ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד חננאל 2000 בע"מ נגד אליהו זגורי :


בפני כבוד ה רשמת תמר נסים שי

מבקשים

  1. דוד חננאל 2000 בע"מ
  2. דויד חננאל

נגד

משיבים

אליהו זגורי

החלטה

לפניי בקשה לפטור מהפקדת עירבון.

המבקשים הגישו בקשת רשות ערעור על החלטתו של ביהמ"ש קמא (כבוד הרשם הבכיר מוהנד חלאילה) שניתנה ביום 17.11.16 במסגרתה נדחתה בקשתם לחייב את המשיב בהפקדת ערובה בהתאם להוראות תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.
במסגרת הבקשה נטען כי מזה מספר שנים שהמבקשת 1 אינה פעילה עסקית ומצויה בהקפאה. עוד נטען כי אין לה נכסים או כספים.
אשר למבקש 2 נטען כי הינו בן 65 אינו בריא ומצבו הכלכלי קשה. המבקש נקלע לחובות כבדים בגינם מתנהלים נגדו תיקי הוצאה לפועל רבים. המבקש סובל מנכות רפואית ומתקיים מקצת המל"ל.

המשיב מתנגד לבקשה. לטענתו זו כוללת טענות שאינן אמת בכל הנוגע למצבו הכלכלי של המבקש ואף נעדרת פירוט מספיק. המשיב טוען כי המבקש מנהל הליכים משפטיים רבים מהם עולה כי למבקש נכסים שונים כמפורט בבקשה.
המשיב מוסיף וטוען כי בקשת רשות הערעור הוגשה באיחור ויש לדחותה מטעם זה. כן נטען כי סיכויי הערעור אפסיים.

לאחר עיון בבקשה ובתגובות, מצאתי לדחות את הבקשה.

הלכה היא כי על המבקש לפטור אותו מהפקדת ערובה להוכיח שני תנאים מצטברים – העדר יכולת כלכלית וסיכויי ערעור טובים . די כי אחד התנאים אינו מתקיים כדי להצדיק דחיית הבקשה (ראה בשג"ץ 4934/14 מילנה גורנשטיין נ' כנסת ישראל (פורסם בנבו, מיום 21.7.2014) (ולהלן: עניין גורנשטיין).

לעניין מצבם הכלכלי של המבקשים –
טענת המבקשים כי המבקשת אינה פעילה, אינה מתיישבת עם פירוט המידע שצורף לגביה מרשם החברות . זאת ועוד, אין לפניי מידע כלשהו בדבר עיסוקה של המבקשת, מצבה הכלכלי העדכני, חשבונותיה או נכסיה. המבקש לא צירף אישור רו"ח בדבר כל אלה וטענותיו בהקשר זה נטענו בעלמא.

אשר למצבו הכלכלי של המבקש – עיון בתיעוד שצורף מעלה כי כנגד המבקש מתנהלים הליכי הוצאה לפועל רבים בגין חובות במיליוני שקלים והמבקש אף הוכרז חייב מוגבל באמצעים. כמו כן, צורף תדפיס חשבון מבנק הדואר (אף שאינו מעודכן) ממנו עולה כי החשבון שם מצוי ביתרת חובה.
עוד צירף המבקש אישור המל"ל בדבר קבלת קצבת נכות בגין נכות בשיעור של 68% ודרגת אי כושר בשיעור 100%. מכל אלה עולה כי מצבו של המבקש בכי רע.

חרף האמור, הלכה היא כי אין להסתפק בבחינת מסוגלותו האישית של המבקש ואף לא של סביבתו הקרובה בלבד. על המבקש להוכיח כי ניסה לגייס את כספי הערובה ממקורות נוספים להסתייע בחבריו ובקרוביו לשם הפקדת העירבון או להציג טעם מספק מדוע לא עשה כן (ראה עניין גורנשטיין ). המבקש לא ציין כלל בבקשה שהגיש האם נעשו ניסיונות לגייס כספים לצורך הפקדת הערובה ממי ממקורביו או בני משפחתו טרם הפניה לבית המשפט .

בהתאם לאמור, ולפי שהמבקש לא נדרש כלל לעניין קבלת הסיוע לצורך תשלום העירבון ואף לא הציג טעם מדוע לא עשה כן, וממילא בהעדר מידע כלשהו בדבר מצבה הכלכלי של המבקשת, דין הבקשה להידחות.

לעניין סיכויי הערעור, ובבחינת למעלה מן הצורך אציין כי המבקש אינו טוען בהקשר זה מאום וכל טענותיו בתשובה לתגובה עניינן בסיכויי קבלת התביעה בבית המשפט קמא. טענות אלה אינן רלוונטיות לבקשה שלפניי.

לא נעלם מעיני כי המבקשים ציי נו שהמשיב חייב כספים למבקשת בגינם נקטה המבקש ת כנגדו בהליכי הוצאה לפועל . יחד עם זאת, עיון בתדפיס שצורף מלשכת ההוצאה לפועל מעלה כי בתיק זוכה נוסף ואין לפניי עמדתו לבקשה זו. בנוסף לא ניתן הסבר מדוע ההליכים בתיק ההוצאה לפועל מעוכבים.
בנסיבות אלה לא מצאתי לקבל את הבקשה להבטיח את הערובה בתיק זה באמצעות החוב שבתיק ההוצאה לפועל. במידת הצורך תוכל המבקשת להישמע בטענה זו ככל ש תחויב בתיק זה בתשלום הוצאות.

הערובה תופקד בתוך 7 ימים מהיום שאם לא כן תידחה הבקשה.

ניתנה היום, ל' ניסן תשע"ז, 26 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.

תמר נסים שי ,שופטת
רשמת בית המשפט המחוזי-נצרת


מעורבים
תובע: דוד חננאל 2000 בע"מ
נתבע: אליהו זגורי
שופט :
עורכי דין: