ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברוך קשקש נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקש: ברוך קשקש

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט
המחוזי בת"א בע.פ. 70165/99, מיום 14.9.99
שניתן על ידי כבוד השופטים: ד' ברלינר, א'
בייזר, ז' המר

ובקשה לעיכוב ביצוע

בשם המבקש: עו"ד ירון ברזילי

בשם המשיבה: עו"ד דוד פורר

בבית המשפט העליון

החלטה

זוהי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופטים ד' ברלינר, א' בייזר וז' המר) בע"פ 70165/99 מיום 14.9.99, בו נדחה ערעורו של המבקש על חומרת גזר הדין בת"פ 12834/97 ובת"פ 12452/97.

1. המבקש הורשע על פי הודאתו, בעבירות שונות לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו1975-, ובעבירות לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]. בגין עבירות המע"מ נגזרו על המערער 6 חודשי מאסר לריצוי בפועל, 6 חודשי מאסר על תנאי וקנסות. בגין עבירות מס ההכנסה נגזרו על המערער 4 חודשי מאסר לריצוי בפועל, 5 חודשי מאסר על תנאי וקנסות. עוד נקבע כי עונשי המאסר בפועל ירוצו בחופף זה לזה.

2. המבקש טוען כי העונש שהושת עליו חמור יתר על המידה, ובמיוחד מכוונות טענותיו כנגד תקופת המאסר בפועל. לטענת המבקש בית המשפט המחוזי לא נתן את המשקל הראוי להסרת המחדלים על ידו בקביעת גזר הדין. כמו כן טוען המבקש, כי היה על בית המשפט המחוזי להמיר את עונש המאסר בפועל בעבודות שירות.

3. המשיבה מתנגדת למתן רשות ערעור תוך שהיא טוענת כי עובדתית לא הוסרו המחדלים של המבקש ולא הוסדרו חובותיו לרשויות המס. עוד טוענת המשיבה כי בית משפט זה אינו דן כערכאת ערעור שניה על חומרת העונש, ובכל מקרה, אין מקום במקרה זה להקל בעונש שכן למבקש עבר פלילי, וממילא הקל עליו בית המשפט בכך שקבע שתקופות המאסר בפועל יהיו חופפות ולא מצטברות. כמו כן, טוענת המשיבה לענין המרת העונש בעבודות שירות כי אין למבקש אלא להלין על עצמו שלא ביקש זאת מבית משפט השלום, ובכל מקרה בית משפט המחוזי שקל זאת במסגרת הערעור והחליט שלא להמיר את תקופת המאסר בעבודות שירות.

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. ככלל, בית משפט זה לא ידון כערכאת ערעור שניה על חומרת העונש אלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות (ראו: רע"פ 3423/96 פלוני נ' מדינת ישראל (טרם פורסם)). נסיבות מעין אלו לא התקיימו בענייננו, מה גם שהמשיבה חולקת על טיעוניו של המבקש לענין זה.

הבקשה נדחית. על המבקש להתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביום 1.12.99 עד השעה 10:00 במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו. עד אז יעמוד צו עיכוב היציאה מן הארץ בתוקפו. הערבויות הקיימות בתיק תשמשנה להבטחת התייצבותו של המבקש לריצוי עונשו.

ניתנה היום, ו' בכסלו התש"ס (15.11.99).
א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99066980.A04/דז/


מעורבים
תובע: ברוך קשקש
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: