ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי פינטו נגד מרינה אסטשין פרידברג ת.ז.XXXXXX :

בפני השופט אהוד קפלן

התובע

אלי פינטו ת.ז. XXXXXX560

נגד

הנתבעת

מרינה אסטשין פרידברג ת.ז.XXXXXX309

פסק דין

1. התובע מחזיק ביפוי כוח של בנו (בעלים של דירת מגורים), וביום 15/1/14 השכיר לבתה של הנתבעת ולבעלה של הבת, לתקופה של 3 שנים, את הדירה, בהתאם לחוזה שכירות שצורף לתביעה.

הנתבעת עצמה חתמה על כתב ערבות לחיובי השוכרים על פי הסכם השכירות, ונוסח הערבות כולל גם ויתור על דרישת סעיף 8 לחוק הערבות, שלפיה יש צורך לפנות תחילה לחייב העיקרי.

2. הדירה עצמה הייתה בשנת האחריות של הקבלן, והוסכם בין הצדדים שהשוכרים יאפשרו לבעל הבית להיכנס עם עובדי הקבלן על מנת לבצע תיקונים.

בין השוכרים לבין התובע היו חילוקי דעות באשר למימוש זכות זו. השוכרת היתה בהריון, ובסופו של דבר, הצדדים הסכימו כי כנגד תשלום של 3600 ₪ שהתובע שילם להם, הם יאפשרו ביצוע תיקון ליקויים בדירה.

לטענת התובע, אותה הסכמה לא מומשה, אך השוכרים סירבו להחזיר לו את הסך של 3600 ₪.

עוד טוען התובע, שבחודש יולי 2016 הסכימו השוכרים לפנות את הדירה לפני תום תקופת השכירות, הדבר נעשה על דעתו, אבל הדירה הוחזרה מלוכלכת עם נזקים רבים שלא תוקנו למרות האמור בהסכם השכירות.

3. משסירבו השוכרים לתקן את הנזקים שהשאירו אחריהם בדירה, הוא שכר מהנדס, שכנגד 1500 ₪ הכין לו חוות דעת המונה את הנזקים ומעריכה את שווי תיקונם ב- 21,513 ₪.

פריטי תביעה נוספים הם הפסד 3 חודשי דמי שכירות בגין התקופה שבה היה צורך לנקות ולצבוע את הבית, וכן הוצאות נוספות: ארנונה ו-ועד בית.

4. בכתב הגנתה טענתה הנתבעת שהיא ערבה יחידה לפי חוק הערבות ולכן חלה עליה הגנת ערב יחיד.
היא טענה שלא מוצו ההליכים נגד החייב העיקרי.
בנוסף היא טענה שאין יריבות בינה לבין התובע הואיל והתובע אינו בעל הדירה, והוסיפה שפינוי הדירה נבע מהטרדות מיניות של התובע כלפי בתה, בגינן הוגשה תלונה למשטרה.

5. בדיון שהתקיים בפני, חזר כל צד על טענותיו.
התובע הוסיף והגיש מוצגים שונים שעיקרם תמונות של נזקים נטענים בדירה, והנתבעת מצידה הגישה תצלומים של עבודות שנערכו בדירה בעת התיקונים שערך הקבלן בשנת הבדק, וכן של הריהוט בבית להמחשת טענתה שמדובר ברהיטי פלסטיק שלא יכלו לגרום נזקים לריצפה.
הנתבעת הציגה גם אישור על תשלום חובות לועד הבית ועל תשלום ארנונה לעירייה.

דיון והכרעה

6. אין ממש בטענת הנתבעת לפיה לא ניתן להגיש את התביעה בטרם מיצוי ההליכים נגד החייב העיקרי.
הגנה זו קיימת על פי חוק הערבות לגבי ערבויות מסוג אחר לגמרי שניתנות בקשר להלוואות כספים של מי שעסקו בהלוואת כספים, וזה כמובן לא המצב שבפנינו.
ככל שניתן היה לטעון טענת הגנה על פי חוק הערבות, הרי זאת הגנה לפי סעיף 8 לחוק הערבות, לפיה יש לפנות תחילה לחייב העיקרי, אלא שכאן ברור שלא רק שפניה כזו נעשתה, אלא גם שהנתבעת ויתרה על פי נוסח כתב הערבות עליו חתמה, על הגנת אותו סעיף.

7. באשר לטענה שהתובע אינו רשאי להשכיר את הדירה ואין יריבות בין הצדדים – הרי זוהי טענה מגוחכת ממש.
התובע מחזיק ביפוי כוח מבנו, וכפי שהיה רשאי להשכיר את הדירה, הוא רשאי גם להגיש את התביעה.

8. לגופו של עניין, רוב הנזקים הנתבעים על ידי התובע לא הוכחו.
לא שוכנעתי שציר דלת שבור, צירי דלת חלודים במטבח, וכיוב' נזקים שתוארו בדו"ח המהנדס שצורף לתביעה, הם תולדה של שימוש לא סביר מצד הנתבעת. הם מתיישבים יותר עם איכות פגומה של עבודה וחלקים שבאחריות הקבלן, ואמורים להיות לכאורה מתוקנים על ידי הקבלן במסגרת האחריות.
לא שוכנעתי גם שהשוכרים השאירו אחריהם חובות לועד הבית או לרשויות.
בנוסף, לא מצאתי ממש בטענה שעליהם להחזיר את הסך של 3600 ₪ שקיבלו משום שלא איפשרו לקבלן לבצע תיקונים בשנת הבדק. לכאורה הם כן איפשרו זאת על פי התמונות שהציגה הנתבעת.

9. כמו כן, לא היה צורך לקחת חוות דעת מהנדס בשביל לקבוע מהם הנזקים ומהי עלות תיקונם.
לכאורה היתה רטיבות בדירה, ואינני רואה מדוע על השוכרים לשלם עבור נזקי הרטיבות, אם כי ברור שלאור צביעת הדירה בצבע שונה מהצבע המקורי על ידי השוכרים, היה צורך לצבוע את כל הדירה מחדש, לרבות המשקופים, והערכה של 8000 ₪ בגין צביעת הדירה, נראית הגיונית.

10. באשר לטענה שהוגשה תביעה נפרדת נגד השוכרים בגין שטר הביטחון, הרי שאין פסול בכפל תביעות, שהרי התביעה האחרת היא בגין עילה שטרית, ובסופו של דבר אין חשש שהחוב יגבה פעמיים. פסק דין נגד הערבה ופסק דין נגד השוכרים יכולים לעמוד זה בצד זה, ובלבד שהתובע לא יגבה פעמיים בגין החוב אם באמת החובות חופפים.

11. סיכומו של דבר, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 8000 ₪ בצירוף ריבית חוקית והפרשי הצמדה מהיום.
אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים, ומוסבר לצדדים שניתן להגיש בקשה לרשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 15 יום.

ניתן היום, א' אייר תשע"ז, 27 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלי פינטו
נתבע: מרינה אסטשין פרידברג ת.ז.XXXXXX
שופט :
עורכי דין: