ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיטל כץ נגד ביוטיקייר אי.ג'י בע"מ :

2
לפני כבוד ה שופטת, סגנית נשיא סיגל רסלר-זכאי

המבקשת:

מיטל כץ
באמצעות עו"ד מאור בן דוד

נגד

המשיבה:

ביוטיקייר אי.ג'י בע"מ
באמצעות עו"ד חיים פיצ'ון

פסק דין

לפני בקשה מוסכמת לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), לאשר את הסתלקות המבקשת מן הבקשה לאישור התביעה כייצוגית, לאשר את התחייבויותיה של המשיבה, לדחות את התובענה האישית של המבקשת, ולפסוק למבקשת גמול ושכר טרחת בא כוחה.

הבקשה המוסכמת נתמכת בתצהירה של המבקשת וכן בתצהירו של בא כוחה, המאשרים כי לא קיבלו כל טובת הנאה מהמשיבה מעבר להסכמות הכלולות בהודעת ההסתלקות.

התובענה והבקשה לאישור התובענה כייצוגית (להלן: "בקשת האישור"), עניינן בכך שהמשיבה מכרה בסניפיה תמרוקים ללא חובת הסימון הכוללת: ציון באותיות בעברית של שם המוצר, רכיביו, משקלו, פרטי היצרן והיבואן, הוראות שימוש ואיחסון לאחר פתיחה, וכן כי התמרוק הינו ברישיון משרד הבריאות וכל זאת בניגוד להוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים) תשל"ג 1973 (להלן: " צו פיקוח").

לטענת המבקשת, התנהלות המשיבה, בהימנעותה להוסיף כיתוב בעברית על התמרוקים, שללה ממנה את השימוש במוצר עקב חששה לפגיעה בריאותית וגופנית. לפיכך, עתרה לפיצוי ממוני בסך של 33 ₪, שווי התמרוק. עוד עתרה, לפיצוי בגין נזק בלתי ממוני בסך של 10 ₪ וזאת עקב השחתת משאבים לריק, אי נוחות, עוגמת נפש, מבוכה ותסכול מהמוצר. סך סכום התביעה הייצוגית הועמד על סך של 2,000,000 ₪ בעבור כל קבוצת התובעים אשר הוגדרה כ "כלל לקוחות המשיבה אשר רכשו בסניפיה תמרוקים אשר לא סומנו בעברית בהתאם להוראות הדין, כל זאת במהלך 7 השנים האחרונות ועד ליום אישור בקשה זו".

לאחר הגשת בקשת האישור, בטרם הוגשה תגובת המשיבה לבקשת האישור, באו הצדדים בדברים ובמסגרתם טענה המשיבה כי מרבית המוצרים אשר נטען לגביהם ע"י המבקשת כי הינם תמרוקים וכי אינם מסומנים כחוק, אינם תמרוקים כלל וכלל ולכן צו הפיקוח אינו חל עליהם. עוד טענה, כי מוצרים אלו, פטורים מסימון ולחילופין, מסומנים כדין.

בהמשך, הסכימו הצדדים כדלקמן:
המשיבה תאסוף מסניפיה את כל התמרוקים שאינם מסומנים, ככל ש יהיו כאלה.
המשיבה תבצע בדיקה קפדנית של סימון התמרוקים בכל סניפיה ומחסניה ותוודא כי הסימון על גבי התמרוקים הינו בהתאם להוראות הדין. היה ויימצא מוצר אשר אינו מסומן כדין, תבצע המשיבה איסוף שלו מכל סניפיה.
המשיבה תנחה את מנהלי הסניפים לקיים בדיקות שוטפות לאיתור תקלות באריזות התמרוקים הנמכרים בסניפיה.
המשיבה תנחה את מנהלי הסניפים לאשר מיידית, החלפת כל תמרוק, אם סימונו אינו כדין, למוצר תחליפי המסומן כדין או מתן זיכוי תמורתו.
המשיבה מודיעה כי הבהירה חשיבות אכיפת הוראות הדין לכל ספקיה, וכן הודיעה כי כל ספק אשר ישלח סחורה לא מסומנת כחוק, הסחורה לא תתקבל והמשך העבודה עם הספק יוטל בספק.
המשיבה החמירה את נהליה הפנימיים באשר להקמת פריט חדש במערכת, אשר בין היתר בודקת את היותו מסומן כחוק.
המשיבה תצא במבצע הטבה לציבור לפיו, תוך 30 ימים ממועד אישור הסדר זה, המוצרים הבאים יימכרו בהנחה:

5,000 יח' של מק"ט 3000726 "דאודורנט רול און 24 KARAT" מחיר לצרכן 9.90 ₪, ימכר במחיר מבצע של 4.95 ₪.
2,500 יח' של מק"ט 3000736 "דאודורנט סטיק 24 KARAT " מחיר לצרכן 9.50 ₪, ימכר במחיר מבצע של 4.75 ₪.

6.7.1 תוקף ההטבה הינו עד גמר המלאי של המוצרים האמורים לעיל.
6.7.2 ההטבה לציבור תפורסם בקרב חברי מועדון הלקוחות של המשיבה באמצעות דיוור ישיר, הרשתות החברתיות (עמוד ה"פייסבוק" של המשיבה) ובאתר האינטרנט הרשמי של המשיבה. בנוסף, פרסום על ההטבה כאמור יפורסם באמצעות שילוט שיוצב בסניפי המשיבה.
6.7.3 מימוש ההטבה, יינתן בכל סניפיה של המשיבה וכן באתר האינטרנט הרשמי של המשיבה, בו תתאפשר רכישה של המוצרים הנ"ל באופן מכוון.
6.7.4 המשיבה מצהירה ומאשרת כי מבצע זה אינו במסגרת המצבעים הרגילים אותם היא עורכת.

לאור התחייבויות המשיבה כאמור לעיל, המבקשת סבורה כי מטרתה העיקרית של התביעה הושגה, ואין עוד צורך בהמשך ניהול ההליך. עוד סברה, כי כבר בשלב זה יעשה לציבור שירות טוב בעניינים נשוא בקשת האישור, וזאת מבלי להיגרר להליך משפטי ארוך ויקר ותוך חיסכון רב של זמן ומשאבים שיפוטיים.

המשיבה הסכימה לשלם למבקשת גמול בסך של 1,000 ₪ ולשאת בשכר טרחת בא כוחה בסך של 12,500 ₪ בתוספת מע"מ, התשלום יבוצע לא יאוחר מ- 10 ימים מיום אישור בקשת ההסתלקות.

הצדדים סבורים כי בנסיבות העניין, אין מקום לפרסם מודעה בדבר ההסתלקות (שאינה יוצרת מעשה בי-דין), זאת כפי שנקבע בין השאר ב- ת"צ (מחוזי חי') 2001-05-13 עיאדת מואסי נ' דלתא גליל תעשיות בע"מ (07.07.13) ועוד.

דיון והכרעה

בפסק דין ת"צ 1469-02-13 לוי נ' פסטה נונה בע"מ (מיום 26.11.14) דן סגן הנשיא, כבוד השופט י' ענבר, בסוגיית " ההסתלקויות המתוגמלות" שהיא בקשת הסתלקות שבצידה בקשה לפסיקת גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו. לדידו, בבוא בית המשפט לאשר הסתלקות מבקשה לאשר תובענה כייצוגית, אין מקום, ככלל, לפסוק גמול ושכר טרחה למבקש ולבא כוחו, אלא במקרים חריגים, אף אם המשיב תיקן דרכיו בעקבות הגשת הבקשה ואפילו הבקשה מוסכמת על ידי הצדדים.

"חסרונותיהם של הסדרי הסתלקות מתוגמלת ונזקיהם גבוהים לאין שיעור מיתרונותיהם ותועלותיהם". על כן, לגישתו, על בית המשפט לפעול ל"צינון" תמריציהם של התובעים הייצוגיים ושל באי הכוח המייצגים לערוך הסדרי הסתלקות מתוגמלת. לפיכך, על ביהמ"ש להימנע, ככלל, מאישור תשלום גמול ושכר טרחה למסתלקים. (סעיף 14 א' לפסק הדין). עוד, נקבע כי ההסתלקות המתוגמלת מונעת מאחת משתי אפשרויות: "האפשרות האחת היא, כי התובעים הייצוגיים ובאי כוחם ויתרו על התביעות הכספיות משום שאלה היו מלכתחילה תביעות סרק. בהינתן אפשרות זו, אישור תשלום טובות הנאה למסתלקים יתמרץ הגשתן של תביעות סרק דומות נוספות; האפשרות השנייה היא, כי התביעות הכספיות לא היו תביעות סרק כי אם תביעות מבוססות וראויות, אשר התובעים הייצוגיים ובאי הכוח המייצגים ויתרו עליהן עקב בעיית נציג. בהינתן אפשרות זו, אישור תשלום גמול ושכר טרחה למסתלקים יתמרץ הסתלקויות דומות נוספות מתביעות שראוי לנהלן ולמצות את ההתדיינות בהן, אם לדין אם לפשרה " (עמ' 16 לפסק הדין).

גישה דומה ננקטה לאחרונה , במסגרת ת"צ 41804-06-16 סויסה ואח' נ' דלתא גליל תעשיות בע"מ (מיום 7.3.17) 23 תובענות שאוחדו לדיון, בנושא של הפרה נטענת של תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), התשנ"ה-1995, כבוד השופטת, סגה"נ כנפי-שטייניץ, קבעה כי בנסיבות אין לפסוק גמול לתובעים ויתכן כי אף נכון היה להטיל על המבקשים הוצאות לטובת אוצר המדינה.

בפסק דין ת"צ 27043-06-14 חזן נ' יעד חברה לדלק בע"מ (מיום 09.12.14) העלתה כבוד השופטת י' וילנר אפשרות שלישית למניע להגשת בקשת הסתלקות מוסכמת והיא הסתלקות מתוגמלת בעקבות תיקון ההפרה כשבצידה קושי ממשי בהוכחת הנזק. " הווה אומר - בקשה מבוססת בעקבותיה תוקנה ההפרה הנטענת. עם זאת, התובע הייצוגי ובא כוחו בחרו לילך במתווה של הסתלקות מתוגמלת, נוכח קשיים אפשריים בהוכחת התביעה, ובמיוחד בנוגע לנזק. במקרים אלה, סוגיית הנזק שנגרם לחברי הקבוצה שנויה במחלוקת אמיתית וכנה, והקושי מבחינת חברי הקבוצה להוכיח את יסוד הנזק אינו מצדיק את המשך ניהול ההליך. על כן, יש מקום לאשר במקרים מעין אלה הסתלקות מתוגמלת (שאינה מהווה מעשה בי-דין), בשים לב לתועלת שהוסבה לחברי הקבוצה ולציבור בכללותו עם תיקון ההפרה, ובמקרים המתאימים, אף עם מתן פיצוי מסוים לחברי הקבוצה או לציבור". (עמ' 4 לפסק הדין).

בהתאם לסעיפים 16(א) ו- 22(ג)(1) לחוק, מוקנית לבית המשפט הסמכות לאשר הודעת "הסתלקות מתוגמלת" באישור קבלת "טובת הנאה" בצידה של הודעת ההסתלקות ובכלל זה, קבלת גמול ושכר טרחת בא כוח התובע וכן אישור גמול לתובע המייצג במקרים מיוחדים.

מן הכלל אל הפרט

לאחר שעיינתי בכתב התביעה, בבקשה לאישור תובענה כייצוגית וכן בהודעת ההסתלקות, שוכנעתי כי בקשת ההסתלקות על כל חלקיה, סבירה ועומדת בתנאים שנקבעו בסעיף 16 לחוק, בין היתר בשים לב להתחייבות המשיבה לפעול בהתאם להוראות הדין, ולוודא כי ע"ג התמרוקים אותם היא מוכרת, יצויינו באותיות בעברית הפרטים הנדרשים וה תואמים את הוראות צו הפיקוח. וכן, ההטבה המוצעת לציבור בדמות המבצע כפי שמתואר סעיף 6.7 לעיל. בהתחייבויותיה אלו, הוסבה תועלת לחברי הקבוצה ולציבור. עוד, יש להביא בחשבון כי אישור בקשת ההסתלקות אינו מהווה מעשה בי-דין וממילא לא יגרם נזק לחברי הקבוצה באישור ההסתלקות.

בענייננו, מצאתי כי אין המדובר בתביעת סרק, אלא בבקשה מבוססת, בעקבותיה תוקנה ההפרה הנטענת . לפיכך, לאור התחייבות המשיבה לתיקון ההפרה מזה, ולהטבה המוצעת על ידיה לציבור לקוחותיה, בראי הגמול ושכר הטרחה אשר מצאתיהם סבירים, יש הצדקה במקרה דנן לקבל את הבקשה, תוך פסיקת גמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוח ה בהתאם למוסכם.

על כן, אני נעתרת לבקשה ומאשרת את הודעת ההסתלקות על כל חלקיה ורכיביה, כמפורט בהודעת ההסתלקות. הסכומים המבוקשים עבור גמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוחה סבירים ותואמים את נסיבות העניין.

אני מקבלת את בקשת הצדדים שלא לפרסם מודעה בדבר ההסתלקות, איני רואה מקום להורות על פרסום הודעה לפי תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010. עוד, איני רואה הצדקה במקרה זה למנות תובע מייצג או בא כוח חלופי.

סוף דבר

בשים לב לכל האמור לעיל, אני נעתרת לבקשה ומורה כדלקמן:

אני מאשרת את הסתלקות המבקשת מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית.
אני מורה על דחיית התביעה האישית של המבקשת.
אני מאשרת את התחייבותה של המשיבה לתקן את ההפרה ולהדק את הפיקוח על אופן סימון תמרוקים בהתאם להוראות הדין, כאמור בסעיפים 6.1-6.6 לעיל.
אני מאשרת את התחייבות המשיבה לצאת, תוך 30 יום מאישור ההסתלקות, במבצע הטבה לציבור, כאמור בסעיף 6.7 לעיל.
על המשיבה לשלם למבקשת גמול בסך של 1,000 ₪ ולשאת בשכר טרחת בא כוחה בסך של 12,500 ₪ בתוספת מע"מ, התשלום יבוצע לא יאוחר מ- 10 ימים מיום אישור בקשת ההסתלקות.

67831

ניתן היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיטל כץ
נתבע: ביוטיקייר אי.ג'י בע"מ
שופט :
עורכי דין: