ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עופר יצחק נגד יעקב נפג'י :

לפני כבוד ה שופט מוחמד עלי

התובע

עופר יצחק

נגד

הנתבעים

  1. יעקב נפג'י
  2. איריס נפג'י

החלטה

תחילתם של ההליכים בתיק זה בתביעה שהוגשה ביחד עם בקשה למתן צו מניעה זמני בעניין מחלוקת על גבול המגרשים שמחזיקים הצדדים, שהינם שכנים המתגוררים במושב נתיב השיירה.

בדיון שהתקיים ביום 26.9.16 הגיעו הצדדים להסכמות לפיהן ימונה מודד מטעם בית המשפט שיבצע מדידות וימסור לבית המשפט חוות דעת, ובנוסף לכך יבצע סימון בשטח של הגבולות בין המגרשים.

בעקבות החלטה זו מונה המודד מר קובי זייד אשר בהמשך מסר חוות דעת שכוללת תשריט שמתווה את הגבול בין שני המגרשים של הצדדים.

בדיון שהתקיים ביום 19.1.17 הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה לפיה הגבול בין חלקות הצדדים ייקבע בהתאם לתשריט נספח א' לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, וכי המומחה יסמן את הגבול בשטח בתוך 10 ימים. עוד הוסכם כי כל צד יסלק את ידו מאותו חלק המוחזק על ידו שלא בהתאם לקביעת המודד.

בעקבות הסכמת הצדדים ניתן ביום 19.1.17 פסק דין. לעניין ההוצאות – לאור שיקולים שמניתי, הגעתי למסקנה שכל צד יישא בהוצאותיו. יצוין כי בשכר המומחה נשאו הצדדים בחלקים שווים , בהתאם להחלטה קודמת.

ביום 2.2.17 הגיש התובע בקשה למתן הוראות בה הלין ביתר על כך שסימון הגבולות שבוצע ע"י המומחה מטעם בית המשפט היה שלא בנוכחותו אלא בנוכחות הנתבעים בלבד. זאת ועוד, התובע ציין כי הוא פנה למומחה מטעמו, אשר אינו חולק על דיוק ונכונות חוות הדעת מטעם מומחה בית המשפט, אך לדידו קיים כשל בסימון הגבול בשטח. על כן ביקש התובע להורות למומחה למסור תשריט שיפרט את מרחק חזית הבתים מקו הגבול וכן להורות לו לסמן את קווי הגבול בנוכחות הצדדים. הנתבעים הגישו תגובה בה ציינו כי המומחה מטעם בית המשפט קבע את הגבולות באופן מקצועי ואין בסיס לטענות התובע. התובע הגיש תשובה בה חזר על עיקרי טענותיו וביקש להורות למומחה לתאם מועד לבצע את הסימון בשנית. המומחה מטעם בית המשפט אף הוא מסר עמדה בה ציין כי הוא ערך את המדידה באופן מקצועי וכי לא נפל כל פגם בהליך שבוצע.

בהחלטה שניתנה על ידי ביום 19.2.17, מתוך מטרה להביא את המחלוקות בין הצדדים לידי סיום, הוריתי למומחה מטעם בית המשפט לסמן בשנית את הגבול בנוכחות הצדדים. באותה החלטה הוספתי וציינתי, כי המומחה יהיה זכאי לדרוש מהצדדים תשלום שכר בגין סימון הגבול פעם נוספת, ולאותו שלב השכר ישולם ע"י הצדדים באופן שווה. עם זאת הבהרתי כי הצדדים יהיו רשאים להגיש בעניין זה בקשות לבית המשפט.

ביום 6.3.2017 דיווח המומחה לבית המשפט כי הוא בדק את הנתונים שוב והגבול בשטח סומן בשנית וכי נמצאה התאמה עם מה שסומן על ידו בעבר. המומחה הוסיף כי הוא "שוחח עם המודדים [מטעם הצדדים] והושגה הבנה שמפת חוות הדעת שהוגשה לבית המשפט והגבולות אכן תואמים את המצב בשטח". המודד ביקש לפסוק את שכרו בגין הפעולות הנוספות שבוצעו. בהמשך ולפי החלטתי, ציין המומחה כי הוא מעריך את שכרו בסכום של 5000 ₪ בתוספת מע"מ.

בעקבות כך, ביקשו הנתבעים להשית את הוצאות המומחה על התובע. בהתייחסות שהגישו התובע, הוא חזר על כך שאין הוא חולק על התשריט שערך המומחה אלא שהוא חולק על דיוק הסימון בשטח ; הוא גם חלק על דברי המומחה לגבי "ההבנה" עם המו דד מטעמו. בסוף התייחסותו ציין התובע כי הוא משאיר את ההכרעה "הן בעניין עבדות המומחה/המודד והן את המלה אחרונה בנדון לבית המשפט".

כפי שעולה מהסקירה דלעיל , אין מחלוקת לגבי דיוק ונכונות התשריט שערך המומחה. לטענת התובע הסימון בשטח אינו מדויק. ברם, המומחה מטעם בית המשפט סימן את הגבול בשטח באופן מקצועי ובהתאם להוראות בית המשפט, ובעקבות הלנתו של התובע – הוריתי למודד לבצע מדידה חוזרת וסימון הגבול בשטח בשנית בנוכחות נציגי שני הצדדים. המודד אכן ערך בדיקה חוזרת שגילתה כי סימון הגבול בשטח היה מדויק ולא נפבב. בנסיבות אלה, לא שוכנעתי כי נפל פגם בסימון שהמומחה קבע, ויתכן כי ממצאי המודד מטעם התובע (שצוינו במכתב שצורף לבקשה מיום 2.2.2017) נבעו מכך שהוא ערך בדיקה גרפית, ואין אני נוטע מסמרות בעניין. על כל פנים, התובע לא הציג חוות דעת שסותרת את עמדת המומחה מטעם בית המשפט ולא הניח תשתית כי נפל פגם במדידה שהוא ביצע.

לעניין ההוצאות – התברר כי הסימן הראשון שבוצע על ידי המומחה היה מדויק והבדיקה החוזרת לא גילתה פגם כשלהו בסימון הגבול. לפיכך, ה ואיל והבדיקה החוזרת בוצעה לאור טענות התובע; ובשים לב לכך שבפסק הדין לא נעשה צו להוצאות – אני קובע כי שכר המומחה (לגבי הבדיקה החוזרת) ישולם על ידי התובע. המומחה העריך את שכרו בסך 5000 ₪. בשים לב לגובה שכר הטרחה בגין חוות הדעת, אני קוצב את שכר המומחה בסך 3000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה ישולם על ידי התובע למומחה תוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים ולמומחה מטעם בית המשפט.

ניתנה היום, כ"ד אדר תשע"ז, 22 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עופר יצחק
נתבע: יעקב נפג'י
שופט :
עורכי דין: