ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ע"י עו"ד נקש ועו"ד גאוסקין :

פרק 1222/15

לפני כבוד ה שופט דניאל בן טולילה

המאשימה

מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד חרלפ

נגד

הנאשמים
.1 עדיאל קורליאונה (עציר) ת.ז. XXXXXX681 – בעצמו
ע"י עו"ד נקש ועו"ד גאוסקין

.2 ערן שלמה לסקר (עציר) ת.ז. XXXXXX829 – לא בעניינו

.3 אוריאן תורג'מן ת.ז. XXXXXX911 – לא בעניינו

פרוטוקול

ב"כ המאשימה טוענת לעונש :
נבקש מבית המשפט שעל הנאשם יושתו 34 חודשי מאסר בפועל. הפיצוי 64,980 ₪ בהתאם לטבלה אותה אני מגישה. ו10,000 ₪ קנס.

הסדר הטיעון הוא מספר ישיבות שקוימו, תיקונים בכתב אישום נעשו גם בהתאם לתמונה הרא ייתית שהצטיירה במהלך ניהול לקוחות. העונש המוסכם תואם את עיקרון אחידות הענישה, ומתאים לעונשים שהושתו על השותפים האחרים כפי חלקם ובהתאם לעברם הפלילי שכן עניינם של כולם הסתיים בשלב זה של ניהול המשפט.
בדומה לנאשם 2 מדובר בעונש מקל ואלמלא הסדר הטיעון היינו עותרים לעונש גבוה בהרבה, בין היתר בשים לב לתחכום ולתכנון הדקדקני של ביצוע העבירות והפגיעה בקורבנות רבים, ושים לב לעבר הפלילי ולעובדה שהעבירות בוצעו מתוך הכלא.
יחס עם זאת בסופו של יום החלטנו להסתפק בעונש זה בהתחשב בהחלטת בית המשפט בגישור, בלקיחת האחריות, בחיסכון המסוים של הזמן השיפוטי שכן בעניינו של הנאשם תוכננה פרשת הגנה ארוכה למספר רב של עדים ובמורכבות הראייתית ביחס לאישומים מסוימים וכן בהתחשב בסכום הפיצוי והקנס הגבוהים יחסית שהם מרכיב משמעותי בעונש.
בעניין ניכוי ימי המעצר הנאשם נעצר לחקירה בתאריך 02.02.15 שהוא מרצה עונש מאסר בתיק אחר ושוחרר ביום 18.2.15 מהמעצר לצורכי חקירה. מציגה בפני בית המשפט אסמכתאות שהוגשו במסגרת הגשת הראייתיות ת/129 , ת/130.
בתאריך 30.10.16 הסתיים מאסרו של הנאשם בתיק האחר.
אנו נטען שאין לנכות ימי מעצר לצורכי חקירה בתיק שלנו, בשעה שהנאשם היה אסיר בתיק אחר, משמעותו של ניכוי קיצור המאסר הקודם בתיק האחר כלומר שינוי מגזר הדין שנקבע בתיק האחר.
ניכוי ימי המעצר אינו הכלל אלא נוהג שקיבל תוקף של פסיקה ונועד למנוע מצב בו יהיה הנאשם נתון במאסר למשך פרק זמן ארוך משהוטל עליו, הרציונל הזה לא מתקיים ביחס לימי מעצר בהם ריצה הנאשם במקביל מאסר בתיק אחר.

ב"כ הנאשם:
אבקש לכבד את ההסדר, נציין בפני בית המשפט שהסדר הטיעון הוא תולדה של הליכי גישור וכן שכתב האישום בסופו של דבר תוקן באופן משמעותי, באופן כזה שסכום המרמה בפועל נמוך משמעותית מאשר כתב האישום המקורי, נמחק החלק הערי של כתב אישום שבוצע בפועל נמחק סעיף 36 לכתב האישום באישום הראשון, בסופו של דבר לדעתנו גם בתיק היו כשלים ראייתיים שהנאשם התכוון לברר אותם במהלך פרשת ההגנה, שאחד מהם הוא הבעיה הלכאורית במערכת הטלפונית שחר שעל פי המערכת הנאשם ביצע שיחות בעוד שעל פי הפלט של שב"ס לפיו הוא מעולם לא היה בהם, מדובר במערכת חדשה שהנאשם התכוון לבחון אותה פה במהלך ההגנה וכפי שאמרה חברתי נחסך פה זמן משמעותי.
לגבי הנושא של התקופה שבה הנאשם עצור שפוט אני יפנה את בית המשפט לערעור פלילי 9277/2011 שם בית המשפט העליון מחליט להתערב בגזר הדין /של בית המשפט המחוזי וקובע שיש צורך לנכות גם את התקופה שהעצור היה שפוט ועצור בסטטוס כפול. שהוא מציין שיש למעצר השפעות והשלכות, הפסיקה היא לא חד משמעית והנטייה כן לנכות, מאחר במקרה של הנאשם כאן מדובר בתקופה קצרה יחסית. מבקשים מבית המשפט שייתן לזה ביטוי.
לגבי התכולה של הקנס בית המשפט קבע שהוא יקבע את התנאים של תשלום הקנס בגזר הדין, נבקש שהקנס יידחה לאחר שחרורו מהמאסר.

הנאשם:
אני רוצה להגיד מספר דברים, בניגוד למאשימה, אני סבור שמודבר בעונש במדרג המאוזן ומשקף את העבירות שבהם הורשעתי במסגרת ההסדר ואני מבקש לכבד אותו, הגעתי להסדר טיעון לאחר שרציתי לנהל פרשת הגנה, מטעמים נוספים קראתי בקריאה שרציתי להגיש לבג"ץ. בנוסף לכך, אני חושב שראוי לציין שיש לי תחושה קשה לגבי ההתנהלות של המאשימה, גם לגבי העובדה שהאינטרס של הציבור אל עמד לנגד המאשימה, שהצעתי לשלם את הקנסות ואת סכום הפיצויים כבר מהסכום שהוקל במסגרת ההליך של מס הכנסה וחבל שכך, ואני רוצה דבר נוסף לומר שאני עברתי על החישוב של המאשימה, אני סבור שיש לה שגיאה ביחס לכלל הסכום, מכבר ההסכם שאנחנו נלך לכתוב בכתב אישום, מבקש להשאיר פתח במידה ואני יוכיח את הטעות שיהיה שינוי לגבי הסכום שנצטרך לשלם באופן גלובלי. והיה ואני אוכיח לה שיש טעות יהיה אפשר להגיש בקשה בהסכמה.
אני בטוח שאם היא תראה שיש טעות היא תסכים לתקן. אני משוכנע שברגע שאני יציג את הדברים יהיה כך לפי שאני טוען.
הערה אחרונה שלגביה בית המשפט לא קבע, לגבי הזיהוי קול, אני רוצה להבהיר אין בהודאה שלי כדי להודות בהליכים. יש הקלטה של אדם פרטי שהשוו את זה להאזנות סתר כאן.
מעבר לכך אני מביע חרטה.


גזר דין
הנאשם הורשע על פי הודאתו שורה ארוכה של עבירות מרמה, הונאה בכרטיסי חיוב לצד עבירות נלוות ועל כל על פי המפורט בהכרעת הדין מיום 04.12.16.

דברים שנאמרו בעניין העונש של הנאשם 2 יפים אף ביתר שאת בעניינו של הנאשם 1 וזאת בנוגע לקולתו המובהקת של הסדר הטיעון. למעשה אלמלא עקרון אחידות הענישה ממנה "נהנה" הנאשם בשים לב לעונשו של הנאשם 2, ספק אם הסדר זה נותן ביטוי למכלול האינטרס הציבורי. כך גם הדברים מקבלים משנה תוקף על רקע הפער בין עברו הפלילי של הנאשם 2 אל מול עברו הפלילי של הנאשם 1. להשלמת התמונה ובדומה לעניינו של הנאשם 2 יצוין כי לו בית המשפט נדרש לקבוע מתחמים ספק האם העונש המוצע היה בתחתיתו של מי מהמתחמים הנ"ל.

מכל מקום בסופם של דברים, לא בלי לבטים, בית המשפט יכבד את ההסדר אשר בהתאם להלכה שנקבעה בעניין פלוני רק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן בתי משפט לא יכבדו הסדרי טיעון. עוד בהקשר לכך המדובר בהסדר טיעון שהינו תולדה של מספר הליכי גישור בפני מוטבים שונים. מדובר בהסדר שאפילו נשמעו עשרות ישיבות, הוכחות, עודנו מגלם חיסכון בזמן שיפוטי לא מבוטל נוכח היקפה של פרשת ההגנה הצפויה . ההסדר כולל גם קושי ראייתי מסוים אליו נחשף בית המשפט בחלקו בנוגע לחלקם של האישומים. הנאשם היה אמור להשתחרר ממאסרו האחרון ושחרורו זה נדחה לתקופה ארוכה בשל הרשעתו בתיק שבכותרת. ההסדר יכלול בתוכו מאסר מרתיע צופה בפני עתיד.
הנאשם לוקח אחריות על מעשיו ומשלם רכיב של פיצוי אשר גם אם אינו גבוה באופן יחסי להיקף המרמות הנטען עודנו משמעותי.
אשר לשאלת ניכוי ימי המעצר מקום בו הנאשם גם היה בסטטוס של אסיר, הרי שעל פני הדברים יש היגיון בעמדתה של המאשימה כפי שזו מגובה בפסיקה שהוצגה לעניינו של בית המשפט. יחד עם זאת וכפי שהוצג על ידי סנגורו של הנאשם אין המדובר בפסיקה אחידה ויש בבתי המשפט מנכים תקופות מעצר מקום בו הנאשם גם היה בסטטוס של אסיר וזאת תוך לקיחה בחשבון שלשלילה בתנאי מאסרו וראה בהקשר לכך ערעור פלילי 9277/11 פאדי נ' מדינת ישראל. בעניינו של הנאשם מדובר בתקופה קצרה יחסית ועל כן מבלי לקבוע מסמרות בסוגייה העקרונית ואך על מנת לתן גושפנקא נוספת להודאתו של הנאשם בית המשפט ינכה את אותם שבועיים ממאסרו.

בסוף דבר מכל המקובץ לעיל הנני לגזור על הנאשם את העונשים הבאים:
א. 34 חודשים מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו מיום 02.02.15 ועד ליום 18.02.15 וכן מיום 27.10.16 ועד היום.
ב. 6 חודשים מאסר על תנאי למשך 3 שנים מיום שחרורו שלא יעבור עבירות רכוש מסוג עוון לרבות עבירות הונאה בכרטיסי חיוב, זיוף, שימוש במסמך מזויף או התחזות לאדם אחר.
ג. 12 חודשים מאסר על תנאי למשך 3 שנים מיום שחרורו שלא יעבור עבירות רכוש מסוג פשע.
ד. 64,980 ₪ פיצוי למתלוננים על פי חלוקה המפורטת בטבלה שהוגשה בידי המאשימה וסומנה במ/10. הפיצוי ישולם עד ליום 1.1.18.
ה. 10,000 ₪ קנס או 50 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 01.08.18.

ניתן צו כללי למוצגים ליחידה החוקרת: להשמיד, לחלט, להשיב לבעלים, לפי שיקול דעת.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

ניתנה והודעה היום י' ניסן תשע"ז, 06/04/2017 במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה , שופט

הוקלד על ידי דור דיבקר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ע"י עו"ד נקש ועו"ד גאוסקין
שופט :
עורכי דין: