ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חפירה וחציבה בעמ נגד גוזם הצפון בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת מיכל ברלינר לוי

תובעים

חפירה וחציבה בעמ
אבי רובין
עומרי מארק

נגד

נתבעת

גוזם הצפון בע"מ

החלטה

לפני שתי בקשות שעניינן הליכי עיון וגילוי.

בקשת הנתבעת

הנתבעת דרשה בבקשתה כי יועברו לעיונה מפות המדידה, רישום הקציר, שקילות, מועדי כיבוש והוצאת חבילות.
בסעיפים 2 ו- 11 לתצהיר תשובות לשאלון, הצהיר מר עומרי מארק כי מסמכים אלה אינם ברשותו ונמצאים בידי הנתבעת. ברי כי אין לחייב בעל דין להמציא מסמכים שאינם ברשותו.
בנוסף, הנתבעת לא הטעימה מדוע ההתחשבנות עם צד ג' לעניין התלתן הפגוע, רלוונטית למחלוקת (שאלה מס' 12 ותשובה מס' 12 בהתאמה).
לפיכך, הבקשה להוסיף ולהשיב על שאלון ולהמציא מסמכים נוספים נדחית ודי בהצהרת עומרי מארק כי המסמכים הנדרשים אינם ברשותו.

בקשת התובעים

הצו מיום 23.2.17 ניתן ביחס להתחשבנות כולה, הן באשר לקבלן והן באשר לצדדים בינם לבין עצמם, והיה על הנתבעת לפעול על פיו.
יוער כי בכוונת הנתבעת לזמן את הקבלן לתת עדות מטעמה, יש כדי להעיד כי מדובר במסמכים העשויים להיות רלוונטיים, והדברים צריכים להיות גלויים כשלשם כך נועדו ההליכים המקדמיים.
לאור האמור לעיל, אני שבה ומורה לנתבעת לגלות על גבי תצהיר מהם מסמכי ההתחשבנות עם הקבלן עומר שיבלי בשנת 2015 ואשר אותרו על ידה לאחר חקירה ודרישה ולהמציא את כולם לתובעים.
כן אני מורה לנתבעת לגלות על גבי תצהיר את כל ההתחשבנות מול התובעים בשנת 2014 ולמסור המסמכים לעיון התובעים.
ככל שמסמך אינו מצוי ברשות הנתבעת, אין היא מחויבת בהמצאתו, אולם במקרה כזה תציין הנתבעת על גבי התצהיר, מתי היה בידה, מתי יצא ממנה, ובידי מי הוא מצוי למיטב ידיעתה.
הנתבעת תפעל בהתאם להחלטה זו תוך 14 ימים מהיום . הוצאות עיון והעתקה, יחולו, במידת הצורך, על התובעים.

הוצאות הבקשות בסך 1,500 ₪ יושתו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

אני מורה על הגשת תצהירים:

התובעים עד ליום 15.6.17.
הנתבעים עד ליום 30.7.17.

המזכירות תקבע התיק להוכחות ליום 26.11.17 משעה 10:00 עד 14:00.

ניתנה היום, כ"א ניסן תשע"ז, 17 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חפירה וחציבה בעמ
נתבע: גוזם הצפון בע"מ
שופט :
עורכי דין: