ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נלה לוין נגד עו"ד יעקב פרצוב :

רע"א 3444/99
רע"א 6813/99

בפני: כבוד השופט י' טירקל

המבקשים ברע"א 3444/99: 1. נלה לוין
2. ליאור תשובה
3. קלורין תשובה (אסתר)
4. עמותת תשובה יצחק לפתרון מצוקת הדיור

המבקשים ברע"א 6813/99: 1. יצחק תשובה
2. נלה לוין
3. עמותת תשובה לפתרון מצוקת הדיור

נגד

המשיב: עו"ד יעקב פרצוב,
כונס נכסים להשלמת בניה

רע"א 3444/99: בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בתל אביב-יפו מיום 17.11.98
בהמ' 1316/96 1317/96 (ה"פ 1362/94)
שניתנה על ידי כבוד השופטת ש' סירוטה

רע"א 6813/99: בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בתל אביב-יפו בתיק ה"פ 1362/94
בש"א 32050/99 שניתנה ביום 26.8.99
על ידי כבוד השופטת ש' סירוטה

בשם המבקשים: עו"ד שאול נבוני

בשם המשיב: בעצמו

בבית המשפט העליון

החלטה

1. לפי בקשתם של רוכשי דירות בבניין מונה המשיב ככונס לצורך השלמת הבנייה. בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת ש' סירוטה), בהחלטתו מיום 17.11.98 - שהוא נשוא הבקשה להרשות ערעור בתיק רע"א 3444/99 - שניתנה במסגרת בקשה למתן הוראות, הורה כי המשיב ימסור למבקשת מס' 1, נלה לוין, את דירתה תמורת תשלום 26,000 דולר. עוד הורה כי המשיב ימסור למבקשים מס' 2 ו3-, ליאור תשובה וקלודין תשובה, את דירתם תמורת תשלום 56,000 דולר. (רוכשי הדירות הנזכרים יכונו להלן - "הרוכשים"). נקבע כי שווי הדולרים יחושב בשקלים נכון לחודש אפריל 1992 והסכומים יוצמדו ליום התשלום בתוספת ריבית כחוק.

בהחלטה נוספת מיום 26.8.99 - שהיא נשוא הבקשה להרשות ערעור בתיק 6813/99 - שניתנה אף היא במסגרת בקשה למתן הוראות, אסר על הרוכשים להכנס לדירותיהם אלא אם כן ישלמו את הסכומים שקבע.

המבקשים - שהם הרוכשים ו"עמותת תשובה לפתרון מצוקת הדיור" - ביקשו להרשות להם לערער על שתי ההחלטות. המשיב השיב על הבקשות.

2. ההחלטה נשוא הבקשה שבתיק רע"א 6813/99 היא המשך והשלמה להחלטה נשוא הבקשה שבתיק רע"א 3444/99 ושתיהן, בעצם, שני חלקים של החלטה אחת המחייבת את הרוכשים בתשלום סכומים מסוימים כתנאי לקבלת דירותיהם. החלטות אלה סיימו את המחלוקת בין בעלי הדין בשאלה אם על הרוכשים לשלם סכומים למשיב כתנאי לקבלת דירותיהם ואילו סכומים. לפיכך, נטיתי מלכתחילה לדעה כי למבקשים זכות ערעור על ההחלטות וכי לא היה עליהם לבקש רשות לערער. המשיב נתבקש להודיע, לפי הוראות תקנה 410א לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד1984- (להלן - "תקנה 410א"), אם הוא מתנגד לכך שבית המשפט ידון בבקשות כבכתב ערעור ובתשובתו הסכים לכך. אולם, לאחר שחזרתי ובחנתי את המהלכים הדיוניים שקדמו להחלטות הנדונות, הגעתי למסקנה שיש מקום לראותן כשלבים לביצוע פסק הדין שלפיו מונה המשיב ככונס לצורך השלמת הבניה. בתור שכאלה הן "החלטות אחרות" שהערעור עליהן הוא ברשות.

3. עיינתי, אפוא, בבקשות להרשות ערעור שהגישו המבקשים ובתשובותיו של המשיב. מהחלטותיו של בית המשפט המחוזי עולה כי עיין היטב במסכת העובדות של הפרשה הנדונה, שאותה פרשו לפניו באי כוח בעלי הדין, ושקל בזהירות את טענותיהם. לא מצאתי מקום להתערב בהחלטותיו.

4. לפיכך אני מאחד את הדיון בבקשות שבתיק רע"א 3444/99 ותיק רע"א 3813/99 ודוחה את שתיהן.

המבקשים ישאו בשכר טרחתו של המשיב בסך 10,000 ש"ח.

ניתנה היום, ז' בטבת תש"ס (16.12.99).


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99034440.M03 - /מפ


מעורבים
תובע: נלה לוין
נתבע: עו"ד יעקב פרצוב
שופט :
עורכי דין: