ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הרמן קלקודה נגד שר החקלאות :

בפני: כבוד השופט מ' חשין

העותר: הרמן קלקודה

נגד

המשיבים: 1. שר החקלאות
2. זיו מטלון, המנהל לפי צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים (ייצור חלב),
התשכ"ז1967-

הודעת העותר מיום 11.11.99

בבית המשפט העליון

החלטה

משנמצא לעותר - כמותו למשיבים - כי החוק קבע סעד חלופי לתקיפת החלטתו של המשיב מס' 2 על דרך הגשת ערר לוועדת ערר, מסכימים עתה הכל כי דרכו של העותר חייבת להיות הדרך שקבע החוק ולא דרכה של עתירה לבג"ץ.

כדי לאפשר לעותר להכין צידתו לדרך אני מאריך בזאת את צו הביניים שניתן ביום 30.7.99 עד ליום 22.11.99 (ועד בכלל).

הצו שהוציא המשיב מס' 2 בעניינו של העותר ניתן ביום 25.7.99, אך עד כה היה אותו צו כאבן שאין לה הופכין. ראוי איפוא כי עניינו של העותר ידון במהירות ככל הניתן. אני ממליץ, איפוא, לפני ועדת הערר כי תקיים דיון בערר לגופו בדחיפות ככל הניתן.

באי-כוח בעלי-הדין מתבקשים להודיע לבית-המשפט עד ליום 18.11.99 את עמדתם באשר לביטולה של העתירה.

היום, ה בכסלו התש"ס (14.11.99).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99051110.G06


מעורבים
תובע: הרמן קלקודה
נתבע: שר החקלאות
שופט :
עורכי דין: