2.

התובע מספר 1, אחמד זרקאוי הוא בעל הזכויות הרשומות במקרקעין ( להלן:"אחמד"). הנתבע 1- ע 'אלב (להלן: "ע'אלב") הינו בנו של אחמד.

3. בין הנתבעת 2 לבין ע'אלב שררה מערכת יחסים עסקית בתחום סחר בכלי רכב.

4. ביום 13.10.2014 נחתם הסכם בין הנתבעת 2 ( להלן:"פלטינום") לבין ע'אלב.
על פי הסכם זה גם אחמד הינו צד לו ובתחתית העמוד מופיעה חתימה שעל פי פלטינום היא חתימתו. אלא ש עצם החתימה והידיעה של אחמד על ההסכם, עומדות בבסיס המחלוקת בתיק זה.

וכך נקבע בהסכם:

א. פלטינום תשלם לע'אלב 1,800,000 ₪, בגין כלי רכב שטרם סופקו על-ידי ע'אלב לפלטינום ועבור כלי רכב שנמסרו לפלטינום אך טרם הועברה בהם הבעלות על שמה או על שם הקונים מטעמה.

ב. לשם הבטחת הזכויות של פלטינום מוסכם כי הזכויות במקרקעין של ע'אלב ושל אחמד ימושכנו לטובת פלטינום וכי היא תהיה רשאית לרשום הערת אזהרה או משכנתא לטובתה.

ג. באם עד ליום 20.10.2014, ע'אלב לא יספק את כלי הרכב ולא יעביר את הבעלות על שמה של פלטינום ביתר כלי הרכב אשר נמסרו לה, יועברו הזכויות במקרקעין על שם פלטינום. במקרה זה יועמד ערך המקרקעין על סך של 1,800,000 ₪, וסכום זה יופחת מחובותיהם של ע'אלב ושל אחמד לפלטינום ( להלן: "ההסכם").

5. ביום 18.10.2014 ערך אחמד שלושה הסכמים להעברה במתנה וללא שום תמורה של כל אחת מהחלקות נשוא המקרקעין שבמחלוקת, לטובת התובעים מספר 2-16 ( אשתו התובעת 2 וילדיו למעט ע'אלב ).
ההסכמים נחתמו על-ידי אחמד והתובעים 2-16 בפני עורך דין ונוטריון כשאחמד חותם באותו יום על יפוי כח בלתי חוזר לטובת אותם תובעים .
ביום 19.10.2014 רשם אחמד הערות אזהרה לטובת התובעים 2-16 על זכויותיו במקרקעין.

6. על אף האמור לעיל, באותו יום 19.10.2014 נרשמה לטובת פלטינום הערת אזהרה על המקרקעין, מכח ההסכם.

עיקר טענות הצדדים:
7. טענות התובעים:

א. אחמד טען כי בנו ע'אלב , אשר הסתבך כלכלית, זייף את חתימתו על ההסכם ועל כן אין לזה כל נפקות, אין הוא מקנה זכויות או מטיל חובות, ויש להורות על מחיקת הערות האזהרה שנרשמו מכוחו לטובת פלטינום.

ב. בהתאם להלכה הפסוקה ברגע שמועלית טענת זיוף לגבי חתימה, נטל ההוכחה עובר לצד אשר מעוניין להסתמך על החתימה – פלטינום במקרה דנן.

ג. תצהירי אחמד ואשתו לא נסתרו ועדותם מהימנה.
אומנם במהלך חקירתו הנגדית לא הכיר אחמד בחתימתו על מסמכים מסוימים עליהם אכן חתם, אך דבר זה נבע מכך שמדובר בקשיש, מעל לגיל 80 שנה, הסובל מבעיות בריאותיות ומכך שלא הוצגו בפניו מסמכים מקוריים וברורים, וחלק מהמסמכים נשאו מספר רב של חתימות דבר אשר גרם אצלו לבלבול.

ד. לעומת התביעה, פלטינום העידה מטעמה עד יחיד אשר כלל לא נכח בזמן חתימת המסמך שבמחלוקת.

ה. התובעים הסתמכו על חוות דעת גרפולוגית וחוות דעת משלימה, לשם הוכחת טענותיהם בדבר זיוף חתימת אחמד על ההסכם. חוות הדעת של הגרפולוגית מטעם התביעה לא נסתרה ופלטינום ויתרה על הגשת חוות דעת מטעמה. הימנעות הנתבעת מהבאת חוות דעת מטעמה פועלת לרעתה ומחזקת את עמדת התובעים.

טענות ע'אלב :

8. ע'אלב מאשר כי זייף את חתימת אביו אחמד על ההסכם, לאחר שהופעלו עליו אמצעים פסולים בהם נקטו בעלי פלטינום– איום בנשק חם.
במשך כ-6 חודשים התקיימו בין ע'אלב לפלטינום יחסי מסחר, במשך זמן זה אף נרקמו להם יחסי חברות הדוקים. היחסים העסקיים בין הצדדים כללו מסחר בכמות רכבים רבה, אך עם זאת שולם לע'אלב סכום זעום ואינו מספק בגין תפקידו באספקת רכבים.
בעלי פלטינום יצרו לחץ כלכלי כבד על ע'אלב והשלו אותו כי יעבירו לו את התמורה בגין עבודתו, אך בפועל הם לא עשו כן, ובשל כך ע'אלב הגיע ל"חדלות פירעון".
לאחר מכן, בעלי פלטינום פנו לע'אלב ודרשו ממנו בטוחות להסרת השעבודים על חלק מהרכבים אשר סופקו על-ידו, ובתמורה הבטיחו לו כי יעבירו לו את הכספים אשר מגיעים לו.

מאחר ולע'אלב לא הייתה אפשרות להעמיד בטוחה כלשהי, הוא העביר לבעלי פלטינום את צוואת אביו – אחמד, כדי להוכיח כי קרקעות המשפחה רשומות על שם אביו ולא על שמו.
לאחר מכן בעלי פלטינום קבעו פגישה עם ע'אלב, ובמהלך נסיעתם ברכב עצרו הראשונים את רכבם בצד הדרך ותוך שהם מאיימים על האחרון בנשק חם, הם החתימו אותו על מספר מסמכים וביניהם המסמך לשעבוד המקרקעין שבמחלוקת. כמו כן, הם דרשו מע'אלב לחתום גם את חתימת אביו על המסמך, ולשם כך הציגו לו את חתימת אביו על הצוואה.

ע'אלב פנה ביום 16.10.2014 למשטרה בתלונה כנגד בעלי פלטינום, ולאחר שסיפר לאביו את שהתרחש, אחמד הגיש גם תלונה במשטרה בגין זיוף חתימתו.

זמן קצר לאחר חתימת ע'אלב על המסמכים, בעלי פלטינום פנו ללשכת ההוצאה לפועל וגם ללשכת רישום מקרקעין לרישום הערת אזהרה בגין המקרקעין שבמחלוקת.

לטענת ע'אלב, הוא שיתף פעולה עם המומחית מטעם התובעים אשר חיוותה דעתה כי זיוף חתימת אחמד בוצעה בסבירות גבוהה ביותר על ידי ע'אלב.

עוד טען ע'אלב בסיכומיו, כי העד היחיד אותו העידה פלטינום לא נכח כלל במועד החתימה על המסמך שבמחלוקת.

טענות פלטינום :

9. אין מחלוקת כי מנהלה לא היה נוכח בזמן חתימת אחמד על ההסכם. יחד עם זאת, על פי פלטינום, גם אם אחמד אינו חתום, עדיין הוא מחויב לאותו הסכם ולתוצאותיו. וביתר פירוט כך טענה פלטינום :

א. אומנם יש לבחון את השאלה האם אחמד חתום על ההסכם אם לאו, אך יש גם לבחון שאלות נוספות רבות משמעות כגון: בהנחה והחתימה המיוחסת לאחמד אכן נעשתה-"נחתמה" ע"י ע'אלב, עדיין מחויב אחמד ושאר התובעים לנהוג על פי ההסכם.

ב. מחד גיסא, בעדותו של אחמד הוא טען כי הוא לא חתם על ההסכם ועדותו נתמכת בחוות דעת גרפולוגית, כשמאידך גיסא, במהלך חקירתו התכחש לחתימתו על מסמכים רבים אשר אכן נחתמו על-ידו. מכאן, משום שאחמד התכחש לדוגמאות החתימה עליהן מבוססת חוות הדעת הגרפולוגית שהגיש , הרי שניתן לומר כי אין כל תוקף לחוות דעת זו ונשמט הבסיס מתחתיה .

ג. התנהלותו של אחמד לאחר חתימת ההסכם הייתה בעייתית; אם אכן הוא אינו חתום על ההסכם מדוע מיהר לחתום על ויתור על זכויותיו לטובת ילדיו ולרשום הערת אזהרה על זכויותיו בהתאם? מקשה פלטינום ומוסיפה: נדמה כי אחמד ניסה לסכל את ההסכם בדרך של רישום הערות אזהרה סותרות.

ד. גם עדותו של ע'אלב הייתה בעייתית שכן הוא הצטייר כעד מניפולטיבי שאינו דובר אמת.
בנוסף, הימצאות צוואתו של אחמד בחזקת ע'אלב לא מתיישבת עם טענות התובעים, שכן מסמך זה אמור להימצא אך ורק בחזקת אחמד, ולא עלה בידי התובעים להוכיח כי הצוואה נגנבה.

ה. מנהל פלטינום הצטייר כעד מהימן ויש לקבל את עדותו באופן מלא.
לטענתה, גם אם החתימה על ההסכם זויפה על-ידי ע'אלב הרי שאין בכך כדי להביא לקבלת התביעה שכן יש לראות באחמד כמי שאישר את החתימה למפרע, למצער ביחס לחלקו של ע'אלב ברכושו של אחמד . לחילופין, יש לחשבו לפי החלק היחסי המגיע לע'אלב שהינו לפי הדין השרעי שתי מניות לזכר לעומת מניה אחת לנקבה ולפי מבנה משפחת התובעים יוצא כי חלקו היחסי של ע'אלב עומד על 2/30 חלקים.
לטענת פלטינום הרי שלמעשה ניתן לראות כי הנתבע 1 חתם על ההסכם כשלוחו של אחמד.

דיון והכרעה:
10. הבסיס העובדתי והמשפטי עליו נשענת פלטינום , נסמך על ההסכם שבמחלוקת, כשלטענתה, אחמד חתום עליו.
לחילופין, טוענת פלטינום כי ע'אלב פעל כשלוחו של אחמד. משכך, גם אם הראשון חתם במקומו הרי שיש לקיים את ההסכם, וזאת גם לאור התנהגותו של האחרון לאחר מועד החתימה.
מנגד, התובעים ( וגם ע'אלב ) מכחישים את חתימת אחמד על ההסכם וטוענים כי היא זויפה וכי אחמד מעולם לא ייפה את כוחו של ע'אלב ולא הסכים כלל לתנאי ההסכם, ומשכך יש לבטלו.

11. ואלה הן השאלות עליהן אתעכב :
א. האם אחמד חתום על ההסכם שבמחלוקת?
ב. באם אחמד אינו חתום על ההסכם, האם ע'אלב פעל כשלוחו והתנהלותו לפני פלטינום נעשתה בידיעתו ועל דעתו של אחמד ?

12. אקדים אחרית לראשית, לא עלה בידי פלטינום להוכיח כי אחמד חתום על ההסכם, או שזה נערך על דעתו ובהסכמתו, וכי ע'אלב פעל מולה בשם אביו אחמד, בהתאם ליפוי כח המסמיכו לחתום על ההסכם בשמו.

13. בתצהיר עדותו הראשית טען אחמד כי ההסכם מיום 13.10.2014 לפיו המקרקעין שבמחלוקת הועברו/מושכנו/שועבדו מעולם לא נחתם על ידו וכי חתימתו זויפה ללא הסכמתו.
עוד הצהיר אחמד כי בנו ע'אלב, הודיע לו ביום 16.10.2014 או בסמוך לכך, כי זייף את חתימתו על ההסכם, וכי מיד לאחר מכן הוא פנה באותו יום למשטרת ישראל בתלונה על הזיוף, ואף שב ופנה אליה פעם נוספת ביום 20.10.2014.
כמו כן הצהיר אחמד כי ביום 18.10.2014 העביר את הזכויות בחלקות לאשתו ולילדיו, וכי ביום 19.10.2014 הוא דאג לרישום הערות אזהרה לטובת אשתו וילדיו ( סעיפים 2-16 לתצהיר עדותו הראשית של אחמד).
התובעת 2, אשתו של אחמד , מסרה דברים דומים לאלה שמסר אחמד בתצהירו וציינה כי בעלה משתף אותה בכל דבר אשר מתרחש, "גדול כקטן" ( סעיפים 1-20 לתצהיר עדותה הראשית).

14. כאמור, מטעם התובעים הוגשה חוות דעתה של המומחית לכתב יד, גב' פנינה אריאלי (להלן: "אריאלי") מיום 22.3.2015 וכן חוות דעת משלימה שערכה אריאלי מיום 4.1.2016.
בחוות דעתה הראשונה התייחסה אריאלי לשאלה האם החתימות שבמחלוקת נעשו על-ידי אחמד או שהן זויפו ונעשו על ידי אחרים .
לצורך הבדיקה נעזרה המומחית בהעתק צילומי של ההסכם והעתק צילומי נוסף אשר היה מצוי במשרדי לשכת רישום המקרקעין בנצרת; את החתימה במסמכים אלו השוותה המומחית לבין זו שבמסמכים שונים אשר נחתמו על-ידי אחמד .
לאחר ההשוואה קבעה אריאלי כדלקמן: "...בחתימות שבמחלוקת נמצאו סימני זיוף מובהקים, כמו חוסר רצף, עיבוי, שבירה בקו...הגעתי למסקנה בדרגת סבירות גבוהה שהחתימות במחלוקת זויפו ולא נכתבו על ידי זרקאווי אחמד..."
בחוות הדעת המשלימה מיום 4.1.2016 קיבלה המומחית לידה את ההסכם המקורי מיום 13.10.2014 .
בחוות הדעת המשלימה בחנה אריאלי כיצד ע'אלב חותם את חתימת אביו אחמד, והאם הדבר דומה לחתימה שבמחלוקת. לאחר בחינה והשוואה הגיעה אריאלי למסקנה כי "קיימת סבירות בדרגה הגבוהה ביותר שאחמד זרקאווי לא חתם את החתימה שבמחלוקת...קיימת סבירות גבוהה מאוד שהחתימה במחלוקת זויפה על ידי גאלב זרקאווי."

15. אריאלי נחקרה נגדית ע"י ב"כ פלטינום ועדותה הייתה מהימנה ומשכנעת ולא נתגלו במהלכה סתירות לרבות ביחס לחוות הדעת שערכה.
המומחית הבהירה בחקירתה כי בעת שערכה את חוות הדעת הראשונה לא עמד לעיונה מסמך המקור של ההסכם שבמחלוקת מיום13.10.2014, אך מאחר ובעת שערכה את חוות הדעת המשלימה הומצא לה מסמך המקור היא העלתה את דרגת הוודאות ביחס למסקנתה בדבר זיוף מ"סבירות גבוהה" ל"סבירות גבוהה ביותר". כלומר, המסקנות והממצאים אשר בחוות הדעת הראשונה נתחזקו בעת עריכת חוות הדעת המשלימה ולאחר עיון במסמך המ קור ( עמוד 13 לפרוטוקול 14.7.16).
לכל אלו יש להוסיף את העובדה כי פלטינום לא הגישה חוות דעת נגדית של מומחה לכתב יד מטעמה, ובקשתה להגיש חוות דעת כזו הוגשה באיחור רב ועל כן, ומנימוקים שונים, נדחתה בגדרי החלטתי מיום 19/9/16.

16. בחקירתו הנגדית של אחמד הוא התכחש לחתימות שלו ולא ידע לזהותן. מדובר בחתימות שהעמיד לעיון המומחית לכתב יד מטעמו, כדוגמאות חתימה אותנטיות לשם עריכת השוואה בינן לבין החתימה שבמחלוקת, ואשר עליהן הסתמכה אריאלי בעת כתיבת חוות דעתה ( עמודים 19-20).
למרות זאת ואף על פי שאחמד גם התכחש לחתימתו על גבי מסמכי העברת הזכויות במקרקעין וללא תמורה לאשתו וילדיו , שוכנעתי כי הדבר נבע מגילו המתקדם, ובסיכומו של דבר הוא הותיר עליי רושם מהימן. אומנם הוא לא זיהה את חתימותיו על כל המסמכים שעמדו לעיון המומחית, ועדותו בהקשר זה פוגמת בגרסתו ותביעתו ומחלישה אותן , ויש לתת את הדעת לכך במסגרת שקילת העדויות והערכת משקלן של אלה מטעם התביעה אל מול אלה מטעם ההגנה, זאת גם בשים לב לנטלי הראיה והשכנוע. יחד עם זאת, יש לזכור כי אחמד כן אישר את חתימתו על חלק מהמסמכים, ומשכך אין בהתכחשותו לחתימותיו כדי להפקיע את תוקפה של חוות הדעת, כפי טענת פלטינום.
חשוב מכך, התכחשותו של אחמד לחתימה על ההסכם נותרה בעינה.

17. ע'אלב הצהיר כי בעלי פלטינום, האחים וחיד ועמיד פאדל, החתימו אותו על ההסכם נשוא התביעה, בעת עצירת מכוניתם בצד הדרך ותוך איומים בנשק חם ( סעיף 18 לתצהיר עדותו הראשית של ע'אלב ).

18. בבואי לתת את הדעת לגרסת ע'אלב כי חתם על ההסכם בשל איומים בנשק חם, ובבחינת מידת האמון שניתן לייחס לדבריו אלה, ניצבת לפני גרסתו בשלמותה על חלקה האחר , לפיה, ללא כל איום וכפיה, שיתף, במובן מסויים, פעולה עם פלטינום, נטל את צוואת אביו אחמד והציגה לה.

נוכח כל האמור לעיל מתקשה אני ליתן אמון בדבריו. יחד עם זאת אין משמעות הדבר , כי מכאן יש לדחות גרסת אחמד לפיה לא חתם על ההסכם ולקבל גרסת פלטינום.

19. באופן דומה, וככל שהדברים עולים מעדות ע'אלב בלבד , איני מקבל טענותיו לפיהן היה נתון לאיומים בעת החתימה על ההסכם וזיוף חתימת אביו ( עמודים 26-28), וכך גם איני נוקט כל עמדה לעניין המניעים שהביאוהו לפעול כפי שפעל.
הווה אומר, על בסיס חומר הראיות שהונח בפניי לא ניתן, וממילא אין זה נדרש לשם הכרעה בתובענה, להידרש למחלוקת שבין ע'אלב לפלטינום: האם האחרונה שלמה את מלוא התמורה עבור השירותים אשר ניתנו לה; האם ע'אלב ביצע את תפקידו כראוי; והאם הוא נקלע לחובות כספיים בשל התנהלות פלטינום או בשל גורמים אחרים. כאמור שאלות אלו אינן רלוונטיות כלל למחלוקת העומדת בפנינו.
כך גם איני רואה צורך להכריע בשאלות הנוגעות לגובה החוב של ע'אלב לפלטינום, אם בכלל, ומשכך איני דן בשאלה מדוע בהסכם נשוא התביעה נרשם כי החוב של ע'אלב עומד על 1,800,000 ₪ ( כספים אשר על פי הנטען שולמו תמורת כלי רכב אשר טרם סופקו לפלטינום ) ואילו לאחר מכן ביום 14.10.2014 פלטינום נוקטת כנגד ע'אלב הליכים בלשכת ההוצאה לפועל בגין חוב על סך של 2,800,000 ₪ (ראה לעניין זה גם שטר חוב מיום 14.10.2014, נספח ד' 3 לתצהירי התובעים) .

20. עם זאת אציין כי לא שוכנעתי שיום לפני חתימתו של ע'אלב על ההסכם ומשהביא את הצוואה של אביו לשם הצגתה לבעלים של פלטינום, בין היתר כדי להוכיח כי כל אדמות המשפחה רשומות על שם אביו ולא על שמו, נטלו נציגי פלטינום את הצוואה ללא ידיעתו, וכאשר ביקש לקבלה בחזרה הם מסרו לו שהם מעוניינים רק לבצע בדיקה שהנכסים רשומים על שם אביו ( עמוד 27).

21. מנגד, ראיתי להאמין לעדותו של מר פאדל מטעם פלטינום , אשר הצהיר כי הוא וע'אלב הכינו את ההסכם נשוא המחלוקת ביחד, וכי ע'אלב סיפק לו את כל המידע על המקרקעין והמציא לו צוואת אביו. כמו כן הצהיר מר פאדל כי הוא וע'אלב חתמו באותו מעמד על ההסכם במסעדה במג'דל כרום, וכי ע'אלב הלך, על פי טענתו, להחתים את אביו על ההסכם ( עמוד 34).

22. אלא שגם נציג פלטינום הודה כי הוא לא היה עד לחתימת אחמד על ההסכם ( עמוד 42 לפרוט' ). עד הגנה יחיד זה מסר כי כאשר ביקש מע'אלב להביא את אחמד כדי שזה יחתום בפניו, מסר לו ע'אלב כי אביו חולה וכי הוא לא רצה ליצור מצב משפחתי לא נעים מול יתר בני המשפחה ( עמוד 36) .

23. ויודגש: לא מהימנותו של ע'אלב או נציג פלטינום בנוגע לאופן ההתנהלות העסקית ביניהם היא אשר עומדת למבחן והיא שתכריע את המשפט, אלא האם אחמד חתם על ההסכם או מילא את כוחו של ע'אלב לפעול ולחתום בשמו על ההסכם.

24. ההלכה הפסוקה מורה כי נטל השכנוע לגבי אמיתות החתימה על מסמך מוטל על כתפי מציג המסמך והמבקש לייחס לו תוצאות מחייבות, ובמקרה שלנו-פלטינום . וכך נפסק:

"...הווי אומר, כאשר מתגלעת מחלוקת בכגון דא, אין די במסמך עצמו כדי ללמד, ולו לכאורה, מיהו החתום עליו, והצד אשר עליו מוטל נטל השכנוע חייב להניח נדבכים ראייתיים נוספים, אשר ביחד עם המסמך יהיה בהם די כדי להרים את הנטל האמור. מכיוון שכך, אין לקבל את התיזה לפיה בעצם הגשת המסמך הרים הבנק את הנטל להראות, כי לכאורה החתימה המופיעה בו שייכת למשיבה השלישית. בהסכמת המשיבה השלישית ובא כוחה להגשת המסמך אין כדי לשנות מצב דברים זה. דברים ברוח זו אומר המלומד הרנון, בספרו הנ"ל, בעמ' 144: " כאשר תובע מסתמך על מסמך והנתבע מכחיש את חתימתו, על התובע להוכיח את אמיתות המסמך, גם אם הנתבע אינו חוזר ומכחיש זאת בעת הגשת המסמך כראיה" (ע"א 5293/90 בנק הפועלים בע"מ נ' שאול רחמים בע"מ, פ"ד מז (3), 240, 262 (29.6.1993) ).

25. נטל השכנוע במשפט האזרחי מבטא את החובה העיקרית המוטלת על בעל דין להוכיח את טענותיו כלפי יריבו, כאשר אי עמידה בה משמעה דחיית הטענות. נטל השכנוע פורש בהלכה הפסוקה כך שבעל הדין, שנושא בו, "חייב להוכיח את העובדה השנויה במחלוקת ואשר הוכחתה מהווה תנאי לזכייתו במשפט, כך שאם לא ישכיל להוכיחה, תיפול ההכרעה בגינה לרעתו".
מידת ההוכחה הנוהגת במשפט האזרחי היא " הטיית מאזן ההסתברויות" לזכותו של הנושא בנטל השכנוע, כאשר ה"שקילות" ברמת הוודאות של שתי גרסאות נוגדות, פועלות לחובתו של הנושא בנטל השכנוע [יעקב קדמי על הראיות חלק רביעי, 1720 (מהדורה משולבת ומעודכנת, 2009)].

26. לא עלה בידי פלטינום להוכיח את טענתה העיקרית כלפי התובעים, לפיה אחמד חתום על המסמך. כאמור, פלטינום לא הגישה חוות דעת של מומחה לכתב יד מטעמה ולא סתרה את חוות הדעת אשר הוגשה מטעם התובעים. יתר על כן, ובהתעלם מחוות דעתה של אריאלי, כאילו ולא היתה, עדין לא עלה בידי פלטינום להוכיח כי אחמד חתם על ההסכם.העד היחיד מטעמה הודה כי לא היה עד לחתימת אחמד על ההסכם ומשכך אין לו כל ידיעה אישית בנוגע לעצם חתימתו על ההסכם, אם לאו.
אמנם, נטל השכנוע תמיד מוטל על התובע ובמקרה שלנו אחמד ושאר התובעים, אולם בנסיבות דנן, די היה בטענת אחמד כי לא חתם על ההסכם, כדי לצאת ידי חובת הראיה והעברתה לצד השני - פלטינום, כאשר לא עלה בידיה של זו להרים נטל הראיה והשכנוע. על כך אוסיף כי עדותו של אחמד הייתה משכנעת והיא מהימנה עלי ולא שוכנעתי כי יש לייחס לאותם דברים שמסר ביחס לחתימות שהוצגו לפני המומחית מטעמו כחתימותיו והתכחשותו לחלק מהן את אותו משקל מכריע, על פי טענת פלטינום. חשוב מכך, וכאמור, איש לא העיד, כי אחמד חתם על ההסכם לפניו.

27. אומנם צודקת פלטינום בטענתה כי גם אם אחמד לא חתם על ההסכם, עדיין מושתק הוא מלטעון נגד ההסכם, אם לאחר זיוף חתימתו וידיעתו על כך, הוא שקט על שמריו ולא פעל כדי לבטל את הנזק אשר נעשה. אולם, לא כך היה במקרה שלנו. הוכח כי לאחר שנודע לאחמד דבר זיוף חתימתו הוא פעל בדרכים רבות כדי לנסות ולתקן את אשר נעשה על-ידי ע'אלב או אחרים.
במהלך חקירתו הנגדית ציין אחמד כי משנודע לו שע'אלב זייף את חתימתו, הוא פעל כדי להעביר את הקרקע לאשתו ולשאר ילדיו כדי לשמור עליה, וכי הגיש נגד ע'אלב תלונה במשטרה ( עמוד 21).
לתיק המוצגים של התובעים צורפה תרשומת מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקעין נצרת בה ניתן לראות כי ביום 19.10.2014 נרשמו הערות אזהרה לטובת אשתו של אחמד וילדיו ( נספח ב' 1 לתיק המוצגים של התובעים). עוד צורפה התלונה במשטרה מיום 16.10.2014 שהוגשה על-ידי התובע בגין עבירת פשע מסוג " סחיטה באיומים".

28. מעיון במסמכים אלו ניתן לראות כי אחמד פעל בדרכים שנראו בעיניו כמתאימות ומועילות, ובהתאם להבנתו, מיד כאשר נודע לו על ההסכם.
כך למשל ערך אחמד הסכמים להעברת זכויותיו במקרקעין לאשתו וילדיו ורשם הערות אזהרה לטובתם (נספחים ה 1-10 לתצהירי התובעים) , אף על פי שהסכמים אלו אינם יכולים להפקיע תוקפו של הסכם שנערך עם פלטינום , באם אכן הסכם זה היה נחתם על ידו.
כמו כן, ביום 16.10.2014 הגיש אחמד תלונה במשטרה בגין " סחיטה באיומים" כנגד פלטינום או מי מטעמה, זאת כנראה בעקבות דברים שמסר לו ע'אלב (נספח ג'1 לתצהירי התובעים), אם כי לא הגיש תלונה בעניין הנוגע אליו באופן ישיר והוא זיוף חתימתו או התחזות (ראה לעניין זה גם תלונה מיום 16.10.2014 בגין "סחיטה באיומים" אשר הוגשה על-ידי רנא זרקאוי ; וראה גם תלונתו של ע'אלב מיום 16.10.2014 על "סחיטה באיומים", נספחים ד' 5-6 לתצהירי התובעים ).
כפי שציינתי, הנני מאמין כי אחמד פעל על פי הבנתו ואולי גם בעקבות עצה משפטית שקיבל. יתכן ודרך הפעולה אינה מקובלת, או שהיה ניתן לפעול בדרך אחרת, תחת העברת הזכויות במקרקעין לידי אחרים. יחד עם זאת, לא ראיתי באותה התנהלות כמי שפוגמת במהימנות גרסת התביעה ועדיה. יש להבין אותה התנהלות לאור הסיטואציה הקשה אליה נקלע אחמד ורצונו לשמר את זכויותיו לבל יעברו, שלא כדין, לידי אחרים.

29. ועתה לטענה החלופית שהעלתה פלטינום לפיה היא זכאית לקבל את החלק היחסי של ע'אלב במקרקעין. גם אם אתעלם ממצב הזכויות והבעלות במקרקעין במועדים הרלבנטים – מועד עריכת הסכם המכר כאשר באותה עת אין חולק כי לע'אלב לא היו זכויות במקרקעין, הרי גם בדיקה של מצב הזכויות במועד מאוחר יותר, עוד בחייו של אחמד, תוביל למסקנה כי לע'אלב אין זכויות.
כאן המקום לציין כי לאחרונה הוגשה הודעה מטעם פלטינום, לפיה אחמד הלך לעולמו (לאחר הגשת הסיכומים). לא הוגשה התייחסות התובעים להודעה זו.
אומנם התובעת 2 הבהירה בחקירתה כי ע'אלב לא יהיה זכאי לזכויות כלשהן וכי הוא מנושל מהירושה ( עמוד 24) , יחד עם זאת אחמד הבהיר בחקירתו כי הוא נישל את בנו ע'אלב מזכויותיו בעת כעס אך אין ספק כי הוא לא ינשל אותו מירושתו וכי הוא יהיה זכאי בעתיד לזכויות אשר יעברו בירושה לילדיו ( עמודים 21-22).

30. עם זאת מעיון בהסכמים להעברת הזכויות אותם ערך אחמד, ניתן לראות כי שמו של ע'אלב אינו רשום ברשימת המוטבים ( נספחים מספר ה1,4,7 לתיק מוצגי התובעים). כמו כן, גם אם ע'אלב יקבל בעתיד זכויות כלשהן בירושה, לא ניתן לדעת היקפן וחשוב מכך אלה יתקבלו אגב ירושה, כך שפטירת אחמד אינה פוגמת בעילת תביעתו וההכרעה שאמורה להתקבל תהא בהתעלם מפטירתו. כאמור, התביעה הוגשה בחייו של אחמד, וכך גם התבררה , ועל כן גם ההכרעה בתביעתו תהא בהתאם לעובדות ולזכויות כפי שהיו בחייו ובמועדים הרלבנטים לתביעתו וכמתחייב על פי תקנה 36 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

31. לא נעלמה מעיניי טענת פלטינום כי אחמד מינה את ע'אלב כמיופה כוח מטעמו, אלא שטענה זו נטענה בעלמא ללא כל ביסוס. פלטינום לא הציגה ייפוי כוח מטעם אחמד המייפה את כוחו של ע'אלב ולא הוצג כתב הרשאה. אומנם בחקירתה של התובעת 2 ( אשתו של אחמד) עלה כי זה מינה את בתו להיות מיופית כוח בהליכים מול חברת הסלולר ORANGE (עמוד 24), זאת בעוד שאחמד טען כי הוא מבצע את כל הפעולות באופן עצמאי ואינו זקוק לעזרת אחרים (עמודים 18-19) . מכל מקום, אין להסיק ממינוי כזה או אחר לשם ביצוע פעולות אל מול חברת הסלולר או אל מול כל גוף אחר, כי כך גם היה ביחס לאותם מקרקעין ועסקה וכי אחמד ייפה את כוחו של ע'אלב.

אמנם, בפסיקה נקבע כי שליחות המסמיכה את השלוח להתחייב לעשות עסקה במקרקעין אינה נכנסת לגדרו של סעיף 20(א) לחוק הנוטריונים ואינה חייבת כתב, וכי דרישת הכתב בסעיף 8 לחוק המקרקעין מתייחסת להתחייבות לעשיית העסקה ולא להסכם השליחות כך שהקניית שליחות יכולה להיעשות גם בעל פה ואפילו בהתנהגות (ע"א 624/88 גולד נ' מעוז (14/2/90)). כך גם נפסק בע"א 3132/14 קרבצוב יורם נ' מלח הארץ בע"מ (18/6/15) . עוד נקבע כי ידיעה אודות הסכם כפי שעלה מהתנהגותו של המערער שם, וזאת לאורך שנים, כמוה כאשרור של פעולת שליחות שנעשתה בשמו על ידי בני משפחתו. אלא ש במקרה שלנו, ולכך התייחסתי קודם, מיד לאחר שנודע לאחמד על ההסכם, יומיים או שלושה לאחר עריכתו, הוא פעל בהתאם להבנתו כדי למנוע את העברת הזכויות במקרקעין לידי פלטינום, הגיש תלונה במשטרה ועוד. בנסיבות דנן, לא סופקה כל אינדיקציה ראייתית לפיה אחמד ידע בזמן אמת על עסקת המכר, ובוודאי לא ניתן לייחס לו אישרור הפעולה בשלב מאוחר יותר.

32. סופו של דבר, אני מקבל את התביעה במלואה ומכריז על ההסכם כמזויף וחסר כל תוקף משפטי.

אי לכך מורה על ביטול הערות האזהרה אשר נרשמו לטובת פלטינום על זכויות אחמד במקרקעין.

33. הנתבעת תשלם לתובעים הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 12,000 ₪.

ניתן היום, א' אייר תשע"ז, 27 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עוה"ד ט. חליחל
נתבע: ע"י ב"כ עוה"ד א. סובג
שופט :
עורכי דין: