ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הסתדרות המורים בישראל נגד דניאל צברי :

לפני: כבוד שופט, משה טוינה
נציג ציבור (עובדים) מר יהודה ריינר
נציג ציבור (מעסיקים) מר אשר רפפורט

המבקשת:
הסתדרות המורים בישראל
-
המשיב:
דניאל צברי, (ת.ז.-XXXXXX779)

החלטה

1. ענייננו בבקשה שהגישה הסתדרות המורים בישראל (להלן: "המבקשת"), לדחיית התביעה שהגיש מר דניאל צברי (להלן: "המשיב") ביוני 2014; נגד מדינת ישראל ונציגיה; מרכז ישיבות בני עקיבא; וכנגד המבקשת - ככל שהדבר נוגע לה.

2. תמצית העובדות:

א. המשיב, עובד הוראה המועסק על ידי משרד החינוך, אשר בשנת הלימודים תשע"ג, הוצב כמורה בבית הספר באופקים שבניהול מרכז ישיבות בני עקיבא.

ב. בחודש מאי 2013 פתח משרד החינוך בהליך העברה יזומה של המשיב מבית הספר באופקים. זאת על פי נוהל להעברה יזומה של עובד הוראה, בשל חוסר התאמה לסגל ההוראה או לאקלים הסביבתי. בסיום ההליך שובץ המשיב כמורה בבית ספר תיכון ובישיבה תיכונית בנתיבות.

ג. ביוני 2014 הגיש המשיב את התביעה מושא החלטה זו, במסגרתה העלה טענות שונות בשלושה מישורים: המישור האחד, טענות לעניין הפליה בתנאי שכר והעסקה; המישור השני, טענות מכוח חוק איסור לשון הרע ובמסגרתן טען לארבעה פרסומים שלטענתו מהווים לשון הרע; במישור השלישי, טענות המתייחסות להעברתו מבית הספר באופקים לבית הספר התיכון ו לישיבה התיכונית בנתיבות.

ד. הפרסומים שלטענת המשיב מהווים לשון הרע, הם פרסומים שאינם מתייחסים לעובדי המבקשת או נציגיה. תביעת ההפליה וה תביעה להעברה שלא כדין מבית הספר באופקים לבית הספר בנתיבות, הן תביעות ש במסגרת יחסי עובד מעסיק שבין המשיב למעסיקתו, מדינת ישראל; ומכאן שאינן עניין למבקשת.

ה. לצד האמור לעיל, נטען בכתב התביעה כי היה על המבקשת לפעול לטובת המשיב, באופן שיוביל לשיבוצו כעובד הוראה בבית הספר התיכון באופקים, להעמיד לרשותו ייעוץ משפטי ולהעביר לידיו מידע על הקריטריונים למתן ייצוג משפטי על ידי המבקשת ואת רשימת המקרים בהם ניתן ייצוג משפטי לעובדים המיוצגים על ידי המבקשת בחמש השנים האחרונות.

3. בבקשה שלפנינו ביקשה המבקשת לדחות את התביעה, ככל שהדבר נוגע לה; בנימוק שאת הטענות והסעדים המבוקשים בתביעה והמתייחסים למבקשת, תבע המשיב בתביעה שהגיש כנגדה בבית הדין הפנימי בהסתדרות המורים הפועל על פי תקנון המבקשת. בתמצית יאמר, כי לבקשתה צרפה המבקשת את העתירה שהגיש כנגדה המשיב לבית הדין הפנימי של הסתדרות המורים, שאכן מתייחסת לכל אותן טענות המופנות כנגדה בכתב התביעה, ולפסק הדין שניתן בעתירה ובו נדחו תביעותיו של המשיב, כמפורט להלן:

"כאמור למעשה כל טענותיו המהותיות של העותר מופנות כנגד משרד החינוך בכלל והגורמים המקצועיים מטעמו בפרט. והשאלה הנשאלת בעתירה זו כמו גם בקודמותיה היא מה מקומה של הסתדרות המורים במחלוקת שבין העותר לבין משרד החינוך.

לעניין זה כבר קבענו בפסק הדין נשוא העתירות הקודמות כי הסתדרות המורים המהווה ארגון עובדים שבו העותר חבר אינה מחויבת להגן על החבר בכל מקרה ובכל מצב.

משבדקה הסתדרות המורים את טענותיו של העותר והחליטה כי אין בהן ממש, אינה מחויבת לייצגו.
ההלכה הפסוקה הינה ... כי ארגון העובדים אינו מחויב לתמוך בכל טענה שמעלה העובד ולהזדהות עם כל דרישה שלו וממילא אינה מחייבת לייצגו בבית הדין.

לענייננו, לגופו של עניין, החליטה הסתדרות המורים שלא לייצג את העובד לאחר שלא מצאה פגם בהתנהלות של משרד החינוך מולו ולפיכך אין בסיס לעתירה"(הדגשה במקור-מ.ט).

4. כידוע, תוקפו של פסק הדין שפועל בהתאם לתקנון המבקשת, הוא כתוקפו של פסק בוררות; ולפיכך ובהתאם להוראות סעיף 21 לחוק הבוררות תשכ"ח-1968 הקובע כי "בכפוף לסעיפים 24 עד 28 ובאין כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות, מחייב פסק בוררות את בעלי הדין וחליפהם כמעשה בית דין".

5. סעיפים 24-28 לחוק הבוררות מתייחסים לאפשרותו של ביטול פסק בוררות, בדרך של הגשת בקשה לביטול פסק הבוררות. בענייננו, לא הוגשה בקשה לביטול פסק הבוררות שניתן על ידי בית הדין הפועל מכוח תקנון המבקשת; ונכון להיום מועד להגשת בקשה כאמור – חלף.

6. לפיכך, מחייב פסק הדין של בית הדין הפועל מכוח תקנון המבקשת את הצדדים – כמעשה בית דין – את המשיב ולאור העובדה שבמסגרת פסק הבוררות נדחו הטענות המתייחסות לחובת הייצוג של המבקשת, כמפורט בתביעה שבפנינו – דין התביעה ככל שהדבר נוגע למבקשת , להידחות על הסף בשל קיומו של מעשה בית דין.

7. במאמר מוסגר נוסיף, כי ביום 1.3.2017 צירף המשיב מסמכים אשר לטענתו מלמדים כי בית הדין הפועל במסגרת תקנון המבקשת, איננו מוסמך ואיננו נכון לדון בתביעותיו. די לנו לומר כי מסמכים אלה אינם תומכים בטענותיו של המשיב ואין בהם כדי להשליך על העובדה שבטענות שהעלו כנגד המבקשת בתביעה מושא החלטה זו, ניתן פסק דין על ידי בית הדין הפועל על פי תקנון המבקשת.

8. משהתקבלה בקשת המבקשת לדחיית התביעה כנגדה על הסף – ישלם המשיב הוצאות המבקשת בסך של 2,500 ₪.

ניתן היום, ל' ניסן תשע"ז, (26 אפריל 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג עובדים-
מר יהודה ריינר

משה טוינה, שופט

נציג מעסיקים –
מר אשר רפפורט


מעורבים
תובע: הסתדרות המורים בישראל
נתבע: דניאל צברי
שופט :
עורכי דין: