ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביטל רושינוביץ נגד בנק לאומי לישראל בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת עדי חן-ברק

מבקשים

אביטל רושינוביץ (מנהל מיוחד)

נגד

משיבים

1.בנק לאומי לישראל בע"מ
2.כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון
3.אלכסנדר מסליניקוב

פסק דין

בפניי בקשת חייב להכריזו פושט רגל.
הכונ"ר והמנהל המיוחד אינם מתנגדים עוד לבקשת החייב.

ביום 15/12/14 ניתן צו לכינוס נכסי החייב על פי בקשתו, כאשר מושת עליו תשלום חודשי בסך 2,000 ₪.
עד מועד הגשתה של חוות הדעת ע"י הכונ"ר הוגשו נגד החייב תביעות חוב בסכום כולל של 213,457 ₪.
תביעות החוב נבדקו על ידי המנהל המיוחד ואושר סך של 186,567 ₪.

המבחן העיקרי להכרזתו של חייב כפושט רגל, ע"פ הפקודה והכללים שהתפתחו בפסיקה, הוא אם החייב נהג בתום לב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם. בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה. (שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שלישית, בעמ' 173; כן ראה ע"א 5503/92 קירצמן ואח' נגד כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מט(1) עמ' 749 בעמ' 756).
וראה גם ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי תק-על 2003 (3) 1913 (2009).

מנימוקי הבקשה, לאור עמדת הכונ"ר והמנהל המיוחד ובהעדר התנגדות מטעם נושי החייב אשר לא התייצבו לישיבת בית המשפט שנוהלה בעניינו של החייב, אני מקבלת את הבקשה ומכריזה כי החייב פושט רגל.

כל ההגבלות שהוטלו על החייב יעמדו בעינן, והחייב ישלם סך של 3,500 ₪ למשך 10 חודשים ולאחר מכן סך של 3,000 ₪ למשך 26 חודשים, לקופת הפש"ר מדי חודש בחודשו.

עו"ד אביטל רושינוביץ ת שמש כנאמנת בהליך, כנגד חתימה על התחייבות עצמית על סך 50,000 ₪, להבטחת מילוי תפקידו.

רשמתי לפניי את תוכנית הפירעון המוסכמת לפיה:
יוסיף החייב לקופת הכינוס (שיש בה היום סך של 50,500 ₪) את הסכומים הבאים:
35,000 ₪ ב-10 תשלומים של 3,500 ₪.
78,000 ₪ ב-26 תשלומים של 3,000 ₪.
העברת סכום המצוי בקרן השתלמות בתוך תקופת תוכנית הפירעון או לחילופין העברת הסכום במועד נזילות הקרן (28/2/21).

על תוכנית הפירעון יחולו הסנקציות הבאות:

תרופות על הפרת תנאי תוכנית הפירעון:

א. פיגור של שלושה (3) תשלומים חודשיים - יביא להארכת משך תוכנית הפירעון בשישה (6) חודשים נוספים מעבר לתקופת תוכנית הפירעון המקורית ולהגדלת סכום הפירעון הכולל בהתאמה.

ב. פיגור של שישה (6) תשלומים חודשיים - יביא להארכת משך תוכנית הפירעון בשנה נוספת מעבר לתקופת תוכנית הפירעון המקורית ולהגדלת סכום הפירעון הכולל בהתאמה וכן להשבת המגבלות שהוסרו, ככל שהוסרו.

ג. פיגור מצטבר של תשעה (9) פיגורים בתשלומים החודשיים יוביל לביטול הליכי הפש"ר, ביטול ההפטר המותנה וביטול ההכרזה על פשיטת הרגל, בהתאם להוראות סעיף 55(ב) לפקודה. במקרה זה, לא יוסרו מפושט הרגל פסלות על פי דין הנובעת מן ההכרזה ובמידה ויוותרו נכסים לזכות החייב, הם יוקנו לנאמן גם לאחר ביטול ההכרזה, בהתאם להוראות סעיף 55(ד) לפקודה, שיהיה רשאי לפעול למימושם לטובת קופת הנושים.

ד. כל נכס, כספים וזכויות השייכים לחייב מכל מקור שהוא (לרבות כספים בחב' בטוח, זכויות להחזרי מס וכדומה) ולא דווחו על ידי החייב במהלך הליכי פשיטת הרגל, יועברו לקופת פשיטת הרגל במלואם מיד עם גילויים, בין אם התגלו לאחר אישור תוכנית הפירעון או לאחר סיום ביצועה ואף לאחר קבלת הפטר חלוט.

ה. הסתרת מידע מהכונ"ר ובית המשפט בנוגע לזכויות החייב, עשויה לשמש גם עילה לביטול הליכי פשיטת הרגל או ביטול ההפטר, במידה וניתן, ולהגשת כתב אישום פלילי כנגד החייב. זאת, בנוסף על מימוש כל נכסי החייב לזכות הנושים.

כל עוד החייב עומד בתנאי תוכנית הפירעון, הוא פטור מהגשת דוחות דו חודשיים.

ב"כ החייב יעביר עותק ההחלטה זו ועותק הודעת הנאמנת לכל הנושים המוצהרים וכן לכל הנושים שהגישו תביעות חוב בדואר רשום עם אישור מסירה וימציא לתיק את אישורי המסירה תוך 60 יום מהיום. ככל שלא תהא התנגדות לתוכנית הפירעון לעיל תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו, ייחשבו הנושים כמסכימים לתוכנית הפירעון, ובמקרה כזה יינתן הפטר ללא צורך בדיון נוסף.
כל עוד החייב עומד בתוכנית הפירעון יהא פטור מהגשת דוחות דו-חודשיים.

ככל שהחייב לא יציג את אישורי המסירה תוך 60 יום מהיום, יבוטל פסק הדין המכריז וההליך כולו.

התיק יובא לעיוני ביום 25/7/17 לבדיקת אישורי מסירה.

ניתן היום, ל' ניסן תשע"ז, 26 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אביטל רושינוביץ
נתבע: בנק לאומי לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: