ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וסים שבטי נגד טבזון 1997 בע"מ :

לפני: כבוד השופטת דניה דרורי
התובע:
וסים שבטי
ע"י ב"כ: עו"ד ואחיד עותמאן
-
הנתבעת:
טבזון 1997 בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ורד שדות

החלטה

1. בסעיפים 12 ו- 13 לכתב התביעה צוין כי אין בידי התובע אישור בדבר גובה ההפקדות לקרן הפנסיה, ועוד נטען כי "במידה וחסר תשלום כלשהוא מהפקדות הפנסיה הוא [התובע, ד.ד.] שומר לעצמו את הזכות לתקן את התביעה בהתאם ולהוסיף רכיבים נוספים לכתב התביעה."
במסגרת הדיון שהתקיים ביום 6.2.17, ניתנה החלטה במסגרתה נדרש התובע להבהיר עד ליום 1.3.17 האם הוא עומד על התביעה ברכיב ההפרשות הפנסיוניות, וככל שכן – להבהיר מהו המקור החוקי לתביעה, ומה סכום התביעה.

2. בהודעות מטעם התובע מהתאריכים 10.2.17, 26.2.17 ו- 5.3.17 נטען כי היה על הנתבעת לבצע הפרשות פנסיוניות בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני חובה, וכי סך הפרשות המעסיק בשנים 2012 – 2016 היו צריכות להסתכם בסך 12,943 ₪.
בנוסף, נטען כי על יחסי הצדדים חל צו ההרחבה בענף הייבוא והיצוא והמסחר בסיטונות. בהודעות מטעם התובע לא צוין לגבי איזה מבין רכיבי התביעה יש רלוונטיות לצו זה, במיוחד שעה שבהודעה מיום 10.2.17 צוין כי באשר לרכיב הפנסיה התובע טוען כי חל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

יש לראות בהודעות אלה מטעם התובע משום בקשה לתיקון כתב התביעה ברכיב ההפרשות הפנסיוניות, על יסוד צו ההרחבה לפנסיית חובה ובהתאם לסכומים שצוינו בהודעות מהתאריכים 26.2.17 ו- 5.3.17.

3. הנתבעת מתנגדת לתיקון וטוענת כי היא חולקת על תחולת צו ההרחבה בענף הייבוא והיצוא והמסחר בסיטונות.
לגופן של הטענות בדבר אי ביצוע הפרשות פנסיוניות, טוענת הנתבעת כי אלה בוצעו כסדרן וכעולה מתלושי השכר.
עוד טענה הנתבעת כי אם התובע יבהיר כי הוא אכן עומד על תיקון התביעה, מבוקש לחייבו בהוצאות ולאפשר לנתבעת להתגונן כנגד התביעה ברכיב זה.

4. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, מצאתי כי יש לאפשר את תיקון כתב התביעה, בהתאם לסמכותי לפי תקנה 41(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.
ההליך מצוי בשלביו המוקדמים, ויש מקום לאפשר לתובע לכלול במסגרת הליך זה את כלל הסעדים שיתכן שהוא זכאי להם מכח תקופת העסקתו וסיומה אצל הנתבעת.

התובע לא השכיל להסביר מה הרלוונטיות של צו ההרחבה בענף הייבוא והיצוא והמסחר בסיטונות לאיזה מבין רכיבי התביעה, ולכן אין מקום לכלול טענה זו במסגרת כתבי הטענות המתוקנים.

באשר לתביעה ברכיב הביטוח הפנסיוני – התובע טען בהודעה מיום 10.2.17 כי התביעה ברכיב זה תתב סס על צו ההרחבה לפנסיית חובה 2011, ופרט מהו הסכום הנתבע ברכיב זה בהודעות מתאריכים 26.2.17 ו- 5.3.17.
לאור האמור, אני מתירה את תיקון כתב התביעה כך שבמקום סעיף 13 לכתב התביעה יצוין כי התובע עותר לחיוב הנתבעת בפיצוי בגובה הפרשות המעסיק לגמל על יסוד צו ההרחבה לפנסיית חובה בסך 12,943 ₪.

5. הנתבעת הכחישה את זכאותו של התובע לרכיב זה הן במסגרת הדיון המוקדם והן בתגובתה מיום 6.3.17, ודי לכאורה בכך לצורך המשך בירור ההליך.
יחד עם זאת, לא אמנע מהנתבעת להגיש כתב הגנה מתוקן אם ברצונה לעשות כן, והיא תהיה רשאית לעשות כן עד ליום 23.4.17.

שאלת חיוב התובע בהוצאות בגין תיקון כתב התביעה תישקל בסוף ההליך.

6. התיק יובא לעיוני ביום 25.4.17 לצורך מתן החלטה בדבר המשך ההליכים בתיק.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, (23 מרץ 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: וסים שבטי
נתבע: טבזון 1997 בע"מ
שופט :
עורכי דין: