ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שומרה חברה לביטוח בע"מ נגד קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי בע"מ :

לפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובעת

שומרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אריק הלפר

נגד

נתבעת

קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2010) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רודי בילוי

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בשל נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים מיום 09.11.2015, בין כלי רכב, מ"ר 56-661-30 (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מסוג מיניבוס, מ"ר 66-109-72 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי הנתבעת בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "המיניבוס") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לאחריות לקרות התאונה ובאשר להיקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים ונשמעה עדותם של נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. בתום הדיון בתביעה, הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהג המיניבוס יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 70% ואילו נהג רכב התובעת יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 30%.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית לביסוס מסקנתי.

ככלל, אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב התובעת, שהייתה משכנעת יותר, על פני גרסתו של נהג המינובוס.

שוכנעתי כי אכן המיניבוס סטה ימינה לנתיב נסיעתו של רכב התובעת, מבלי שנהג המיניבוס נותן את דעתו לרכב התובעת הנוסע מימינו, ומבלי לנקוט משנה זהירות, במיוחד לאור בעיית השטח המת הקיימת אצל הנוהגים בכלי רכב גדול.

כמו כן, שוכנעתי כי סטייתו ימינה של המיניבוס בוצעה באופן שהוא "חתך" את נתיב נסיעתו של רכב התובעת.

מכאן, שעיקר האחריות לקרות התאונה חל על נהג המיניבוס.

עם זאת, אין בכך כדי לפטור את נהג רכב התובעת מכלל אחריות לקרות התאונה. שני נהגי כלי הרכב העידו כי בכביש שרר עומס תנועה שגרם לפקק תנועה, ולכן סבורני כי במצב דברים זה היה על נהג רכב התובעת לנקוט במשנה זהירות ולהיות ער למתרחש בקרבתו, ולהביא בכלל חשבון ניסיון של כלי רכב אחרים להשתחל למרווח שנוצר לפניו. זאת, סבורני לא עשה נהג רכב התובעת. ומכאן, אחריותו החלקית לקרות התאונה.

באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

לפיכך, התביעה מתקבלת חלקית, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.

6. הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 9,620 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ' ניסן תשע"ז, 16 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
נתבע: קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי בע"מ
שופט :
עורכי דין: