ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהושע פירו נגד מפעלי רכב אשדוד בע"מ :

בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המבקש: יהושע פירו

נגד

המשיב: מפעלי רכב אשדוד(מ.ל.) בע"מ

בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון

בשם המשיב: עו"ד עמירם גיצלטר

בבית המשפט העליון

החלטה

זוהי בקשה להארכת המועד להפקדת ערבון.

בתצהיר המצורף לבקשה נאמר כי ביום 18.11.97 התקבלה במשרד בא כוחו של המבקש, עורך הדין יצחק תוסיה-כהן ז"ל, הודעה על קביעת ערבות. למבקש הודע על כך בכתב על ידי עורך דין תוסיה-כהן. לדברי המבקש, הוא ביקש מעורך הדין להגיש בקשה לפטור מערבון כיון שהיה בקשיים כלכליים.

ביום 6.8.98 נפטר עורך דין תוסיה כהן ז"ל, ולאחר פטירתו התברר למבקש, לדבריו, שהבקשה לא הוגשה. ביום 18.3.99 הוגשה בקשת האורכה. לטענת המבקש, בינתיים השתפר מצבו והוא יכול לעמוד בהפקדת הערבות.

המשיב מתנגד לבקשה.

החלטתי לדחות את הבקשה מנימוקים אלו: אין מחלוקת כי המבקש ידע על חובתו להפקיד את הערבון. הנסיבות בהן ביקש, לטענתו, מבא כוחו להגיש בקשה לפטור מערבון, בין היתר מועד פנייתו אל בא כוחו, פרטי השיחה ביניהם והסיבות שאיפשרו לו להניח כי הבקשה אכן הוגשה, לא פורטו.

בקשה לפטור מהפקדת ערבון, טיבה שהיא מחייבת מעורבות רבה של בעל הדין עצמו בהכנתה. הבקשה צריכה לכלול פרטים ומסמכים המעידים על מצבו הכלכלי והמשפחתי של המבקש, הכנסותיו והוצאותיו וכיוצא באלה. הבקשה צריכה להיתמך בתצהירו של בעל הדין. ברור, איפוא, שאין די בבקשתו של המבקש מעורך הדין להגיש בקשה כזו, ונדרשת מעורבות מצידו על מנת להכין את הבקשה ולהגישה לבית המשפט.

הבקשה שבפני אינה מפרטת דבר באשר למידע והראיות שהעביר המבקש לעורך הדין לצורך הגשת הבקשה, לסיכום שנערך ביניהם באשר לשכר טירחת הבקשה, או לפרטים אחרים כלשהם שיעידו על נקיטת צעדים קונקרטיים לשם הגשת הבקשה.

יתר על כן: מאז קבלת הדרישה להפקדת ערבון ועד פטירת עורך דין תוסיה-כהן ז"ל חלפו כתשעה חודשים. הבקשה שבפני הוגשה לאחר חלוף כחמישה חודשים נוספים. אין זה מתקבל על הדעת שבמהלך תקופה זו לא טרח המבקש לברר אם הוגשה בקשה לפטור מערבון ומה נעשה בה. ואם אכן נמנע מלהעריך בירור כזה, במיוחד בהיותו מודע למצבו הרפואי של עורך הדין והעדרויותיו התכופות ממשרדו, הרי אין לו להלין אלא על עצמו בלבד.

זאת ועוד: המבקש נמנע מלפרט מדוע הצדיק מצבו הכלכלי לפטור אותו בזמנו מהפקדת ערבון, ומהו השינוי שחל, המאפשר לו כיום לעמוד בהפקדת הערבון. גם עובדה זו מטילה ספק באשר לאמינות טענותיו.

לסיכום, טענתו של המבקש כפי שהועלתה היא סתמית ובלתי מפורטת, ואין בה כדי להצדיק הארכת מועד לתקופה כה ממושכת העולה על שנה.

הבקשה נדחית.

בהתאם לתקנות 404(ב) ו431- אני דוחה את הבקשה לרשות ערעור מחמת אי הפקדת ערבון.

ניתנה היום, כ"ג בכסלו תש"ס (2.12.99).

חגית מאק-קלמנוביץ

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97065780.V02


מעורבים
תובע: יהושע פירו
נתבע: מפעלי רכב אשדוד בע"מ
שופט :
עורכי דין: