ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הרשקוביץ שי נגד רשות המיסים :

החלטה בתיק ע"א 256/17

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

המערערים:
1. הרשקוביץ שי

2. עזרא אליהו

3. שמי קרן שרונה

4. רועי זקצר

5. יוסף שטרקר

6. אליהו מוסרי

7. יוסף שטרן

8. אפרת דרורי – נחמיאס

9. איתן אלון

10. שלמה אביטל

11. גיא בן אמו

12. יובל גפני

13. יוסף פינטו

14. עמוס בדש

15. חנן ג'אן

16. יוסף פרץ

17. אסתר סטיב גולדמן

18. דימיטרי מיישיב

19. גל אביב (בניון)

20. אלכסנדר פסל

21. איתמר יהודה רגב

22. רונית סופיר

23. יצחק סופיר

24. אופיר גרנות

25. גלעד בובליל

26. רונן משה

27. עאטף אבו כליב

28. אברהם רינות

29. נעמי צימרמן

30. חגית זמיר

31. לאה בהרי בן משה

32. מאיה קרדי

33. מתי ריבקין

34. אליענה בר טוב

35. ערן גולן

36. ברכה רובין

37. קשת בר ידין

38. יצחק אלקובי

39. שלמה זקצר

40. דני ברין

41. אליהו מושיאשווילי

42. סאמר הזימה

43. ורד אטיאס

44. דורון מיכלין

45. חסן סרייפי

46. משה ברכה

47. אלונה יוסף

48. שי מורד

נ ג ד

המשיבים:
1. רשות המיסים (אגף המכס והמע"מ)- מדינת
ישראל

2. חיים מידן

3. חיים גואל

4. שאול גואטה

5. אבי דגן

6. מיכאל טויטו

7. משה סעידי

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים
2. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 25.6.2017 בהיקף של עד 16 עמודים.

3. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד ליום 25.9.2017 בהיקף של עד 16 עמודים.

4. המערערים יגישו סיכומי תשובה, אם הם חפצים בכך, עד ליום 5.11.2017 בהיקף של עד 3 עמודים.

משיבים אשר אין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש טיעונים או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב עד ליום 25.6.2017, ובהמשך לכך ייקבעו ההסדרים הדיוניים בעניינם.

5. לעניין סעיפים 2 עד 4 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

6. תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

7. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

8. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
9. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
10. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
11. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה
12. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 19.2.2018 בשעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתן היום, ‏ד' באייר התשע"ז (‏30.4.2017).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: הרשקוביץ שי
נתבע: רשות המיסים
שופט :
עורכי דין: