ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רבקה שם טוב נגד עיריית נתניה :

בפני כבוד השופטת הבכירה ניצה מימון שעשוע

תובעת
רבקה שם טוב

נגד

נתבעת
עיריית נתניה

פסק דין

בפני תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לרכב התובעת באירוע הצפה מיום 25.10.15 ברח' הקליר בנתניה.

בעלה של התובעת העיד, כי החנה את הרכב בערב הקודם סמוך לבית, במזג אויר גשום. כאשר יצא לעבר הרכב למחרת בבוקר, היה גשום, והוא הבחין כי כל הכביש באזור מוצף בגובה כ-20-30 ס"מ, והמים חדרו לרכב. הוא נאלץ לרוקן חלק מהמים בעזרת דלי, הניע את הרכב ונסע למוסך, שם נאמדו הנזקים.

העד מסר כי קולטני הניקוז היו סתומים וכי בעת שהותו לצד הרכב לא היו במקום שלוחים של העיריה לטפל בהצפה. בעיה דומה של הצפה בקטע הרחוב הרלוונטי ארעה כשבועיים לאחר מכן , ושלוחי העיריה הגיעו לפתוח סתימה בקולטנים. לדבריו, מספר חודשים לאחר מכן ביצעה העיריה עבודות ששינו את שיפוע המדרכה והכביש ולהנחתו הדבר נעשה כי השיפוע לא היה מספיק חזק לכיוון קולטני הניקוז שלא הספיקו לקל וט את עודפי המים בימים של גשם כבד .

העיריה הציגה חוות דעת מטאורולוגית לפיה ביום 25.10.15 ירדו בנתניה 30 מ"מ גשם, כאשר הכמות מתייחסת לשעה 8:00 בבוקר של ה-25.10.15 ועד לשעה 8:00 בבוקר למחרת. מאחר שבשעה 8:00 כבר נמצא הרכב כשהוא מוצף מים, הרי שהרלוונטיות הי א לכמות המשקעים שירדו בלילה הקודם ולפנות בוקר, ונתונים לגבי כמויות משקעים אלה לא הוכחו. מכל מקום, אין מדובר בכמויות חריגות המהוות "כח עליון" כטענת העיריה, ובחוות הדעת עצמה צויין כי מדובר בכמות גשם המתרחשת ארבע פעמים בכל עונת חורף.

מר מיכאל טומרינסון, מהנדס מחלקת ניקוז בנתבעת, העיד כי מדי שנה העיריה מבצעת עבודות הכנה לחורף באמצעות קבלן מטעמה, חב' בוצ'ן. הקבלן מבצע עבודות תחזוקה של קולטני הניקוז בעיר בחודשים אוגוסט ספטמבר, בהתאם לרשימה שנמסרת לו ע"י העיריה, ולאחר מכן מוזעקת העיריה לטיפול בקריאות נקודתיות. התחזוקה ברח' הקליר בוצעה בחודש ספטמבר 15', בהתאם לפירוט העבודות שהוגש לעיריה ע"י החברה הקבלנית. לדבריו, בבוקר האירוע היו רוחות סוערות וגשם חזק אשר הביאו לסתימת מערכת הניקוז, וכך קרה גם ברחוב הקליר, שבדרך כלל אינו רחוב בעייתי ובאותו יום התקבלו לגביו קריאות של תושבים. לדברי העד, הגם שהתקבלו בימים שלפני האירוע בעיריה דו"חות חיזוי מטאורולגי שצפו את הגשמים, אינו יכול לומר אם בוצעו ע"י הקבלן פעולות הכנה מיוחדות לקראת הגשם, במקום האירוע, אלא "הקבלן עושה סיור".

גם העד בני ארנון מטעם חברת בוצ'ן בע"מ מסר כי מעבר לתחזוקה השנתית של מערכת הניקוז ברחובות העיר בספטמבר, לא בוצעו פעולות ניקוי ותחזוקה של קולטנים לפני האירוע, חרף הגשמים הצפויים.

לפיכך, לא הובאה כל ראיה לגבי טיפול בקולטני מערכת הניקוז בסמוך לפני מועד ההצפה נשוא התביעה, חרף ידיעת העיריה על מזג האויר הגשום הצפוי בימים הקרובים. זאת, לאחר שחלף חודש ומעלה מאז פעולת התחזוקה האחרונה, במהלכו יכלו הקולטנים להתמלא לכלוך ופסולת.

הנתבעת היא המופקדת על תחזוקת מערכת הניקוז ברחובות העיר , ועל כן היא חבה חובת זהירות כלפי כל בעל רכ ב אשר רכ בו עלול להינזק כתוצאה מליקוי או אי תחזוקה נאותה של מערכת הניקוז העירונית. מכח חובה זו היה על הנתבעת לבצע את הפעולות הנדרשות לשם שמירה על תקינות המערכת ונקיונה, על מנת למנוע מקרי הצפה. משהוכח אירוע ההצפה ע"י התובעת, עובר נטל ההוכחה אל הנתבעת , להוכיח כי לא התרשלה בתחזוקת מערכת הניקוז.

גם בהנחה שהעיריה פעלה באופן סביר באמצעות החברה הקבלנית בביצוע פעולות ההכנה ותחזוקת מערכת הניקוז בספטמבר 20 15, הרי שלא הוכח כדבעי כי בזמן סביר לפני הגשמים שהיו צפויים באותו שבוע, בוצעו פעולות הניקוי והתחזוקה הנדרשות, והביקורת ההולמת מצד העיריה, לפני מועד האירוע נשוא התביעה. כידוע, העסקת קבלן חיצוני אינה פוטרת תאגיד סטטוטורי דוגמת הנתבעת, שלו חובות הזהירות כלפי הציבור, מחובותיו ומהאחריות בגין ביצוען באופן רשלני.

אין מקום לקבל את הטענה כי על אף שכל פעולות התחזוקה והניקוי בוצעו כראוי, חל מפגע חריג באותו יום בשל הצטברות פסולת בפתח הקולטנים ברחוב, שהרי בדיוק הצטברות כזו נועדו פעולות התחזוקה והניקוי המוקדם למנוע.

העיריה לא פעלה לניקוי הקולטנים בסמוך ל פני האירוע, על אף שהיתה מודעת לכך שצפויה מערכת גשם, ואף לא בשעה מוקדמת יותר באותו בוקר, לאחר שהגשם כבר החל להציף את הרחוב, ועל כן אין היא יכולה לרחוץ בנקיון כפיה ולצפות כי האזרח משלם המסים הוא שיספוג את הנזק שנגרם לרכבו עקב אי נקיון הקולטנים.

לפיכך אני קובעת כי הנתבעת התרשלה כלפי התובעת וכתוצאה מכך נגרמו הנזקים לרכבה.

הוכח כי לרכב נגרם נזק בסך 2,808 ₪ בהתאם לחוות דעת השמאי, שלא זומן לחקירה נגדית על חוות דעתו, וכן ירידת ערך בסך 809 ₪. כן נגרמו הוצאות נלוות לרבות שכ"ט שמאי.

לפיכך אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את סכום הנזק, שהינו בסך 4,577 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

כמו כן אגרת המשפט, שכר העד בסך 300 ₪, ושכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪.

ניתן היום, י"ג ניסן תשע"ז, 09 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רבקה שם טוב
נתבע: עיריית נתניה
שופט :
עורכי דין: