ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכשרה חברה לביטוח בע"מ נגד שקד שרעבי :

לפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובעת

הכשרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אוליאל

נגד

נתבעים

1.שקד שרעבי
2.אסף שרעבי
3. הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רובין

פסק דין

1. לפניי תביעה שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בשל נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים מיום 27.10.2015, בין כלי רכב, מ"ר 37-229-75 (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 82-714-71 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבעת 1 ובבעלות הנתבע 2 ומבוטח על ידי הנתבעת 3 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת בין הצדדים היא לעניין עילת התביעה, שכן לטענת הנתבעים מלוא הנזק שהוסכם בין ב"כ הצדדים שולם, והן לעניין האחריות לקרות התאונה.

3. לאור מחלוקת מצומצמת זו, העלו ב"כ הצדדים את מכלול טענותיהם.

4. בתום הדיון בתביעה, ולאחר שמיעת טיעוני ב"כ הצדדים, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא גבולות אך עם הנמקה, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. לאחר בחינת החומר שהונח לפניי, לרבות טיעוני ב"כ הצדדים בדיון, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שב"כ הצדדים נתנו הסכמתם למתן פסק דין על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית לביסוס מסקנתי:

5.1. אין חולק כי התביעה הוגשה מספר ימים מועט לאחר קבלת מכתב הדרישה ששלחה התובעת לנתבעת 3. עם זאת, אין גם חולק כי חרף זאת, הסכימה הנתבעת 3 לשלם לתובעת את מרבית סכום התביעה כדי שיעור של 90%.

מקום שהנתבעת 3 הסכימה לשלם לתובעת סכום חלקי מהנזק, הרי שמיד נשאלת השאלה על בסיס מה הופחת התשלום. מכאן, שאין לטענותיה של הנתבעת 3 בקשר עם מועד הגשת התביעה כל נפקות.

יוטעם, כי לא מצאתי כאן כל ניצול לרעה של הליכי משפט מצדה של התובעת כל עוד הנתבעת 3 הסכימה לשלם את הנזק אך לא את כולו.

5.2. אין גם חולק כי הנתבעת 3 העבירה לידי התובעת תשלום המהווה שיעור של כ- 90% מסכום התביעה.

לטענת ב"כ הנתבעים, ב"כ הצדדים הסכימו על סכום זה, לאחר שהופחת שיעור של 10% בגין רשלנות תורמת בהסכמת ב"כ התובעת.

מנגד, טוען ב"כ התובעת לא הייתה מעולם הסכמה לתשלום שיעור של 90% מסכום הנזק כנגד סילוק התביעה.

במחלוקת זו אני מעדיף את טענתו של ב"כ התובעת.

אם הייתה בין ב"כ הצדדים הסכמה כפי שמתארת ב"כ הנתבעים, הרי שחזקה כי הסכמה זו הייתה מובאת עלי הסכם כתוב. משאין לפניי הסכם כתוב זה, איני יכול לקבל את טענתה של ב"כ הנתבעים.

5.3. משכך, ומאחר שב"כ הצדדים הסכמינו לפסוק על דרך הפשרה, אני קובע כי האחריות לקרות התאונה מוטלת במלואה על נהגת רכב הנתבעים, וכי הפחתה בשיעור של 10% מסכום התביעה, אינו אלא ניסיון להתחמק מתשלום מלא ב"שיטת המצליח".

5.4. משכך, זכאית התובעת, זולת ההפרש שהנתבעת 3 נותרה חייבת לה, בהוצאות משפט בגין התובענה.

לפיכך, אני מקבל את התביעה במלואה.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 3, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 3,492 ₪, שהינו ההפרש בין סכום התביעה לסכום ששולם כבר על ידי הנתבעת 3, בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר שני העדים שהתייצבו לדיון בסך של 400 ₪ עבור כל עד.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ד ניסן תשע"ז, 10 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
נתבע: שקד שרעבי
שופט :
עורכי דין: