ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ייך מקוננט :

דו"ח תעבורה 51210056134

לפני כבוד ה שופטת רות וקסמן

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
ייך מקוננט ת.ז. XXXXXX254

נוכחים
ב"כ המאשימה עו"ד פרץ מימון
הנאשם וב"כ עו"ד בלוטמן – מינוי סנ"צ

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
מודיע/ה על תיקון כתב האישום באופן שבמקום הרשום יירשם: " נהגת ברכב במקום ציבורי בהיותך תחת השפעת משקה משכר בניגוד לתקנה 26(2) לת"ת".
וכן ישונה סמל סעיף מסמל 6603 לסמל סעיף 6253 כתב אישום מתוקן - מוגש.
החלטה
מאשרת תיקון כתב אישום – כמבוקש.
המזכירות תתייק כתב האישום המתוקן בתיקיית כתבי טענות.

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ז, 23/03/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

ב"כ הצדדים:
הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.
בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו כבול להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.
ב"כ הנאשם:
כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם על ידי הוא הבין אותו ומודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר.

הנאשם:
כתב האישום המתוקן הוקרא לי על ידי בא כוחי הבנתי אותו ואני מודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר.
הכרעת הדין
הנאשם הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום המתוקן .
לפיכך, אני מוצאת את הנאשם אשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן ומרשיעה אותו בהתאם.

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ז, 23/03/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה:
מדובר בעבירה של נהיגה תחת השפעה.
הנאשם נוהג משנת 2004, הרשעות קודמות לא להצגה.
לנוכח כשלים ראייתיים תוקן כתב האישום לקולא, במסגרת הסדר עותרים לפסילה של 4 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית שרוצתה, פסילה על תנאי 4 חודשים ל-3 שנים, קנס בסך 1000 ₪, התחייבות בסך 5,000 ₪ ל-3 שנים בגין עבירות של נהיגה בפסילה, בשכרות ותחת השפעה.
מתחם ענישה – על פי סעיף 40ג(א) לחוק העונשין ותיקון 113 שקובע כי רמת הענישה תהיה על פי עקרון ההלימה, הולם.

ב"כ הנאשם:
מצטרף/ת לדברי ב"כ המאשימה.
מבקש/ת לכבד את ההסדר הנעוץ בכשלים ראייתיים מהותיים ביותר היורדים לשורשו של האישום ולא בכדי תוקן כתב האישום לקולא.
הנאשם הודה וחסך זמן שיפוטי.
מבקש/ת לשלם את הקנס תוך 90 ימים.
מבקש להפקיד את הרישיון תוך 30 ימים.

ב"כ המאשימה
מסכים/ה לאורכה להפקדת רישיון הנהיגה.

גזר-דין

בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשה העבירה שביצע הנאשם, העיקרון המנחה הוא ההלימה, דהיינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו כאשר מדיניות הענישה אמורה להרתיע מפני ביצוע עבירות תנועה נוספות ולהעביר מסר באמצעות ענישה מחמירה על מי שבהתנהגותו מסכן משתמשי הדרך.

בשלב זה תמונת הראיות לא נפרסה בפני, ואולם חזקה על המאשימה באשר תמונת הראיות כולה פרוסה בפניה, כי בחנה היטב את חומר הראיות, נתנה דעתה לכל הטיעונים ושקלה את כל השיקולים הראויים בטרם הגיעה להסדר ותיקנה את כתב האישום.

מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת ביהמ"ש העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, ולאחר ששקלתי הטיעונים, אתן ידי להסדר ואכבדו.

לאחר ששקלתי את השיקולים השונים ובחנתי טיעוני ב"כ הנאשם אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1000 ₪ .
הקנס ישולם תוך 90 ימים מהיום שאם לא כן יצבור הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.
הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שובר תשלום.

פסילה בפועל
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית שרוצתה.
רישיון הנהיגה יופקד בבית המשפט לא יאוחר מיום 23.4.17 שעה 9:00 וממועד ההפקדה תחושב הפסילה.
גם אם לא יפקיד הנאשם את רישיונו, נחשב הוא פסול מלנהוג אך הפסילה תחושב ממועד ההפקדה בלבד.
אם אין לנאשם רישיון נהיגה בתוקף, עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין במזכירות בית המשפט.

פסילה על תנאי
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים וזאת על-תנאי למשך 3 שנים. התנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינן.

התחייבות
הנאשם יחתום היום במזכירות בית המשפט על התחייבות בסך 5,000 ₪ שלא לעבור במשך 3 שנים עבירה של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת סם או משקה משכר.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ז, 23/03/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

הוקלד על ידי איריס יזהר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ייך מקוננט
שופט :
עורכי דין: