ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ל.נ.ע. סחר ועבודות מיוחדות בע"מ נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד השופט י' טירקל

המבקשת: ל.נ.ע. סחר ועבודות מיוחדות בע"מ

נ ג ד

המשיבים: 1. מדינת ישראל - משרד הבטחון
2. מנהל מדור חוזים והתקשרות במשרד הבטחון

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים שניתנה ביום 18.10.99 בה"פ 529/99 בש"א 3919/99 על ידי כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

ובקשה לסעד זמני

בשם המבקשת: עו"ד יהודה ברמי

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. המשיב מס' 1 (להלן - "משרד הבטחון") פירסם ביום 6.9.99 מכרז לכריתת עצים בבסיס חצור. נקבע במכרז, כתנאי סף, כי "במכרז רשאים להשתתף רק ספקים מוכרים הכלולים ברשימת הספקים של אגף הבינוי של משרד הבטחון". למסמכי המכרז הוסף מסמך ובו הבהרה מהו "ספק מוכר". כן נאמר במסמך כי מציעים שלא נרשמו כ"ספקים מוכרים" מוזמנים להגיש את המסמכים הדרושים לצורך הרישום עד 22.9.99 כתנאי להשתתפותם. בעת פרסומו של המכרז לא היתה המבקשת "ספק מוכר" ואף לא הגישה את המסמכים הדרושים לצורך הרישום. אף על פי כן באה המבקשת בטרוניה על משרד הבטחון וטענה כי בעבר ניגשה למכרזים שונים של משרד הבטחון בלי שהיתה רשומה כ"ספק מוכר". עוד טענה כי היא רשומה כ"ספק אכ"ס" באגף הכספים של משרד הבטחון ולצורך הענין די בכך. לטענתה, תנאי סף זה פוגע בחופש העיסוק ונובע משיקולים זרים שמטרתם להכשיל את השתתפותה במכרז. לפיכך עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבים להוציא את המכרז או להמשיך בהליכים על פיו.

בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת ד"ר א' פרוקצ'יה), בהחלטתו מיום 18.10.99, דחה את הבקשה. מכאן בקשותיה של המבקשת להרשות לה לערער על ההחלטה וכן לתת לה סעד זמני של "הקפאת זכייתו של המציע היחיד" עד להחלטה בבקשה להרשות ערעור.

2. אין ממש בבקשה.

בהחלטתו עמד בית המשפט המחוזי על חשיבות ההקפדה על קיומו של תנאי הסף הנזכר, לאור אופייה של העבודה שבה מדובר. עוד קבע שלא עלה בידי המבקשת להראות שבעמידתו של משרד הבטחון על קיום תנאי הסף היה "משום חוסר תום לב, או תנאי בלתי נאות או בלתי ראוי במובן אחר". כמו כן לא מצא טעם בטענה כי בעבר לא הקפיד משרד הבטחון די הצורך על יישומו של תנאי סף זה. בית המשפט סבר כי הדבר היה "פרי משגה בשיקול דעת" ולא ראה בכך טעם מספיק כדי לפסול את התנאי. עוד קבע כי רישומה של המבקשת כספק באגף הכספים אינו בגדר קיום של התנאי.

3. טעמיו של בית המשפט המחוזי מקובלים עלי. מהותו האמתית של הסעד שמבקשת המבקשת היא לתת תוקף לנוהג פסול שמשרד הבטחון השכיל להפסיקו. לכך אין היא זכאית. אין לאכוף, אפוא, על משרד הבטחון להחיות נוהג זה ולהתעלם מתנאי סף המעוגן בדרישות תקנות חובת מכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון) התשנ"ג1993-. יתר על כן, בינתיים גם נבחר זוכה במכרז - אשר, משום מה, לא צורף כמשיב בבקשה שלפני - וגם בכך טעם שלא לעכב את ההליכים "תוך הקפאת זכייתו" כבקשת המבקשת.

4. הבקשה להרשות ערעור נדחית. ממילא נדחית גם הבקשה לסעד זמני.

ניתנה היום, כ"א בחשון תש"ס (31.10.99).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
753899 - /מפ
COURT


מעורבים
תובע: ל.נ.ע. סחר ועבודות מיוחדות בע"מ
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: