ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אריה לוי :

לפני כבוד ה שופט אבישי זבולון

המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיב
אריה לוי

נוכחים:
נציג המבקשת רס"מ שמעון ברץ
המשיב הובא באמצעות שב"ס וב"כ עו"ד מועלם

פרוטוקול

ב"כ המבקשת, לאחר שהוזהר כחוק:
חוזר על הבקשה ומצהיר כי כל האמור בה אמת. מבקש להגיש לעיון ביהמ"ש את תיק החקירה, וכן דו"ח סודי, אשר מתקבל ומסומן מב/1 ומוחזר לב"כ המבקשת, ומבקש להוסיף, מדובר בחשוד שהוארך מעצרו אתמול ל= 24 שעות לביצוע פעולות חקירה, הפעולות בוצעו והתייעצות עם התביעות ניתנו מס' פעולות לביצוע ומבקשים את הארכת מעצרו של החשוד למשך 3 ימים על מנת לסיים את הפעולות הדרושות ולהגיש כתב אישום.
לש. בימ"ש אם פעולה 3 בוצעה מהדיון הקודם אני משיב: אני מפנה את בימ"ש למזכר (מסומן מב/2).

ב"כ המבקשת משיב לשאלות ב"כ המשיב:
בקשר לפרטי העבירה מה שכתוב בסעיף 2 לבקשה שהוגשה היום זה נכון?
הדברים עלו גם בדיון הקודם.
אני שאלתי אם מה שכתוב בבקשה זה נכון?
אני מפנה את בימ"ש. מה שכתוב בבקשה זה תמצית של האירועים ויחד עם זאת אני מפנה את בימ"ש למסמך ההשלמות של התביעה אשר מתייחס גם לשאלה הזו.
אני שאלתי אם האם מה שמה כתוב בבקשה הוא נכון?
על פניו כן, אני מפנה את בימ"ש למסמך ובימ"ש יכול להתרשם.
אני מפנה אותך לדברים שאמרת בעצמך אתמול בעמ' 1 ש' 10. זה נכון מה שכתוב בבקשה היום נכון.
אני מפנה את בימ"ש לדוח הסודי שהוגש היום.
כל הפעולות שביקשתם אתמול בוצעו?
כן.
איזה סוג פעולות התביעות ביקשו לעשות?
זה מצוי בפני בימ"ש יש פעולה אחת מהותית ועוד שתי פעולות.
הפעולה המהותית זה עימות או עד שאנו לא יודעים מי הוא?
זו פעולה חקירתית שמתייחס לאדם נוסף. הוא לא מתייחס לעד נוסף.
למה זה לא בוצע עד עכשיו?
זה דבר שבוצע והתביעות ביקשו חידוד לגבי חומר הראיות.

ב"כ המשיב:
אבקש לשמוע את הוריו של המשיב.

צבי לוי ת.ז. XXXXXX252, מוזהר כחוק:
אני אביו של המשיב. אנו גרים בכרמי שומרון, הברוש 33. טל: 052-XXXX420.
(בוכה) אני עובד מועצה.
אני מבין את המיוחס לבן ביחס לרעייתו . אנו נשמור עליו בבית ולא לצאת מהבית ואני מבין שאסור לו לדבר עם המעורבים.

ח.נ. :
אין לי עבר פלילי.
אנו פיקחנו והיינו ערבים ואף פעם לא היתה בעיה. אנו סומכים עליו שהוא לא יצור קשר עם האישה ויצא מהביצת.

לוי שושנה ת.ז. XXXXXX239, מוזהרת כחוק:
אני אימו של המשיב, אני מבינה שעליי לשמור על המשיב ושאסור לו ליצור קשר עם המעורבים ולא לצאת מהבית.
אני כעת פנסיונרית.

ח.נ. :
אין לי עבר פלילי.

ב"כ המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה ומבקש להיעתר לה. אנו מתנגדים לשחרור המשיב לערובה. לפני שבוחנים את הערבים יש לבחון את החשוד המדובר, מעבר למסוכנות הנובעת מן העבירה יש לו עבר פלילי ויחד עם זאת יש חשש לשיבוש נוכח פעולת החקירה המבוקשת ואנו מבקשים להיעתר לבקשה ולסיים את החקירה.

ב"כ המשיב מסכם:
אני מבקש שבימ"ש להורות על שחרור המשיב לחלופה המוצעת. החקירה למעשה הסתיימה ופעולה שנותרה אין חשש משיבושה ולכן אני מבקש שבימ"ש יורה על שחרורו לחלופה שהיא טובה והולמת את הנסיבות אם לא למעלה מכך.

החלטה

בפני בקשה למעצר על פי הקבוע בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) תשנ"ו – 1996 (להלן: "החוק").

על פי הנטען בבקשה מיוחס למשיב חשד בדבר ביצוען של עבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש – בן זוג. כאשר כמפורט בבקשה מדובר בחשד לתקיפה בשתי הזדמנויות שונות, כאשר נטען כי המשיב זרק נעל על המתלוננת ובעט בה וזרק עליה חפצים.

בהארכת מעצר ראשונה מיום 9.4.17 נעתר בימ"ש והאריך את מעצרו של המשיב עד יום לפי בקשת המשטרה וזאת לצורך ביצוע השלמת פעולות חקירה כפי שפורט בדוח הסודי מיום אתמול.

היום הוברר כי אכן פעולות החקירה בוצעו, וכאשר נתבקשה השלמה כמפורט בדוח הסודי שהוגש היום.

בהינתן כי בוצעה פעולת חקירה מס' 3 מהדוח הסודי לבימ"ש אף ניתנה מזכר בעניין זה אשר סומן מב/2 ולאף לאור פעולות החקירה הנדרשות להשלמה סבורני כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר בשלב זה.

אמנם מדובר בעבירות אלמ"ב, אלא שמדובר באלימות שלא ברף הגבוה ולאחר שבחנתי את חלופת המעצר המוצעת מצאתי כי הינה מהווה חלופה הולמת.

בימ"ש מודע לעבירות קודמות של המשיב ואף למאסר מותנה שמרחף מעל ראשו, ואולם בנסיבות האמורות ניתן בשלב זה להסתפק בחלופה המוצעת.

אשר על כן המשיב ישוחרר בתנאים כדלקמן:
1. ערבות עצמית וצד ג' על סך 7500 ₪ כל אחת כערב צד ג' יוכל לשמש צבי לוי ת.ז. XXXXXX252 ו- לוי שושנה ת.ז. XXXXXX239 לסירוגין.

2. הפקדה כספית על סך 2500 ₪.

3. המשיב ישהה במעצר בית מלא בפיקוח הערבים בכתובת, ברחוב ברוש 33 קרני שומרון עד ליום 12.4.17 בשעה 11.00.

4. ערב צד ג' יפקח על המשיב וידווח מייד לתחנת המשטרה בכל מקרה של הפרה.

5. המשיב מוזהר שלא להפר את תנאי השחרור.

6. ניתן בזה צו האוסר על המשיב ליצור קשר בין במישרין ובין בעקיפין עם המתלוננת.

7. ככל שיידרש המשיב לצאת מביתו לצורך טיפול רפואי או צורך דחוף אחר, יהיה הדבר מותנה בהודעה מוקדמת למשטרה.

ניתנה והודעה היום י"ד ניסן תשע"ז, 10/04/2017 במעמד הנוכחים.

אבישי זבולון , שופט

הוקלד על ידי יהודית מנצור


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אריה לוי
שופט :
עורכי דין: