ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שריאור גדעון נגד שלמה יצחק :

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המבקש: שריאור גדעון

נגד

המשיב: שלמה יצחק

בקשה לפטור מאגרה

בשם המבקש: בעצמו

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה לפטור מתשלום אגרה, ולחילופין בקשה לראות בבקשה זו הודעת ערעור על החלטתי מיום 31.1.99.

המבקש הגיש בקשה לפטור אותו מתשלום אגרה בגין בקשת רשות ערעור שהגיש על החלטת בית המשפט המחוזי.

בהחלטתה מיום 25.6.98, דחתה כבוד הרשמת אפעל-גבאי את הבקשה, בקובעה כי מצבו הכלכלי של המבקש אינו מצדיק פטור מתשלום האגרה.

על החלטה זו הגיש המבקש ערעור בפני בית משפט זה.

בפסק דינו מיום 16.8.98, דחה כבוד המשנה לנשיא את ערעורו של המבקש, וקבע כי על המערער לשלם אגרה בתוך שלושים ימים.

לאחר שניתן פסק הדין, פנה המבקש לבית המשפט בבקשה להארכת המועד לתשלום האגרה.

בהחלטתי מיום 31.1.99, הארכתי למבקש את המועד לתשלום האגרה, והוריתי על תשלום האגרה תוך חמישה-עשר יום. כן קבעתי בהחלטתי כי אם לא תשולם האגרה תמחק בקשת רשות הערעור שהגיש המבקש.

המבקש לא שילם את האגרה במועד וביום 28.2.99 הגיש שוב בקשה לפטור מאגרה, ולחילופין ביקש לראות את בקשתו כערעור על החלטתי מיום 31.1.99.

בבקשתו טוען המבקש, כי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לשלם את האגרה.

דין הבקשה להידחות.

זו הפעם השלישית בה פונה המבקש לבית המשפט בבקשה לפטור אותו מתשלום אגרה.

הן כבוד הרשמת והן כבוד המשנה לנשיא דחו את בקשותיו, בקובעם כי לא קיים צידוק לפטור את המבקש מתשלום אגרה.

משניתן פסק דין בעניין על ידי בית משפט זה, אין המבקש יכול לפנות שוב לבית המשפט בבקשה לפטור מאגרה.

המבקש אף לא הוכיח כי חל שינוי במצבו, ובנסיבות אלו איני מוצאת לנכון לדון שנית בבקשה שנדחתה על ידי כבוד המשנה לנשיא.

אשר על כן אני דוחה את בקשת המבקש לפטור מאגרה.

באשר לבקשתו החלופית של המבקש לראות את בקשתו כהודעת ערעור על החלטתי מיום 31.1.99, הרי שדין בקשה זו להידחות, ולו מן הטעם שהבקשה לא הוגשה תוך המועד הקבוע בחוק להגשת ערעור על החלטת רשם.

אשר על כן, הבקשה נדחית.

בהתאם להחלטתי מיום 31.1.99, משלא שילם המבקש את האגרה, אני מורה על מחיקת הבקשה לרשות ערעור בהתאם לתקנה 2 לתקנות בית המשפט (אגרות), התשמ"ח1987-.

ניתנה היום, כ"ו בחשון תש"ס (5.11.99).

מיכל אגמון, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98040070.P04


מעורבים
תובע: שריאור גדעון
נתבע: שלמה יצחק
שופט :
עורכי דין: