ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארטמיסיה כנסים ואירועים בע"מ נגד אור שטריט :


בפני כבוד ה רשמת בכירה אביגיל ון-קרפלד

התובעת

ארטמיסיה כנסים ואירועים בע"מ

נגד

הנתבעת

אור שטריט

החלטה

התיק החל דרכו כבקשה לביצוע שטר אשר הוגשה ללשכת ההוצאה לפועל.

הוגשה התנגדות במועד הקבוע על פי דין ולכן התיק הועבר לבימ"ש שלום וניתן עיכוב הליכים.

לטענת המתנגדת, השטר ניתן כפקדון במסגרת הזמנה של אולם לאירוע של חתונה. המתנגדת הזמינה 300 מנות ועוד 50 רזרבה. מספר ימים לפני האירוע הורדו מספר המנות למינימום ובהתאם נמסרו לתובעת סידורי השולחנות. לאחר האירוע הגיעה לסגור חשבון לפי מה שסוכם וביטלה את שיק הפקדון שניתן לאולם. כיום, התובעת דורשת תשלום על 50 מנות נוספות בסך של 11,000 ₪. הבעלים של התובעת סחטנים ומנסים לסחוט כסף מהנתבעת ובעלה, שהם זוג צעיר ולא בהתאם למה ש הוסכם.

ביום 28.1.17 ניתנה לנתבעת רשות להתגונן והליך הועבר לפסים של סדר דין מהיר. ביהמ"ש הורה למשיבה (להלן – ה תובעת) להמציא את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214ג ו-214ח לתקנות סדר הדין האזרחי, ולפרוע את הפרשי האגרה בתוך 30 יום (להלן – הנתבעת).

ביום 24.2.17, בסמוך לפני חלוף 30 הימים שנקצבו להתאמת ההליך, הוגשה בקשת התובעת לאפשר לה, להציג טיעוניה כדבעי , לצרף עילות חו זיות, כספיות ועשיית עושר שלא במשפט כיוון שעילת התביעה אינה רק שטרית. כן נתבקש ביהמ"ש לאפשר הארכת מועד של 30 יום להגשה.

הנתבעת מתנגדת לבקשה בטענה, כי הדבר בלתי אפשרי בנסיבות בהן התובעת פתחה את התיק כבקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל. מאחר ועולה מהבקשה, כי עילת התביעה אינה שטרית בלבד, היה על התובעת להגיש מלכתחילה תביעה לביהמ"ש שתכלול את כל עילותיה. בתביעה לביצוע שטר המוגשת ללשכת ההוצאה לפועל, אמור להיות די בשטר על מנת לבסס את החיוב הנטען. על פי הדין והתקנות לא ניתן להוסיף עילות כפי המבוקש. ככל שהמבקשת מעוניינת להוסיף עילות לתיק תואיל לסגור את תיק ההוצאה לפועל ותגיש תביעה לביהמ"ש ובה תכלול את כל עילותיה. כמו כן לא צורף תצהיר לבקשה ועל כן יש לדחות את הבקשה על הסף.

הוגשה תשובת התובעת ובה נטען, כי ראוי שהנתבעת היתה נותנת הסכמתה לתיקון כתב התביעה, ולכל היותר, יכולה היתה הנתבעת לבקש הוצאות בגין הצורך להגיש כתב הגנה מתוקן. הפסיקה מתירה תיקון כתב תביעה בכל עת ואף קובעת שיש להעתר לבקשה כזו ברוחב לב. התביעה דנן מצויה בתחילתה, לא קיים שיהוי בבקשה או חוסר תום לב. קבלת גישת הנתבעת יש בה כדי לפגוע בזכות החוקתית של התובעת לבירור המחלוקות בביהמ"ש. ככל שנגרם לנתבעת נזק כלשהוא, למרות שאינה מיוצגת והתנגדותה כללה רק עמוד אחד, יש לאזן נזק זה מול הנזק שיגרם לתובעת אם בקשתה תידחה. התובעת אינה מתנגדת לסגירת תיק ההוצאה לפועל, הגם שהוא מוקפא, אך ספק אם יש צורך בדבר.

דיון והכרעה
אמנם תחילתו של תיק זה בבקשה לביצוע שטר, אך כידוע, לאחר קבלת ההתנגדות, הופכת בקשת הביצוע לכתב תביעה, וההתנגדות לכתב הגנה.

לפיכך יש לראות את בקשה שהגישה התובעת, כבקשה לתיקון כתב תביעה. הסמכות להורות על תיקון כתב טענות מעוגנת בתקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984, והפסיקה מפרשת שבתי המשפט נענים לבקשות תיקון ברוחב לב על מנת שביהמ"ש יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין: רע"א 2345/98 סלים דנגור ואח' נ' חנוך ליבנה ואח' (28.7.98). חריגים לכלל זה הינם מקרים בהם נהג המבקש בשיהוי רב או בחוסר תום לב או מקרים בהם התיקון ישלול מהצד שכנגד הגנה שהיתה קמה לו אם היתה מוגשת הבקשה מחדש. במסגרת תיקון כתב התביעה ניתן אף להתיר לתקן את עילת התביעה או לשנותה, ובפרט כאשר אין עילת התביעה נסמכת על ראיות חדשות, שאינן קשורות לעילת התביעה המקורית.

במקרה דנן מבוקש להוסיף עילות חוזיות, כספיות ועשיית עושר שלא במשפט הנובעות מעסקת היסוד, במהלכה נמסר לכאורה השטר, הינו חוזה שנכרת בין הצדדים.

לאחר ששקלתי בדבר, הגעתי למסקנה שיש מקום להעתר לבקשת התיקון תוך חיוב התובעת בהוצאות, ובלבד שהתיקון לא יהיה נסמך על ראיות חדשות שאינן קשורות לעילת התביעה המקורית, ושסכום התביעה יהיה מוגבל לסכום השטר, בנסיבות שבהן ההליך החל בתביעה שטרית.

התיקון נועד להביא לליבון יעיל של השאלות האמיתיות אשר במחלוקת בין הצדדים, למנוע כפל התדיינות ולמנוע סיכון לנזק לא מידתי לתובעת שעשוי לנבוע מדחיית בקשתה. לפיכך סברתי, שיש להעדיף את דרך התיקון על פני דחיית הבקשה והתדיינות חוזרת בין הצדדים בהליך אזרחי חדש. שיקולי יעילות מחייבים, כי ההליכים בין הצדדים ימשכו במסגרת שבה החלו, הגם שעל פי תיקון התביעה, תתברר התובענה על בסיס עילות נוספות.

אני נעתרת לבקשה, בכפוף לכך שהתובעת תשלם לנתבעת הוצאות בסך של 3,000 ₪ ללא קשר לתוצאות ההליך וזאת בתוך 30 יום.

לא נעלם מעיני ביהמ"ש, כי הבקשה נעדרת תצהיר ושרק מטעם זה היה מקום לדחותה, אך מאחר והמהות גוברת על הצורה הבאתי עניין זה בחשבון בעת פסיקת ההוצאות.

נוכח עמדת הצדדים תיק ההוצאה לפועל ייסגר בתוך 10 ימים.

כתב תביעה מתוקן יוגש בתוך 30 יום. ימי הפגרה במניין הימים. כתב תביעה מתוקן יומצא על ידי התובעת לתיק ביהמ"ש ולנתבעת במקביל.

הנתבעת רשאית להגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 30 יום מיום קבלת כתב התביעה המתוקן, כאשר במקביל יהיה עליה לפועל בהתאם לסיפא של ההחלטה מיום 28.1.17.

ניתנה היום, י"ח ניסן תשע"ז, 14 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ארטמיסיה כנסים ואירועים בע"מ
נתבע: אור שטריט
שופט :
עורכי דין: