ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית רמת גן נגד ממשלת ישראל :

פסק-דין בתיק בג"ץ 685/17 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני: כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט א' שהם

העותרות:
1. עיריית רמת גן

2. הוועדה המקומת לתכנון ולבניה רמת גן

נ ג ד

המשיבות:
1. ממשלת ישראל

2. המועצה הארצית לתכנון ולבניה

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותרות:
עו"ד אילנה בראף-שניר

בשם המשיבות:
עו"ד תדמור עציון ועו"ד סיגל אבנון

פסק-דין

השופט י' עמית:

1. ברקע לעתירה דנן עומדת תמ"א 38, בגדרה נקבעו שורה של הסדרים לצורך שיפור מבנים וחיזוקם מפני רעידות אדמה. לעניין זה, אחד ההסדרים שנקבעו בעבר בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: החוק) הוא מתן פטור מלא מהיטל השבחה בגין השבחה הנובעת מתוספת זכויות הניתנות מכוח התמ"א (תיקון 96 לחוק התכנון והבניה משנת 2011, בגדרו נחקק סעיף 19(ב)(10) לתוספת השלישית לחוק).

2. עתירתן של העותרות מופנות נגד החלטות המשיבות לאשר את תמ"א 3/38/א, המהווה תיקון לתמ"א 38 (החלטת המשיבה 1 מיום 1.11.2016 והחלטת המשיבה 2 מיום 8.12.2016). לטענת העותרות, תמ"א 3/38/א הגדילה את תוספת זכויות הבניה שניתן לאשר מכוח תמ"א 38, אולם נמנעה מלהחריג תוספת זו מתחולת הפטור הסטטוטורי מתשלום היטל השבחה. העותרות טוענות כי התיקון המוצע, שהוא תיקון גורף, נעשה ללא בחינה כלכלית וללא בדיקה פרטנית של הרשויות המקומיות השונות: מחד גיסא, בדיקה בנוגע לשאלה אם אמנם קיים צורך ביצירת תמריצים לבנות מחדש בתי מגורים הזקוקים לחיזוק; ומאידך גיסא, בדיקה בנוגע לשאלה אם לרשות המקומית ישנן תשתיות מספיקות לקלוט תוספות בניה אלה ואם יש ביכולתה לממן את התשתיות הנוספות הנדרשות עבורן.

3. לטענת העותרות, העיר רמת גן צפויה בעתיד הקרוב לתוספת של אלפי יחידות דיור חדשות. ברמת גן אין כל צורך בתמריצים נוספים לבניית מבנים מחדש לצורך חיזוקם, מה עוד שללא המקור התקציבי של היטלי השבחה, העיר לא תוכל לספק לתושביה את השירותים החיוניים המתחייבים. העותרות מבקשות אפוא את ביטול החלטות המשיבות המאשרות את תמ"א 3/38/א, וזאת "אלא אם ייקבע בתמ"א 3/38/א ו/או בחוק, הוראות על פיהן אין תוספות הזכויות שנקבעו בתמ"א 3/38/א פטורות מתשלום היטל השבחה". כן מבקשות העותרות כי בית המשפט יצהיר כי הפטור מהיטל השבחה הקבוע בסעיף 19(ב)(10) לתוספת השלישית לחוק, אינו חל על זכויות בניה שנוספו בתמ"א 3/38/א.

4. דין העתירה להימחק על הסף בשל העדר עילה.

כפי שפורט בתגובת המשיבות, ביום 22.3.2017, כחודשיים לאחר הגשת העתירה, אושר בכנסת תיקון 115 לחוק התכנון והבניה, במסגרתו תוקנה התוספת השלישית לחוק, שעניינה בפטור הניתן מתשלום היטל השבחה בגין השבחה הנובעת מתוספות הזכויות הניתנות מכוח התמ"א. במסגרת תיקון זה, הוחלט לצמצם את הפטור מהיטל השבחה הניתן עבור השבחה מכוח התמ"א, כך שתוספות שטחי בניה בשיעור של יותר מ-2.5 קומות טיפוסיות מורחבות – יזכו אך למחצית הפטור (זאת תוך מתן סמכות לרשות המקומית ליתן פטור מלא או לקבוע היטל בשיעור של שמינית ההשבחה בתנאים מסוימים). יצויין כי תיקון זה נתקבל לאחר דיונים בוועדת הפנים במהלכם נשמעה עמדת השלטון המקומי בסוגיה.

5. הנה כי כן, בין הגשת העתירה להגשת תגובת המשיבות, נשתנה המצב החוקי, וזאת לאחר שהמחוקק נתן דעתו על הסוגיה. בנסיבות אלו, אין מקום להידרש לטענות העותרות נגד החלטות המועצה הארצית (המשיבה 1) וממשלת ישראל (המשיבה 2) שאישרו את תמ"א 3/38/א, ככל שהן נוגעות לפטור מתשלום היטל השבחה בגין תוספות הזכויות הניתנות מכוחה.

6. אציין, כי לאחר קבלת תגובת המשיבות, הוריתי לעותרות להודיע אם הן עומדות על עתירתן (החלטתי מיום 29.3.2017). בתגובה לכך הגישו העותרות הודעה ביום 5.4.2017, בה הודיעו כי הן אכן עומדות על עתירתן. זאת, לטענתן, משום העתירה לא כוּונה נגד ההוראות הנוגעות לפטור מהיטל השבחה, אלא להחלטות המשיבות לאשר את תמ"א 3/38/א "באשר לחישוב זכויות הבניה מכוח תמ"א 38".

אין לקבל את ניסיונן של העותרות לשנות בדיעבד את נושא עתירתן. עיון בעתירה מעלה באופן חד וברור כי העותרות כיוונו במפורש לנושא של הפטור מהיטל ההשבחה, וזהו הנושא השזור לאורכה ולרוחבה של העתירה. העותרות אף הדגישו בעתירתן כי "רמת גן אינה מתנגדת לתוספת הזכויות עליהן החליטו המועצה הארצית והממשלה במסגרת התיקון הנוכחי לתמ"א 38... ואולם היא מתנגדת לכך שתוספות אלה - בעיר רמת גן - יהיו פטורות מתשלום היטל השבחה". (פס' 17 לעתירה, ההדגשות בקו תחתון ובקו תחתון כפול במקור – י"ע). אם לא די בכך, הרי שהסעדים שנתבקשו בעתירה עוסקים כולם בביטול הפטור מהיטל השבחה (וראו פירוט הסעדים בפס' 2 סיפא לעיל).

[במאמר מוסגר: הודעתן של העותרות כללה הפניות לסעיפים מכתב העתירה, תוך התייחסות חלקית בלבד לאמור בהם ומבלי לשקף את האמור בהם באופן מלא (ראו למשל פס' 8 להודעה, שם הביאו העותרות חלק מתוכנה של פס' 20 לעתירה תוך השמטת הסיפא של הפסקה – המלמדת כי נושא העתירה הוא הפטור מהיטל ההשבחה). איני רואה לייחס לעותרות חוסר תום לב בנקודה זו, אולם יש להעיר כי מקום בו בעל דין מפנה לפסקה מסוימת, ראוי כי יעשה כן באופן מלא, מבלי לברור לעצמו את הקטעים הנוחים לו ולהשמיט את אלו הנוחים פחות].

הודעתן של העותרות כי הן עומדות על עתירתן – אינה מובנת אפוא, ובנסיבות אלו, איני רואה להיעתר לבקשתן כי יתאפשר להן להגיש תגובה משלימה נוספת.

7. אשר על כן, העתירה נמחקת.

בהתחשב בכך שהתשתית הנורמטיבית השתנתה לאחר הגשת העתירה – אין צו להוצאות.

ניתן היום, ‏כ"ב בניסן התשע"ז (‏18.4.2017).
מעורבים
תובע: עיריית רמת גן
נתבע: ממשלת ישראל
שופט :
עורכי דין: