ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גלידת שטראוס בע"מ נגד צבר חדש :

בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

תובעת

גלידת שטראוס בע"מ

נגד

נתבע

צבר חדש

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד 1984, ללא נימוקים בטווח שבין 1,000 ₪ ל-12,000 ש"ח . הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לפסוק ברף הנמוך או ברף הגבוה או בכל סכום באמצע, הכול על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש.
הצדדים הסכימו לכל הנ"ל.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו – אני פוסק בזה כי הנתבע ישלם לתובעת, לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובעת נגד הנתבע כמפורט בתובענה, סכום כולל של 7,000 ₪.

למען הסר ספק מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.

הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום בהמחאה שתישלח בדואר רשום פקודת ב"כ התובעת למשרדו , שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

המזכירות תחזיר את האגרה השנייה לידי התובעת באמצעות בא כוחה.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ח ניסן תשע"ז, 14 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גלידת שטראוס בע"מ
נתבע: צבר חדש
שופט :
עורכי דין: