ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טדסה גושו גברהיווט נגד מנכ"ל רשות האוכלוסין :

החלטה בתיק בר"מ 2106/17

לפני: כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המבקש:
טדסה גושו גברהיווט

נ ג ד

המשיבים:

  1. מנכ"ל רשות האוכלוסין
  2. יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 1.3.2017 ברע"ם 30647-02-17 שניתנה על-ידי כבוד השופט א' אברבנאל

בשם המבקש: עו"ד גיא ברנד, עו"ד נועה דיאמונד
בשם המשיבים: עו"ד יעל מורג יקו-אל

בבית המשפט העליון

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (רע"ם 30647-02-17, השופט א' אברבנאל) מיום 1.3.2017. בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור שהגיש המבקש על החלטתו של בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן: בית הדין לעררים) שלא ליתן בעניינו של המבקש צו שיעכב את כניסתו למתקן השהייה "חולות" (להלן: המתקן).

רקע והליכים קודמים

2. המבקש, אזרח אריתריאה, נכנס לישראל ביום 5.1.2009. עם הגעתו ניתן לו רשיון ישיבה זמני, אשר חודש מעת לעת. ביום 16.2.2014 המבקש הגיש בקשה למקלט מדיני בישראל. בשנים שלאחר מכן הוצאו למבקש הוראות שהייה במתקן, אך בסופו של דבר הן לא מומשו בעקבות החלטות שניתנו במסגרת עררים שהגיש המבקש לבית הדין לעררים (ערר (ת"א) 1296-15 וערר (ת"א) 2558-16, הדיינת ב' תם).

3. ביום 11.1.2017 הורה מנכ"ל רשות האוכלוסין לדחות את בקשת המקלט של המבקש, וזימן אותו לשימוע בעניין הוצאתה של הוראת שהייה במתקן. ביום 30.1.2017 המבקש הגיש ערר לבית הדין לעררים על ההחלטה לדחות את בקשת המקלט שלו, ובד בבד עמו הגיש בקשה למתן צו שישהה את הליכי זימונו למתקן.

4. ביום 1.2.2017 בית הדין לעררים דחה את הבקשה למתן צו ארעי והורה למבקש להתייצב לשימוע. בהמשך לכך, ביום 7.2.2017, הוצאה למבקש הוראת שהייה במתקן לפי סעיף 32ד(א) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954 החל מיום 22.2.2017 לתקופה של תשעה חודשים (להלן: הוראת השהייה). המבקש הגיש בקשה נוספת למתן צו ביניים שיעכב את כניסתה לתוקף של הוראת השהייה עד הכרעה בערר על דחייתה של בקשת המקלט, ובקשה זו נדחתה אף היא ביום 13.2.2017 (ערר (י-ם) 1430-17, הדיינת ש' בן שאול ויס).

5. המבקש הגיש בקשת רשות ערעור על דחיית בקשתו לצו ביניים, וביום 1.3.2017 דחה אותה בית המשפט המחוזי, בקבעו כי הוראת השהייה ניתנה לאחר הליך תקין וכי המבקש לא הצביע על נזק חמור שייגרם לו בשל תחילת ביצועה, מעבר לזה הכרוך בשהייה במתקן עצמה. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי המבקש לא הראה שסיכויי הערר שהגיש גבוהים, וציין כי הגשת הערר בעניין בקשת המקלט אינה מצדיקה הימנעות מקיום הוראת השהייה.

הבקשה לרשות ערעור

6. בבקשה שלפני טוען המבקש כי שגה בית המשפט המחוזי כשקבע כי סיכויי הערר להתקבל אינם גבוהים. כמו כן, הוא טוען כי בית המשפט המחוזי החיל על המקרה אמות מידה משפטיות שגויות, בין השאר משום שנדרש לרף של "נזק חמור". לטענתו של המבקש, חומרת הפגמים שנפלו בהליכים שהתנהלו בעניינו עד כה, כמו גם הפגיעה הצפויה בחירותו, מצדיקים את קבלת הבקשה שהגיש ב"גלגול שלישי".

7. בתגובתם טוענים המשיבים כי דין הבקשה להידחות. לשיטתם, הבקשה אינה עומדת באמות המידה המיוחדות המצדיקות דיון בגלגול שלישי. לגופו של עניין, טוענים המשיבים כי הימנעותו של המבקש מלתקוף את הוראת השהייה לגופה – די בה כדי להביא לדחיית הבקשה למתן סעד זמני. המשיבים מדגישים כי הגשת בקשת מקלט אינה מונעת השמה במתקן, ולא כל שכן כאשר מדובר בערר על בקשת מקלט שנדחתה. יתרה מכך, המשיבים אף טוענים כי סיכויי הערר שהגיש המבקש כנגד דחייתה של בקשת המקלט נמוכים מאוד. לבסוף, המשיבים טוענים כי המבקש לא הצביע על כל נזק ממשי שייגרם לו למעט ההכבדה הכרוכה מטבע הדברים בשהייה במתקן.

דיון והכרעה

8. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת המשיבים הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

9. טענותיו של המבקש נדונו ונדחו כבר על-ידי בית הדין לעררים ובית המשפט המחוזי. זהו אפוא גלגול שלישי על החלטתו של בית הדין לעררים, המתאפיין במקצועיות ובמומחיות בתחומי עיסוקו (ראו: בר"ם 5778/15 פלונית נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה, פסקה 13 (27.8.2015); בר"ם 5893/15 BRHANE KESTA נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה, פסקה 8 (1.9.2015)). זאת ועוד, המדובר בבקשה שנסבה על השאלה של הוצאת צו ביניים בלבד. בשים לב לכל אלה, חלות על הבקשה אמות מידה מצמצמות. המבקש לא הצביע על שאלה בעלת חשיבות עקרונית שמעורר עניינו או על נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן רשות ערעור בהינתן המאטריה שבה עסקינן (ראו: בר"ם 6698/15 וולדמארי נ' רשות האוכלוסין וההגירה, פסקה 3 (19.10.2015)). לא התרשמתי כי נגרם למבקש עיוות דין או פגיעה מיוחדת, וזאת כאשר הדברים נבחנים – כמוסבר – גם בהשוואה למקרים דומים אחרים.

10. אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית. בשים לב לנסיבות העניין, אינני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏כ"ג בניסן התשע"ז (‏19.4.2017).

ת


מעורבים
תובע: טדסה גושו גברהיווט
נתבע: מנכ"ל רשות האוכלוסין
שופט :
עורכי דין: