ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמותת נפגעי הבורסה נגד יו"ר ועדת הבוררים לנפגעי מניות :

בפני: כבוד השופטת ד' ביניש

העותרת: עמותת נפגעי הבורסה

נגד

המשיבים: 1. יו"ר ועדת הבוררים לנפגעי מניות - מר
שמחה מילר
2. יו"ר הועדה לביקורת המדינה של הכנסת

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בשם העותרת: עו"ד ד' מנע

בשם המשיב 1: עו"ד ש' ליאור

בשם המשיב 2: עו"ד ד' בריקסמן

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

1. העותרת מבקשת כי נורה למשיבים להאריך את המועד להגשת בקשות לועדת בוררים, אשר הוקמה במסגרת הסדר בין יו"ר ועדת ביקורת המדינה בשעתו, מר יוסי כץ, לבין אחדים מהבנקים בישראל (בנק הפועלים, בנק לאומי, ובנק המזרחי).

הרקע לעתירה הינו פעילותם של הבנקים המסחריים בשנים 1993-1994 בתחום מתן אשראי ללקוחות לצורך רכישת ניירות ערך. בעקבות פעילות זאת וירידה ניכרת של שערי ניירות הערך, הפסידו לקוחות רבים של הבנקים סכומי כסף ניכרים. לטענת העותרת, הבנקים "פיתו" את לקוחותיהם לקבל אשראי לשם רכישת ניירות ערך, בשיווק אגרסיבי, ללא גילוי הסיכון הטמון בהשקעה באפיקים אלה, ותוך העמדת אשראי בסכומים גבוהים שלא בהתאם ליכולתם הכלכלית.

מהודעות שהוגשו לנו מטעם המשיבים עולה, כי העניין נבדק על-ידי המפקח על הבנקים, ובמקביל הוא נדון בועדת ביקורת המדינה. בישיבתה מיום 3.2.99, החליטה הועדה להסמיך את ח"כ יוסי כץ, להגיע להסדר עם הבנקים ולפיו תוקם ועדת בוררות שתוסמך למחוק חובות וכן להקפיא לאלתר את ההליכים המשפטיים ואת הליכי ההוצאה לפועל כנגד לקוחות שיענו על קריטריונים שיסוכמו. המועד האחרון להגשת בקשות לועדת הבוררות נקבע ליום 11.8.99, והדבר פורסם במודעות בעיתונות.

העותרת מבקשת כי המשיבים יורו על הארכת המועד להגשת הבקשות לועדה.

2. דינה של העתירה להידחות על הסף.

ראשית, העותרת נמנעה מלצרף לעתירה את הבנקים שהינם צד להסדר, העלולים להיפגע ממתן הסעד המבוקש. אי-צירוף משיבים בנסיבות אלה די בו כדי להביא לדחיית העתירה על הסף.

שנית, קביעת המועד להגשת בקשות לועדת הבוררות, כמו יתר תנאי ההסדר, נקבע בהסכמה עם הבנקים שהינם צדדים להסדר. מכאן, שבקשות לשינוי המועד שנקבע להגשת בקשות לוועדה צריכות להיות מופנות כלפיהם. דבר זה לא נעשה בענייננו. מהודעת המשיבים מתברר כי העותרת לא פנתה למשיבים בטרם הגישה את העתירה, ומשום כך, לא ניתנה למשיבים כל הזדמנות להגיב או לפעול בעניין. הלכה היא, כי טרם הפנייה לבג"צ על העותר למצות את ההליכים העומדים לרשותו, ומשלא עשה כן, דין עתירתו להידחות.

על יסוד מצב הדברים האמור לא ראינו כי יש בידינו להעניק לעותרת את הסעד המבוקש על ידה. בפני העותרת פתוחות דרכים אחרות לנסות ולהשיג את מבוקשה, ודין העתירה להידחות.

ניתן היום, כח' חשון התש"ס, (7.11.99).

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
COURT
חכ/


מעורבים
תובע: עמותת נפגעי הבורסה
נתבע: יו"ר ועדת הבוררים לנפגעי מניות
שופט :
עורכי דין: