ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד גיורא דהרי :

לפני כבוד ה שופטת אפרת בוסני

התובעת:

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד טרונך

נגד

הנתבעים:

1.גיורא דהרי
2.אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שופן

פסק דין

בפני תביעת שיבוב שעניינה נזקי רכב שהתובעת ביטחה (להלן: "רכב התובעת") בתאונה מיום 3.12.2015, בה מעורב רכב הנתבעת (אוטובוס). בגדרה של התביעה נתבעים הכספים שהתובעת שילמה בגין נזקי רכב התובעת בתאונה, בהתאם לחוות דעת שמאי שצורפה לכתב התביעה, בתוספת שכר טרחת שמאי.
אין מחלוקת כי ארעה תאונה בין כלי הרכב של הצדדים . גדר המחלוקת הוא בנסיבות התאונה והאחריות להתרחשותה.
לגרסת נהג רכב התובעת בעת שרכב התובעת היה בנתיב השמאלי, אוטובוס הנתבעת הגיח מימין לרכב התובעת ומאחוריו, פנה ימינה ופגע ברכב התובעת שלשמאלו תוך כדי פנייה ימינה. לגרסת נהג הנתבעת, בעת שהאוטובוס היה במהלך מתקדם של פנייה ימינה, רכב התובעת הגיח משמאל, לא אמד את מרווח הנסיעה ופגע בחלק האחורי שמאלי של האוטובוס.
הצדדים הסמיכו את בית המשפט להכריע במחלוקת ביניהם מכוח סמכותו על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.
לאחר ששמעתי את עדויות הנהגים ובחנתי את הראיות, ובכלל זה את טפסי ההודעה, מוקדי הנזק בכלי הרכב וזירת התאונה, הגעתי לכלל דעה לקבל את גרסת נהג רכב התובעת לתאונה ולהטיל את האחריות המלאה לתאונה ולנזקי רכב התובעת, על נהג אוטובוס הנתבעת (הנתבע 1).
אין מחלוקת כי התאונה ארעה אגב פניית אוטובוס הנתבעת ימינה, כשרכב התובעת היה בנתיב השמאלי (כך גם אישר נהג הנתבעת ראו; עמ' 3 שו' 9-11). שני העדים תיארו את זירת התאונה והצביעו על מיקום התאונה באתר "גוגל מפות" שבמחשב בית המשפט, לפני הפנייה ימינה בכביש צר, עם שני נתיבי נסיעה, שלאחר הפנייה ימינה הולך וצר.
נהג רכב התובעת העיד כי רכב התובעת היה בנסיעה איטית לכיוון ישר. הגיע ראשון לקצה הצומת (לפני הפנייה ימינה) בעת שאוטובוס הנתבעת הגי ע מאחור בנתיב הימני ופנה ימינה ואגב כך "שיפשף" את רכב התובעת. גרסת נהג התובעת למהלך נסיעת שני כלי הרכב הייתה אחידה בעדותו, בגרסה שנמסרה בטופס ההודעה ולשמאי שבדק את רכב התובעת והיא נתמכת במוקדי הנזק. רכב התובעת, על פי חוות דעת השמאי שצורפה לכתב התביעה, ניזוק לאורך צד ימין, כאשר דלת קדמית ימנית, כנף קדמית ימנית ומראה ניזוקו ובתמונות הרכב שהוצגו נראים סימני חיכוך בחלק הקדמי ימני של הרכב וסימני פגיעה בתושבת המראה הימנית . אין בחוות דעת השמאי אינדיקציה על קיומה של פגיעה בחזית רכב התובעת. לא הוצגו תמונות הנזק באוטובוס הנתבעת, אולם שני הנהגים אישרו כי נקודת המגע הייתה עם החלק האחורי של האוטובוס , כשלדברי נהג האוטובוס בעדותו נקודת המגע הייתה עם הפינה השמאלית אחורית. מוקדי נזק אלה מסתברים עם גרסת נהג רכב התובעת לפיה רכב התובעת היה בנתיב השמאלי לפני הפנייה ימינה ראשון בטרם החל אוטובוס הנתבעת לפנות ימינה. אילו אוטובוס הנתבעת היה במהלך מתקדם לפנייה ימינה כשחלקו הקדמי השלים את הפנייה ימינה כשרכב התובעת הגיע לשמאלו אמד לא נכון את מרווח הנסיעה לכיוון ישר משמאל לאוטובוס ופגע באוטובוס מאחור, כגרסת נהג הנתבעת, סביר שהיו נראים סימני פגיעה בחזית ימנית של רכב התובעת, שלא נראו וסימני הנזק באוטובוס היו צריכים להיות בפגוש האחורי מצד שמאל ולא רק ב פינה האחורית שמאלי ת.
לא ראיתי לקבל את עדותו של נהג הנתבעת כי במקום בו ארעה התאונה היה נתיב אחד (עמ' 3 שו' 17) וכי בנקודת הפנייה ימינה אין שני נתיבים (עמ' 4 שו' 8) עדות שאינה מסתברת עם זירת התאונה עליה הצביע נהג הנתבעת באתר "גוגל מפות" במחשב בית במשפט (עמ' 4 שו' 19-18) . כן לא ראיתי לקבל את הטענה לסתירה בגרסת נהג התובעת, שהבהיר בעדותו כי היה בנסיעה איטית, גרסה העולה בקנה אחד עם גרסתו בטופס ההודעה לנסיעה ב"פקק". קיומה של פגיעה בתושבת המראה ברכב התובעת, אין בה לגרוע מהמסקנה אליה הגעתי, וביתר שאת משלא הוצגו תמונות הנזק באוטבוס הנתבעת מהן ניתן ללמוד על נקודת המגע של האוטובוס עם המראה.
בנסיבות אלה ומשלא נטען כי נהג רכב התובעת סטה מנתיבו, מלוא האחריות לתאונה מוטלת על נהג אוטובוס הנתבעים.
אשר לנזק, חוות דעת השמאי עליה מסתמכת התובעת בתביעתה לא נסתרה. הנתבעים לא הגישו חוות דעת נגדית ולא דרשו להעמיד את השמאי לחקירה נגדית באופן הקבוע בתקנה 130א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984 ואני מקבלת את קביעותיה.
לאור המסקנה אליה הגעתי, הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובעת סך של 15,189 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד מיום הגשת התביעה, אגרת משפט ששולמה, שכר העד מטעם התובעת כפי שנפסק בדיון ושכר טרחת עורכי דין בשיעור של 17.55%. הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום.
פוטרת את התובעת מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

ניתן היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: גיורא דהרי
שופט :
עורכי דין: