ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכשרה חברה לביטוח בע"מ נגד מנשה קויפמן :

לפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובעת

הכשרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אוליאל

נגד

נתבעים

  1. מנשה קויפמן
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד רובין

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בשל נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים מיום 18.01.2016, בין כלי רכב, מ"ר 96-685-51 (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 36-845-76 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה, אלא לעניין האחריות לקרות התאונה ולעניין היקף הנזק הנטען.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו נהגי הרכבים המעורבים בתאונה.

4. בתום הדיון בתביעה, ולאחר שמיעת טענות הצדדים והעדויות, הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחות אותה או לקבלה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לרבות תמונות הנזק ברכב התובעת, ולאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה, נסיבות התרחשותה ולמוקדי הנזק, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהג רכב הנתבעים יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 20% ואילו נהגת רכב התובעת תישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 80%.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית לביסוס מסקנתי.

5.1. נהג רכב הנתבעים אישר כי בעודו מחפש אחר מקום חניה פנוי במטרה להחנות את רכבו ולקחת את בתו לגן, פתאום הרגיש מכה.

נהג רכב הנתבעים העיד כי הבחין בדלת הנפתחת של רכב התובעת "ממש באותן השניות" בהן קרתה התאונה.

אני נותן אמון מלא בגרסתו של נהג רכב הנתבעים.

יחד עם זאת, סבורני כי היה עליו לנקוט משנה זהירות בבואו לחלוף על פני רכבים אחרים העומדים בקרבת מסגרות חינוך ממקומות בהם בדרך כלל יורדים ילדים. בנסיבות העניין נהג רכב הנתבעים היה עסוק בחיפוש אחר מקום חניה פנוי ולא נתן לבו לרכב התובעת.

5.2. מכאן, אחריותו של נהג רכב הנתבעים לקרות התאונה. עם זאת, איני פוטר את נהגת רכב התובעת מכלל אחריות לקרות התאונה, שעיקר האחריות לתאונה מוטל עליה.

5.3. נהגת רכב התובעת העידה תחילה כי העמידה את רכבה במפרץ חניה במטרה להוריד את בנותיה לבית הספר כאשר מאחוריה רכבים נוספים, וכי היא יכולה הייתה להבחין באמצעות מראות רכבה במצב התנועה מאחוריה, ואף סובבה את ראשה לאחור כדי לבדוק את מצב התנועה מאחור, ורק על בסיס זה, נפתחה דלת השמאלית האחורית של רכב התובעת.

לטענת נהגת רכב התובעת, כאשר בתה פתחה את דלת השמאלית האחורית של רכב התובעת, רכב הנתבעים התנגש בדלת.

גרסתה של נהגת רכב התובעת בעניין ראייתה את מצב התנועה מאחורי רכבה לא הקרינה אמינות כלל, בלשון המעטה. מה גם שגרסתה בעניין זה הייתה מבולבלת ומהוססת, כאשר בהמשך עדותה ציינה באופן מפורש כי שדה ראייתה לאחור לא היה טוב ואף אפסי (עמ' 1, שורות 28-27 לפרוטוקול).

5.4. כמו כן, לא מצאתי כל טעם לפתיחת דלת השמאלית האחורית הפונה לכביש, דווקא בשעת בוקר עמוסה בה חולפים רכבים רבים בסביבה. היה על נהגת רכב התובעת לדאוג, ולו למען בטיחות בתה, כי כל היושבים מאחור ירדו מהדלת הצמודה למדרכה.

5.5. במצב דברים זה, נהגת רכב התובעת התרשלה בכך שלא קיימה את חובה המוטלת עליה לדאוג שדלתות הרכב ייפתחו באופן שלא יפריע או ישבש את התנועה.

5.6. באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, אומר שמאחר שהנזק הנטען שנגרם לרכב התובעת, נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ומאחר שהצד שכנגד אף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

אשר על כן, התביעה מתקבלת חלקית, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.

6. לפיכך, הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 754 ₪, שהינו 20% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק במהלך הדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תשלם שכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ד ניסן תשע"ז, 10 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
נתבע: מנשה קויפמן
שופט :
עורכי דין: