ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גדליה קושניר נגד הוועדה לתכנון ובניה "לב השרון" :

החלטה בתיק בש"פ 3300/17

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

המבקש:
גדליה קושניר

נ ג ד

המשיב:
הוועדה לתכנון ובניה "לב השרון"

בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. לפניי בקשה להארכת מועד להגשת ערעור פסלות על החלטת בית משפט השלום בנתניה מיום 20.3.2017 בתו"ב 10348-10-13 (כבוד השופט א' נוריאלי) שלא לפסול עצמו מלישב בדין (להלן: ההחלטה).

2. מבקשת הארכה עולה כי ההחלטה הומצאה למבקש ביום 6.4.2017, בסמוך לפני פגרת הפסח. המבקש, אשר אינו מיוצג, הגיש את בקשת הארכה ביום 18.4.2017, ובהתאם להנחית המזכירות הגיש אותה בשנית, תוך עריכת תיקון מסוים, ביום 19.4.2017.

במסגרת הבקשה עותר המבקש להארכת מועד להגשת ערעור פסלות על ההחלטה עד ליום 5.5.2017. לטענתו, לא עלה בידו להכין את הערעור בתוך פרק הזמן הקצר הקבוע בדין וזאת, בין היתר, בשים לב לכך שלצורך הכנתו הוא נדרש להסתייע בספריות ובמערכות מידע "של אחרים" ולא יכול היה לעשות כן במהלך פגרת הפסח. המבקש מוסיף ומציין כי מצבו הבריאותי אינו פשוט, וכי הוא מצוי בעומס ממשי בשל הליכים משפטיים נוספים אותם הוא מנהל ועל כן "כתיבה ראויה של הערעור תתאפשר רק אחרי ה 30/04/2016" (סעיף 14 לבקשה. הכוונה היא ככל הנראה ליום 30.4.2017 - ג'ל').

3. בחנתי את בקשת הארכה על רקע אמות המידה החלות בעניין והגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום למתן הארכה המבוקשת, וזאת חרף העובדה שהבקשה המקורית הוגשה בתוך המועד להגשת ערעור פסלות.

4. אמת המידה לבחינת בקשות להארכת מועד בהליכים פליליים - טעם ממשי המניח את הדעת - מקלה יותר מאמת המידה המקבילה הנהוגה במסגרת הליכים אזרחיים, הלוא היא טעם מיוחד. אמת מידה זו חלה אף בהליכים שעניינם פסלות שופט, אשר מתנהלים בגדרו של הליך פלילי (בש"פ 8303/13 בן מיור נ' מדינת ישראל (9.1.2014), להלן: עניין בן מיור). עם זאת, גם בהליכים פליליים יש להקפיד על קיום המועדים הנקובים בדין, וממילא לא תינתן הארכת מועד כדבר שבשגרה.

זאת ועוד: סד הזמנים הקבוע בדין להגשת ערעור פסלות בפלילים הוא קצר במיוחד - חמישה ימים בלבד (סעיף 147(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: החסד"פ)) - וקיימת חשיבות מיוחדת לעמידה בו. כך, מאחר שההליך הפלילי בערכאה הדיונית מופסק, ככלל, עד להכרעה בערעור הפסלות (סעיף 147(א) לחסד"פ. ראו, עניין בן מיור, פיסקה 9; וכן, י' מרזל, דיני פסלות שופט 332 (התשס"ו-2006)).

5. הקושי אותו מעלה המבקש לעניין עמידה בסד הזמנים להגשת ערעור פסלות מובן, אולם הוא לבדו אינו יכול להצדיק מתן ארכה. לשם קבלת ארכה כאמור היה על המבקש להצביע על כך שעשה מאמצים ממשיים להכין את הערעור ולהגישו במועד, חרף הקשיים הכרוכים בכך. את זאת לא עשה. כך למשל, בטענת המבקש לפיה ביום 9.4.2017 ניגש לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד לשם הגשת בקשה מסוימת (סעיף 9 לבקשה), אין כדי להבהיר מדוע לא ניצל את המשך היום על מנת לפעול להכנת הערעור. אף לא הובהר אילו מאמצים, אם בכלל, עשה המבקש לשם קידום הכנת הערעור במהלך ימי חול המועד פסח. אוסיף, כי אישורי המחלה אשר צורפו לבקשת הארכה מתייחסים למועדים שעד ליום 10.3.2017, כלומר - הם אינם מתייחסים לתקופה הרלוונטית לענייננו.

6. ודוק: מעיון בהחלטה ומבדיקה במערכת "נט המשפט" עולה כי דיון ההוכחות בהליך קבוע ליום 8.5.2017, היינו בעוד זמן קצר. עובדה זו נותנת משנה תוקף לחובה שהייתה מוטלת על המבקש לעשות מאמץ ניכר וממשי להגיש את ערעור הפסלות במועד, וזאת על מנת שניתן יהיה להכריע בערעור עובר למועד הדיון. כזכור, המבקש מעוניין בארכה להגשת ערעור הפסלות עד ליום 5.5.2017, שלושה ימים בלבד לפני מועד דיון ההוכחות. היענות לבקשתו תוביל איפוא, בסבירות גבוהה, לדחיית הדיון. לא למותר לציין כי מדובר בהליך משנת 2013, וכי מן ההחלטה עולה שהוגשו בגדרו בקשות רבות לדחיית מועדי דיונים. בכך יש משום שיקול כבד משקל התומך בדחיית בקשת הארכה.

7. שיקול ממשי נוסף הוא העובדה שלאחר עיון בהחלטה, ובשים לב למבחנים הנוהגים לגבי פסלות שופט - אני סבור כי סיכוייו הלכאוריים של ערעור הפסלות אותו מעוניין המבקש להגיש, נמוכים.

8. התוצאה היא כי הבקשה להארכת מועד נדחית ללא צורך בתגובה.

סגנית המזכירה הראשית של בית משפט זה תדאג להמציא עותק מהחלטתי זו לידי כבוד השופט א' נוריאלי ללא דיחוי.

ניתנה היום, ‏כ"ד בניסן התשע"ז (‏20.4.2017).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: גדליה קושניר
נתבע: הוועדה לתכנון ובניה "לב השרון"
שופט :
עורכי דין: