ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צוריאנו אהרון נגד חכמוב מרים :

בפני: כבוד השופט י' טירקל

המבקש: צוריאנו אהרון

נגד

המשיבים: 1. חכמוב מרים
2. בללי מרגלית
3. ד"ר צוריאנו אברהם
4. מזל לוי צוריאנו
5. אביבה יניב
6. עזבון המנוחה פנינה צוריאנו ז"ל
7. חברת יחיאל בע"מ

בקשה להארכת עיכוב ביצוע החלטתו של
בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום
5.10.99 בתיק פירוק 1122/87 ותיקי
עזבונות 2478/94, 3158/94, 290/87
שניתנה על ידי כבוד הנשיא א' גורן

בשם המבקש: עו"ד שי סגל

בשם משיבות מס' 2-1: עו"ד ישראל עזריאלי
בשם משיבה מס' 5: עו"ד עקיבא נוף

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

החלטה

1. בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד הנשיא (בפועל) השופט א' גורן), בהחלטתו מיום 5.10.99, החליט כי עזבון המנוחה פנינה צוריאנו ז"ל - אמם של המבקש ושל המשיבים מס' 5-1 - כולל את כל רכושה, לרבות המתנה בחיים שנתנה למבקש ולמשיב מס' 3 שבוטלה, ובכלל זה מניותיה בחברת יחיאל בע"מ (בפירוק). עוד הורה כי על מנהל העזבון לחלק רכוש זה על פי צו הירושה מיום 12.3.98.

2. בית המשפט המחוזי עיכב את ביצוע החלטתו למשך 45 ימים, אולם הורה כי מנהל העזבון יהיה רשאי לחלק לכל יורש סכום של 200,000 ש"ח לאלתר, בניכוי או קיזוז סכומים המגיעים למנהל העזבון. בבקשתו שלפני מבקש המבקש להאריך את עיכוב הביצוע עד להכרעה בערעור שהגיש על החלטתו של בית המשפט המחוזי. בהחלטתי מיום 19.11.99 הוריתי למשיבים להשיב על הבקשה וכן הארכתי את עיכוב הביצוע עד להחלטה.

העיון בתשובות שהתקבלו עד היום מראה כי המשיבה מס' 5, אביבה יניב, תומכת בבקשה; המשיבות מס' 1, 2 ו4-, מרים חכמוב, מרגלית בללי ומזל לוי צוריאנו, מתנגדות לה; מנהל העזבון והמפרק אינם נוקטים עמדה. המשיב מס' 3, ד"ר אברהם צוריאנו, לא השיב. בטיעוניהם בבקשה ובתשובה עומדים המבקש והמשיבה מס' 5 בתוקף על כך שסופה של ההחלטה להתבטל בערעור וכי אם לא יעוכב ביצועה ומנהל העזבון יחלק למבקש ולמשיבים מס' 5-1 את חלקיהם אם אפשר יהיה להחזיר את המצב לקדמותו. כנגדם טוענות המשיבות מס' 1 ו2-, שאליהן הצטרפה המשיבה מס' 4, כי "סיכויי הערעור קלושים ושואפים לאפס" וכי לא יהיה קושי להשיב את המצב לקדמותו אם תבוטל ההחלטה.

3. החלטתו של בית המשפט המחוזי, הערעור עליה והבקשה לעכב את ביצועה, הם מהלכים נוספים בפרשה סבוכה וקשה הנמשכת שנים רבות, של מאבקים והתדיינויות בין בעלי הדין - שהם אחים ואחיות - בענין חלוקת עזבונותיהם של אביהם ושל אמם. אין צריך לומר כי הדיון בבקשה לעכב ביצוע איננו "ערעור זוטא" שבו נבחנים סיכויי הערעור ביסודיות ובקפדנות. בוודאי שאי אפשר לצפות את תוצאות הדיון בערעור, כאשר שורשיה של ההחלטה שבערעור כרוכים בהחלטות קודמות, המשתרגות זו בזו, שאינן מקובלות על כל בעלי הדין. כל שניתן לומר על ההחלטה שלפנינו הוא שעל פניה אין בה עיוות בולט, חוסר הגיון גלוי לעין, טעות משפטית בהסקת המסקנות, או פגם משפטי אחר, שיש בהם כדי לבסס השערה סבירה שסופה של ההחלטה להתבטל או להשתנות בערעור. בנסיבות הפרשה שלפנינו ובהעדר מידע מספיק אין יסוד מספיק לקביעה כי ביצועה של ההחלטה יביא בעקבותיו תוצאות שאי אפשר יהיה לתקנן, אם תבוטל בערעור.

4. לפיכך אני דוחה את הבקשה לעכב את ביצוע ההחלטה. ממילא מתבטלת הארכתו של עיכוב הביצוע לפי החלטתי מיום 19.11.99.

לאור נסיבותיה של הפרשה לא ייפסקו הוצאות.

ניתנה היום, ז' בטבת תש"ס (16.12.99).


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99078300.M02 - /מפ


מעורבים
תובע: צוריאנו אהרון
נתבע: חכמוב מרים
שופט :
עורכי דין: