ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש. שלמה רכב בע"מ נגד גמאד עאשור :

לפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובעת

ש. שלמה רכב בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אוליאל

נגד

נתבעים

  1. גמאד עאשור
  2. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד פצנובסקי

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית, בסדר דין מהיר, שעילתה נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים מיום 08.05.2015, בין כלי רכב, מ"ר 84-005-11 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 41-411-74 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לאחריות לקרות התאונה ולגבי היקף הנזק הנטען שנגרם לרכב התובעת כתוצאה מהתאונה.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוגשו ראיות הצדדים, והעידה נהגת רכב התובעת בלבד. יוטעם כי בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה דיונית, לפיה תשמע עדותה של נהגת רכב התובעת בלבד מבלי שיהיה צורך בשמיעת עדותו של נהג רכב הנתבעים.

4. בתום הדיון בתביעה, הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על יסוד מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדה במהלך חקירתה, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהג רכב הנתבעים יישא בעיקר האחריות לקרות התאונה כאשר לנהגת רכב התובעת אשם תורם בשיעור של 20%.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית לביסוס מסקנתי.

בראש ובראשונה, אומר כי ככלל אני מקבל את גרסתה של נהגת רכב התובעת בדבר פגיעת רכב הנתבעים ברכבה במהלך הפנייה שמאלה בצומת שבוצעה על ידי שני הרכבים, כאשר רכב התובעת מימינו של רכב הנתבעים.

אזכיר כי ב"כ הצדדים הגיעו להסכמה דיונית, לפיה אין צורך בשמיעת נהג רכב הנתבעים. משכך, בפניי מונחת עדות יחידה בלבד, והיא של נהגת רכב התובעת.

משכך, ככלל אני מקבל את גרסתה של נהגת רכב התובעת. ומכאן, שאני מטיל את האחריות לקרות התאונה על נהג רכב הנתבעים.

עם זאת, הואיל ובמהלך עדותה לא ידעה נהגת רכב התובעת לתת מענה על שאלות מסוימות, או שהיא נתנה תשובות מהוססות, הרי שסבורני כי יש מקום לקבוע אשם תורם. ודוק, הואיל ועדותו של נהג רכב הנתבעים לא נשמעה, הרי שאשם התורם אין בו כדי להקים אחריות על נהגת רכב התובעת או מי מטעמה.

באשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה, בדין יסודו.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 4,795 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ' ניסן תשע"ז, 16 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש. שלמה רכב בע"מ
נתבע: גמאד עאשור
שופט :
עורכי דין: