ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורי גרשוני נגד מדינת ישראל :

בבית המשפט העליון

בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

העורר: אורי גרשוני

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת בב"ש 1541/99 מיום 21.10.99 שניתנה על ידי כבוד השופט י' כהן

תאריך הישיבה: י"ב בחשון התש"ס (22.10.99)

בשם העורר: עו"ד אבי חימי

בשם המשיבה: עו"ד רבקה לוי-גולדברג

בית משפט השלום נענה לבקשה "מבלי לפסול את טעמיו של נציג המשטרה", שהתנגד לבקשה וטען כי "יש נוהל תקין במדינת ישראל שיש מקום לשלוח להסתכלות, עפ"י חוק לטיפול בחולה נפש לצורך אבחון" והוסיף ואמר כי "אנחנו מוכנים לשלוח את החשוד להסתכלות עפ"י החוק".

החלטה

בית משפט השלום נענה לבקשה "מבלי לפסול את טעמיו של נציג המשטרה", שהתנגד לבקשה וטען כי "יש נוהל תקין במדינת ישראל שיש מקום לשלוח להסתכלות, עפ"י חוק לטיפול בחולה נפש לצורך אבחון" והוסיף ואמר כי "אנחנו מוכנים לשלוח את החשוד להסתכלות עפ"י החוק".

על החלטת בית משפט השלום הגישה המדינה ערר לבית המשפט המחוזי בנצרת בו נתבקש בית המשפט לשנות את ההחלטה ולקבוע שהבדיקה תתבצע על פי סעיפים 16 ו17- לחוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א1991- (להלן: החוק) כאשר לחשוד זכות לבדיקה על-ידי מומחה מטעמו לאחר בדיקת הפסיכיאטר המחוזי. על כך עררו של החשוד שלפנינו.

המדינה מצדדת בעניין זה בגישתו של בית המשפט המחוזי לפיה תינתן לעורר אפשרות להיבדק על-ידי פסיכיאטר מטעמו אך זאת לאחר ההליכים הקבועים בחוק. נראית לי עמדתו של בית המשפט המחוזי ואין אני סבורה שיש מקום לשנותה. בית המשפט הפליג לזכויות היסוד של החשוד, ובהחלטה מפורטת ומנומקת הבהיר והסביר את עמדתו, באשר לזכותו של החשוד להיבדק כרצונו. אין אני נדרשת להתייחס לכל הסוגיה משום שבמקרה זה הכיר בית המשפט בזכותו של העורר להיבדק כאוות נפשו במסגרת החקירה ובגבולות שהיא מאפשרת וגם התביעה אינה גורסת אחרת. אשר לשאלת סדר הקדימות: האם ייבדק קודם על-ידי הפסיכיאטר המחוזי או על-ידי הפסיכיאטר הפרטי, מקובל עלי כי מרגע מעצרו של החשוד על-ידי בית המשפט, נכנס הוא לענין עריכת בדיקות פסיכיאטריות לגדר סעיפים 16 ו17- לחוק. עריכת בדיקה פסיכיאטרית לאדם שבית המשפט ציווה על מעצרו יכול שתיערך על בסיס ראיות שהובאו מטעם העצור או מטעם התובע או ביזמת בית המשפט. בכל המקרים האלו הבדיקה המתבקשת - אם מתבקשת כזו - נעשית על-ידי הפסיכיאטר המחוזי. כך נקבע בהגדרת בדיקה פסיכיאטרית בסעיף 1 לחוק. אינני מוצאת שלחשוד זכות קנויה לדרוש שבדיקתו על-ידי פסיכיאטר פרטי תיערך ראשונה ואינני מוצאת שנפגעות זכויותיו על-ידי כך שקודם לבדיקה זו תיערך בדיקה במסגרת החוק על-ידי הפסיכיאטר המחוזי או בידי פסיכיאטר אחר שמונה על ידו.

הערר נדחה.

ניתנה היום, י"ב בחשון התש"ס (22.10.99).

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
COURT


מעורבים
תובע: אורי גרשוני
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: