ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל צנחני נגד א.מ.ע :

16 אפריל 2017
לפני: כבוד הרשם אלעד שביון

התובע:
דניאל צנחני
ע"י ב"כ עו"ד רועי רון
-
הנתבעים:

  1. א.מ.ע - חברה לטקסטיל בע"מ
  2. מוטי סמיה

ע"י ב"כ עו"ד ליעד שטרצר

החלטה

1. ביום 3.4.16 התובע הגיש את התביעה בתיק זה. ב יום 14.10.16 ניתן כנגד הנתבעים פסק דין בהיעדר כתב הגנה.

2. ביום 3.11.16 הנתבע ים הגיש ו בקשה לביטול פסק הדין. במסגרת בקשה זו טענ ו הנתבעים, כי סיכויי התביעה גבוהים ביותר ומדובר בתביעה מופרכת של עובד שעבד 9 חודשים בלבד שבסיומם נטש את מקום העבודה מבלי ליתן הודעה מוקדמת. לגרסת הנתבעים אין לתובע כל עילת תביעה כנגד הנתבע 2. הנתבעים טוענים, כי הם מעולם לא קיבלו את כתב התביעה ולא ידעו על קיומו של ההליך המשפטי נגדם.

3. התובע בתגובתו טען, כי הוא המציא לנתבעים את כתב התביעה ביום 30.6.16. מדובר בנתבעים שידעו היטב על כתב התביעה וסרבו בכל תוקף לחתום על קבלתו עת התובע ביקש למסור אות ו באופן אישי לנתבע 2. התובע הוסיף, כי בניסיון למסור לנתבע 2 את כתב התביעה עוד לפני ההמצאה שבוצעה ביום 30.6.16, הגיע התובע לנתבע 2 עם כתב התביעה והנתבע 2 לא רק שסרב לחתום על קבלתו אלא קילל אותו ואמר כי "גם אם ייקבע בבית המשפט שאני צריך לשלם לך, אני אדאג שלא תראה ממני שקל". לגרסת התובע מדובר על נתבעים המזלזלים בבית המשפט.

4. בתאריך 18.1.17 נערך דיון בבקשה.

5. הלכה היא, כי כאשר לא בוצעה המצאה כדין לבעל הדין אשר נגדו ניתן פסק דין במעמד צד אחד, מדובר בפסק דין פגום מעיקרו הטעון ביטול מחובת הצדק. במקרים שבהם מתבקש ביטול של פסק-דין שניתן במעמד צד אחד בלא שיש עילה לבטלו מחובת הצדק, על המבקש להראות כי סיכויי ההגנה טובים ולהצביע על סיבה המניחה את הדעת למחדל הדיוני.

6. ברע"א 3269/16 השרון שרותי טקסי בע"מ – מוניות קו 51 בע"מ (ניתן ביום 14.6.16) נפסק, בין היתר, כי:

"כידוע, ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה מבוסס על שני שיקולים: מן העבר האחד סיבת מחדלו של המבקש להתגונן, ומן העבר השני סיכויי ההצלחה כי הגנתו תתקבל. ככל שאחד השיקולים הללו מצביע באופן מובהק יותר על כך שיש לבטל את פסק הדין, יפחת המשקל שיש להעניק לשיקול השני; ועם זאת, ברגיל מקובל כי השיקול בדבר סיכויי ההצלחה הוא השיקול העיקרי (רע"א 9565/09 מרגוליס נ' גנץ, [פורסם בנבו] פסקה 8 וההפניות שם (10.8.2010); רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, [פורסם בנבו] פסקה 10 (22.5.2012) (להלן: עניין חלה)).
.....
כאשר עסקינן בבקשה לביטול פסק דין הרי שיש לקחת בחשבון את זכות הגישה לערכאות הנפגעת שעה שפסק הדין לא מבוטל. משמעות הדבר היא שיינתן פסק דין נגד מי שלא נשמעו טענותיו בעניין; במצב דברים זה, די בכך שסיכויי ההגנה שמראה המבקש ילמדו על כך שיש לו טענות של ממש להשמיע. ככל שאכן כך הוא, מוטב לשקול את השימוש בסנקציה חריפה פחות מאשר דחיית הבקשה, כגון השתת הוצאות (ראו עניין חלה, פסקה 11; רע"א 5904/10 אנדרסון מדיקל בע"מ נ' אוניפארם בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 7 (14.12.2010))."

7. לאחר שעיינתי בבקשה לביטול פסק הדין, בתגובה ובפרוטוקול הדיון מיום 18.1.17 מצאתי לקבל את הבקשה ולהורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק ואפרט.

8. במסגרת תצהירו של התובע הוא ציין, בין היתר, כדלקמן:

"3. ביום 30.6.16 בשעה 20:00, הגעתי לחנות המרכזית של היכל הספורט, ברחוב וייצמן 99 בכפר סבא, השייכת לנתבעים.
4. מר מוטי סמיה, הנתבע והבעלים של הנתבעת, היה נוכח במקום.
5. מסרתי לו את כתב התביעה במלואו, כפי שנמסר לי מעורך הדין רון.
6. מר סמיה לקח את כתב התביעה מידי, אך סירב לחתום על קבלתו".
9. דא עקא, בניגוד לנטען בתצהיר התובע כאמור, כאשר נשאל התובע בחקירתו הנגדית לגבי מסירת כתב התביעה, הוא אישר, כי הניח את כתב התביעה בחנות על הדלפק (עמ' 4, שורות 31-33). התובע לא ציין, כי מסר את כתב התביעה לנתבע 2 כפי שטען בתצהירו.

10. זאת ועוד, התובע אף אישר, כי צילם את ביצוע המסירה (עמ' 4, שורות 31-33 וכן שאלת ב"כ התובע בעמ' 4, שורות 10-12), ברם מטעמיו הוא בחר שלא להציג צילומים כאמור. התובע אף בחר מטעמיו הוא שלא להעיד עובדים שלטענתו נכחו בחנות בשעת ביצוע המסירה (עמ' 5, שורות 1-8).

בהקשר זה ידועה ההלכה לפיה: "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו ... וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ראו ע"א 548/78 שרון נגד לוי פד"י לה (1) 736,760 ויעקב קדמי, על הראיות (מהדורת תשנ"ט), חלק שלישי עמ' 1396 – 1398). לפיכך, מצאתי לקבוע כי אי הצגת הצילומים ואי העדת העדים עומדת בעוכרי התובע ומחזקת את המסקנה, כי בפועל לא בוצעה מסירה כדין של כתב התביעה, כטענת הנתבעים.

11. למעלה מן הנדרש אציין, כי כי אף אם הייתי מקבל את טענת התובע לפיה בוצעה מסירה כדין של כתב התביעה, הרי שלנוכח טענות ההגנה שהעלו הנתבעים ממילא היה מקום לביטול פסק הדין. זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד ואי קבלת הבקשה עלולה לגרום לנתבעים לעיוות דין, שכן לא יישמעו טענותיה ם.

12. בנסיבות אלו בקשת הנתבעים לביטול פסק הדין מתקבלת. הוצאות הבקשה יישקלו בסיום ההליכים.

13. הנתבעים יגישו כתב הגנה עד ליום 18.5.17.

14. הצדדים יגישו תצהירי גילוי מסמכים כלליים והדדיים אליהם יצרפו העתק מכל המסמכים המפורטים בהם עד ליום 18.6.17.

15. התיק נקבע לקדם משפט ליום 7.9.17 בשעה 09:30 בנוכחות הצדדים וב"כ.

ניתנה היום, כ' ניסן תשע"ז, (16 אפריל 2017) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: דניאל צנחני
נתבע: א.מ.ע
שופט :
עורכי דין: