ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית קרית מוצקין נגד אורי חיים גריאני :

בפני כבוד השופט עמית, ד"ר מרדכי ארגמן

המאשימה
עיריית קרית מוצקין

נגד

הנאשם
אורי חיים גריאני


נוכחים:

בא כוח מאשימה עו"ד גילי סגל

הנאשם אין הופעה

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
הוגשה בקשה לתיקון כתב אישום ואני חוזרת בי מהבקשה.


החלטה

הבקשה לתיקון כתב אישום מבוטלת כמבוקש.

ניתנה והודעה היום א' אייר תשע"ז, 27/04/2017 במעמד הנוכחים.

מרדכי ארגמן , שופט עמית

ב"כ המאשימה:
הנאשם זומן להיום ולא הופיע. קיימת ראיית זימון. מדובר בעבירה, שעניינה העמדת רכב באמצע נתיב נסיעה עבירה בניגוד לסעיף 8 לחוק העזר לקריית מוצקין (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ה 2015 וסעיף 71(1) לתקנות התעבורה התשכ"א – 1961.
אבקש לשפוט את הנאשם בהעדר.
החלטה
כמבוקש.

ניתנה והודעה היום א' אייר תשע"ז, 27/04/2017 במעמד הנוכחים.

מרדכי ארגמן , שופט עמית
הכרעת דין
1. הנאשם זומן להקראה להיום וחרף ראיית הזימון לא הופיע לדיון.

2. העבירה המיוחסת לנאשם בכתב האישום הינה עבירה, שעניינה העמדת רכב באמצע נתיב נסיעה עבירה בניגוד לסעיף 8 לחוק העזר לקריית מוצקין (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ה 2015 וסעיף 71(1) לתקנות התעבורה התשכ"א – 1961. המנויה בסעיף 2 (7) לתקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לעניין סעיפים 239 ו-240 לחוק), תשכ"ו – 1966.

3. לאור האמור, ובהתאם לחזקה שקבע המחוקק, בסעיף 240 (א) (2) לחוק סדדר הדין הפלילי (נ"מ) התשמ"ב 1982, הנני רואה בנאשם/ת, כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום, לפיכך הנני מרשיע אותו בעבירה/ות המיוחסת/ות לו בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום א' אייר תשע"ז, 27/04/2017 במעמד הנוכחים.

מרדכי ארגמן , שופט עמית

טיעונים לעונש:
טיעוני התובע:
אבקש להטיל על הנאשם קנס בסך 250 ₪.

גזר דין

לאור מהות העבירה, ובהתחשב בטיעוני התביעה לעונש, הנני דן את הנאשם לעונשים הבאים:

אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 250 ₪ או 2 ימי מאסר שישא בנוסף לכל מאסר אחר שהוטל עלי ו.

הקנס ישולם עד ליום 30.6.17.

הנאשם רשאי לערער על פסק הדין תוך 45 יום מקבלת פסק הדין.

למזכירות: נא להמציא לנאשם את פסק הדין ואת שובר/י התשלום.

ניתנה והודעה היום א' אייר תשע"ז, 27/04/2017 במעמד הנוכחים.

מרדכי ארגמן , שופט עמית


מעורבים
תובע: עיריית קרית מוצקין
נתבע: אורי חיים גריאני
שופט :
עורכי דין: