ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קלאב ים כנרת בע"מ נגד חי אורן סירות בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת ברכה לכמן

מבקשת

קלאב ים כנרת בע"מ

נגד

משיבה

חי אורן סירות בע"מ

החלטה

1. זוהי בקשה למתן צו, המורה למשיבה לאפשר למבקשת ליטול את הציוד השייך לה מהנכס הידוע כחלקות 13-14 בגוש 1551 במגדל (להלן: "הנכס").

2. לטענת המבקשת, בין הצדדים נכרת הסכם שכירות משנה ביחס ל- 12 יחידות דיור, שבחלקם הניחה והתקינה ציוד. לאחר שפונתה המבקשת מהנכס, בחודש נובמבר 2016, מנעה המשיבה מהמבקשת הוצאת הציוד אשר בבעלותה מהנכס.

3. עוד הוסיפה המבקשת, כי בחודש ינואר 2017, הגישה המשיבה בקשה לביצוע שטרות בלשכת ההוצאה לפועל, במסגרתו הוטל עיקול על מכלול הציוד שבנכס, והועלתה טענה שהציוד שייך לבעלי הנכס. זה המקום לציין, כי המשיבה הינה שוכרת בנכס ואינה בעלים.

4. מנגד, טענה המשיבה כי בהתאם למוסכם, הציוד נשאר בידיה עם עזיבת המבקשת את הנכס, כתמורה לאי תשלום שכירות בשנה הראשונה להסכם. המבקשת הפרה את ההסכם, בכך שלא שילמה דמי שכירות מחודש אוגוסט 2016 ואילך וכן תשלומים עבור השימוש בחשמל ומים. עוד טענה המשיבה, שהוצאת הציוד יגרום לה נזק ללא תקנה, הואיל ולא תוכל להפעיל את החדרים להשכרה. המשיבה הוסיפה בכתב התשובה, שהיא מתחייבת לשמור על הציוד ולא להוציאו מהנכס עד שתוכרע שאלת הבעלות במסגרת התביעה העיקרית, בהתאם להסכם.

5. לאחר חקירת המצהירים, הוגשו סיכומים בכתב. בסיום הדיון, הוסכם כי נציגת המבקשת, תגיע לנכס, לשם עריכת אינוונטר של הציוד אותו היא סבורה שהוא של המבקשת, בחדרים 613-630, ותגיש את רשימת הציוד לתיק בית המשפט.

6. המבקשת הגישה הודעה, במסגרתה טענה שחלק מהציוד נעקר או נתלש מהחדרים וכן הציגה רשימה של ציוד שנשאר בחדרים.

7. המבקשת חזרה וציינה בסיכומים, שמדובר בציוד הנרכש על ידה והשייך לה. המשיבה, טענה בסיכומים, כי קיים ספק לגבי הבעלות בציוד, ספק שיש לברר אותו בהליך העיקרי ולא בהליך מקדמי של סעד זמני. המבקשת הוסיפה בסיכומים טענת עיכבון, לפיה, היא מבקשת לעכב את החזרת הציוד עד לפירעון חוב שחייבת המבקשת למשיבה. המשיבה מציינת בסיכומיה, כי מנהל המשיבה, מיוזמתו ומתוך רצון טוב, העביר את הציוד שנותר בחדרים, שלגביו נטען שהוא שייך למבקשת, לאחסון, עד ההכרעה בשאלת הבעלות.

8. לאחר ששקלתי את הנסיבות שבפני, נחה דעתי כי יש להורות למשיבה להשיב לידי המבקשת את הציוד שנרכש על ידה והמוחזק על ידי המשיבה. בשלב זה, אני מורה למשיבה להשיב לידי המבקשת את הציוד המפורט בסעיף 6 להודעת המבקשת מיום 29/3/17.

9. הלכה פסוקה היא, שני שיקולים מרכזיים למתן סעד זמני, המקיימים בינהם יחסים של מקבילית כוחות, מאזן הנוחות וסיכויי ההליך, ככל שמתחזק שיקול אחד ניתן להסתפק ברף נמוך של השיקול השני וכן שיקולים שביושר ובצדק.

10. לעניין סיכויי ההליך, קיומה של עילת תביעה. המשיבה אינה חולקת על זכויות הבעלות של המשיבה בציוד המוחזק על ידה, והיא מודה שהציוד הובא לנכס על ידי המבקשת והיא שומרת עליו עד שתוכרע השאלה, האם הבעלות בציוד עוברת לידי המשיבה על פי ההסכם. הודאה זו אף מתחזקת לאור טענת העיכבון שהועלתה לאחר הגשת הסיכומים. ראה גם תצהיר מנהל המשיבה מיום 23/1/17 (מ/1), בבקשה להטלת עיקולים, המלמד כי הציוד בנכס שייך למבקשת. בנסיבות אלו, אני סבורה שהמבקשת הוכיחה, ברמה הנדרשת, את זכויותיה בציוד והרימה את הנטל המוטל עליה, להראות כי סיכויי הליך טובים הם.

11. באשר לדיון בשיקול השני, מאזן הנוחות, לא מצאתי ממש בטענת המשיבה כי ייגרם לה נזק, לאור העובדה שהמשיבה מודה שהציוד הנטען מצוי באחסון ואינו בשימוש, לפחות חלקו ו בשים לב לזכות הקניין, זכות המוגנת בחוק יסוד:כבוד האדם וחירותו. כפי שנקבע בהחלטה קודמת, בת.א. 47563-11-16, יש לתת את הדעת שמדובר בציוד שערכו הכלכלי הולך פוחת עם הזמן, מזגנים, מקררים, טלוויזיות, מיטות, ואם הוא לא יוחזר לידי המבקשת כעת, עלולים שני הצדדים למצוא עצמם בסוף ההליך, עם ציוד ללא ערך כלכלי שניתן לממש,לא המבקשת ולא המשיבה, על כן, נכון הוא להשיב למבקשת את הציוד ולהקטין בכך כל נזק עתידי שיכול להיגרם למי מהצדדים, נזק שניתן לפצות בכסף.

12. באשר לטענת העיכבון שהעלתה המשיבה בסמוך להגשת הסיכומים מטעמה, לא מצאתי שמתקיימות נסיבות המצדיקות לדון בטענה כמו שהוגשה, לאחר הדיון, וכן לא מצאתי כי מתקיים חוב משמעותי, המצדיק שימוש בזכות העיכבון, יושם הלב, על פי המסמכים שבפני, כנגד החוב אשר הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, הפקידה המבקשת את סכום החוב במלואו, לשם ביטול העיקולים שהוטלו במסגרתו. כך, שאין ממש בטענת העיכבון, משלעיקר החוב נטען, הופקדו כספים שניתן לממשם.

13. על כן, אני מורה למשיבה לאפשר למבקשת ליטול לידה את הציוד המפורט בסעיף 6 להודעת המבקשת מיום 29/3/17. המבקשת תפעל להשיב לידיה את הציוד, בתיאום עם מנהל המשיבה, וזאת עד ליום 15/5/17.

14. הוצאות הבקשה יישקלו במסגרת סיום ההליכים.

15. המשיבה תגיש כתב הגנה עד ליום 30/5/17.

16. המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים ולמעקב ליום 1/6/17.

ניתנה היום, כ"ח ניסן תשע"ז, 24 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קלאב ים כנרת בע"מ
נתבע: חי אורן סירות בע"מ
שופט :
עורכי דין: