ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תאטרון הצפון בע"מ נגד מינהל מקרקעי ישראל :

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

העותרת: תאטרון הצפון בע"מ

נגד

המשיבים: 1. מינהל מקרקעי ישראל
2. אבי ארכסל - מנהל מינהל מקרקעי ישראל
3. לאה שטיינמץ - מנהלת מחוז חיפה מינהל
מקרקעי ישראל

בקשה לחיוב המשיבים בהוצאות

בשם העותרת: עו"ד א' בן-ארי

בשם המשיבים: עו"ד ד' זילבר

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשת העותרת לחייב את המשיבים בהוצאותיה בעתירה זו.

העותרת פנתה מספר פעמים אל המשיבים על מנת שאלה יעשו שימוש בסמכותם וימנעו מקיבוץ יגור לעשות שימוש שעושה הקיבוץ, לטענתם, באולם "יד למגינים" לצורך הצגת מופעים בתשלום.

המשיבה 3 השיבה לעותרת במכתב ששוגר אליה טרם הגשת העתירה והודיעה לעותרת כי תלונתה נבדקת על-פי נוהלי מינהל מקרקעי ישראל (להלן - התשובה הראשונה).

דעתה של העותרת לא נחה בעקבות תשובה זו והיא פנתה אל מנהל מינהל מקרקעי ישראל וחזרה על בקשתה. גם פנייה זו נענתה בתשובה כי העניין ייבדק.

תשובות אלה לא סיפקו את העותרת והיא עתרה לבית משפט זה, בבקשה לחייב את המשיבים להשיב לפניותיה.

לאחר הגשת הבקשה הודיעה באת-כוח המשיבים כי בכוונת המשיבים להשיב לעותרת. ואכן, ביום 31.5.99 השיבה היועצת המשפטית למחוז חיפה במינהל מקרקעי ישראל לעותרת ( להלן - התשובה השניה).

לאור התשובה השניה נאותה העותרת למחוק את העתירה, אולם עמדה על חיוב המשיבים בהוצאות.

המשיבים מתנגדים לחיובם בהוצאות. לטענתם, התשובה לפניית העותרת ניתנה בתשובה הראשונה. לטענת המשיבים, התשובה השניה איננה מוסיפה דבר על הראשונה, אלא נועדה רק להבהיר את עמדת מינהל מקרקעי ישראל ולעדכן את העותרת בהתפתחויות בנושא פנייתה.

דין בקשה זו להידחות.

פניית העותרת למשיבים הייתה על מנת שאלה יפעילו סמכותם וימנעו את השימוש הנטען באולם קיבוץ יגור.

סעיף 2 (א) לחוק תיקון סדרי מינהל (החלטות והנמקות) תשי"ט- 1958 ( להלן - חוק ההנמקות) קובע את הכלל הרחב לפיו עובד ציבור המתבקש להפעיל סמכותו, יחליט בעניין וישיב לפונה בהקדם, ולא יאוחר מארבעים וחמישה יום, אלא בנסיבות חריגות (סעיף 2(ב)).

עיון בתשובה הראשונה והשניה מלמד כי בשתיהן אין תשובה בהחלטה בעניין הפעלת סמכות המשיבים. כל שיש בתשובה השניה, שאין בראשונה, הוא פרוט השתלשלות העניינים בנושא הפניה ופרוט פעולות המינהל בעניין. פרוט זה אינו רלוונטי לעניין הפעלת הסמכות כאמור בסעיף 2(א) לחוק ההנמקות. עולה אפוא כי שתי התשובות שניתנו, זהות מהותית זו לזו, ככל שהדברים אמורים בקשר לחובת המשיבים לפי סעיף 2 לחוק ההנמקות.

מאחר והגעתי לכלל מסקנה כי אין בתשובה השניה דבר מלבד פירוט נוסף, הרי שהמסקנה המתחייבת מכך היא כי העותרת, שנאותה למחוק עתירתה לאחר התשובה השניה, יכולה הייתה להסתפק לכאורה גם בתשובה הראשונה. משמעות הדברים היא כי לכאורה לפחות, לא היה צידוק בהגשת העתירה. בהעדר צידוק לכאורה להגשת העתירה, נשמט הבסיס לחיוב המשיבים בהוצאות.

אשר על כן, אני מורה על דחיית הבקשה.

הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ד' בתשרי תש"ס (14.9.99).

מיכל אגמון, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99021620.P06


מעורבים
תובע: תאטרון הצפון בע"מ
נתבע: מינהל מקרקעי ישראל
שופט :
עורכי דין: